ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ,αποφασεις και φηφοφοριες ,FIRST NATIONAL INTER-NEIGHBORHOOD ASSEMBLY

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ αποφασεις και φηφοφοριες της εθνικης συνδιασκεψης των δια-γειτονικων συνελευσεων ΤΗΣ 17 Μαρτη 2002 ,english ,spanish

FIRST NATIONAL INTER-NEIGHBORHOOD ASSEMBLY MARCH 17, 2002 RESOLUTIONS 1. No payment of the Foreign Debt, IMF out of Argentina. Use the money for a national plan of public works. – APPROVED. 2. Nationalization of the bank and of foreign commerce. – APPROVED. 3. State ownership once again of the privatized companies and the private pension plans, without payment. – APPROVED. 4. State ownership of all closed factories under control of the workers. – APPROVED. 5. Real jobs with decent wages. Not one more lay-offs or suspension. -- APPROVED 6. Indexation of wages and pensions [according to inflation] APPROVED 7. Return of the 13% cut in wages to state employees and to pensions.. - APPROVED 8. Repeal of the 2002 budget. - APPROVED 9. Return of the bank deposits in the currency in which they were made. - APPROVED 10. Payment of wages on time. - APPROVED 11. No to price increases. - APPROVED 12. Reduction of workday to 6 hours with no loss in wages. - APPROVED 13. Repeal of Value Added Tax (IVA). - APPROVED 14. That the wages of elected officials not exceed the salary of a grade school teacher with three years’ seniority. - APPROVED 15. Free public transportation for unemployed, pensioners, retired. - APPROVED 16. Repudiate the taking of office by the deputy for Chubut, Lofrano, who receives a pension due to physical and mental incapacity, which prevents her from exercising her responsibilities. - APPROVED 17. No to reserved costs and costs of representation.. - APPROVED 18. For a minimum old-age pension of $ 450. - APPROVED 19. No to government subsidies to privatized companies.Use that money for health and education. - APPROVED 20. Down with all of them, down with Duhalde and the Supreme Court. – APPROVED 21. Trial and punishment for the genocides of yesterday and today. - APPROVED 22. In defense of public, secular and free public education: increase the budget for education. Repeal of the Federal Law of Education. No to the municipalization of schools. - APPROVED 23. Freedom for all those in prison for struggling, among them Castels y a Alí. - APPROVED 24. Unidad de todos los que luchan: estudiantes, trabajadores ocupados, desocupados y Asambleas Barriales. - APPROVED 25. For government by Neighborhood Assemblies together with the workers and picketers, which should apply the program of the Inter-neighborhood Assembly and convene a Free, Sovereign and Democratic Constituent Assembly. - APPROVED 26. The legislators who voted the superpowers [for structural adjustment] should be tried as “traitors to the fatherland”. - APPROVED 27. Present to the international courts a project based on the trial and punishment of all governments from ’76 until today, for economic genocide and crimes against humanity. - APPROVED 28. Intensify the struggle for the repeal of the laws of Due Obedience, Full Stop and Pardon [which set the genocidal military free] (Obediencia Debida, Punto Final e Indulto). - APPROVED 29. Alert and denunciation of all attempts at coup d’etat. - APPROVED 30. Repudiation of Seineldín [fascist military who advocates coup d’etat] and the parties which support him. - APPROVED 31. For a Free and Sovereign Popular Assembly to replace the National, Provincial and Municipal governments.- REJECTED 32. Defense of public health: That medical drugs be manufactured in universities, municipaliities, etc., and distributed free of charge to old-age pensioners and the unemployed. The government should guarrantee medical supplies and health care jobs. - APPROVED 33. Modification of the Constitution to integrate the Neighborhood Assemblies as organic representative bodies with authority to veto that which attacks the interests of the Argentine People, with capacity to propose, with revocable mandates, authority to carry out binding plebescite and popular referendum on any subject of national interest. REJECTED 34. Proposal for Declaration of Principles, put forward by the Popular Assembly of Lezama Park (Parque Lezama): · The illegitimate government of Duhalde, supported by the UCR, the Frepaso, the ARI, the Polo Social and the trade union bureaucracy, is enemy of the Popular Assemblies, of the workers, employed and unemployed, and of the people. · In order to eat, work and have access to the basic rights of health and education, its economic plan in the service of the IMF, the monopolies, the bankers, the big economic groups and the group of 7, should be defeated. · For this this, it is necessary to achieve the widest possible unity of all the oppressed and exploited sectors: the small bank deposit holders, the picketers, the teachers, the public sector workers, and all the workers in struggle. · It becomes more and more clear that only the workers and the people through autodetermination and direct democracy as their method and through their own organizations: - Popular Assemblies - Auto-convened Workers Assemblies - Picketers organizations - Coordinating bodies - Class struggle trade unions will be capable of finding a solution to the economic and social catastrophe in which globalized capitalism and its regime: capitalist democracy. · We take as our programmatic base with which to start to emerge from the crisis the program of the Inter-neighborhood [Assembly]. In order to advance and begin to explain it we believe it necssary: a) That the Popular Assemblies become more widely extended, inserted in the masses, become politicized and advance through autodetermination, direct democracy in the solution to burning and pressing every day problems: hunger, unemployment, the scarcity of hospital supplies, etc. b) Theat the Popular Assemblies converge with the picketer organizations, and the workers in struggle to begin creating from below an alternative power that can question and dispute the power of the ruling classes. · - APPROVED 35. We oppose the vote of punishment of the Argentine government against Cuba. - APPROVED 36. That the National Inter-neighborhood [Assembly] act against the concentration, co-optation and / or deviation of the Neighborhood Assemblies by any governmental or non-governmental sector and in the intention of some political parties that the Neighborhood Assemblies be converted into the party support base or that they become functioning agencies of the system. - APPROVED 37. We reaffirm the direct democracy of the Neighborhood Assemblies categorically rejecting the proposal of one delegate each 20 or three delegates for each Assembly to participate and / or vote in the Inter-neighborhood [Assembly] or other Inter-neighborhood meetings or any other instance of coordination or representation of the Neighborhood Assemblies. The Neighborhood Assemblies are independent, free and sovereign. - APPROVED 38. Dissolution of the CGP (Participative Agency Centers - Centros de Gestión Participativa) with all of their assets to pass over to the Neighborhood Assemblies to use as they see fit. - APPROVED 39. That the PAMI (Social Security) be managed by the old-age pensioners. - APPROVED 40. No to the Constituent [Assembly] so as not to delegate again.- RECHAZADA - REJECTED ACTIVITIES AND PLAN OF STRUGGLE 41. To vote plans of struggle with the Neighborhood Assemblies, employed and unemployed workers and sectors in struggle and student groups. - APPROVED 42. March to Brukman following the National Inter-neighborhood [Assembly] in repudiation of the repression suffered there. - APPROVED 43. Mobilization and pot-banging protest march from Congreso to Plaza de Mayo on March 24 at 6:00 pm. in homage to all the fallen and missing brothers and sisters. Similar events to be held in cities in the interior of the country. - APPROVED 44. National Pot-Baning Protest April 20 in commemoration of the days of December and the massacre of Plaza de Mayo and all over the country. To be repeated the 20th of every month. - APPROVED 45. None of the measures voted will be achievable without the workers, the most affected today by the devaluation of their wages and who confront the bosses and the trade union bureaucracy. – TO DEBATE [majority abstained] 46. May 1st march and rally, with Neighborhood Assemblies, student organizations, employed and unemployed workers and human rights organizations to speak. - APPROVED 47. For another National Inter-neighborhood [Assembly]: · May 25. APPROVED Three places were proposed: in the Interior, Parque Centenario or Merlo. MERLO was approved. · July 9. REJECTED · April 22 (in Merlo). REJECTED 48. March Thursday March 21 to present the Inter-neighborhood document on the public health emergency with the addendum on the repeal of the law of patents. - APPROVED 49. Concrete solidarity with the struggle of employed and unemployed workers. - APPROVED 50. To carry out concrete actions “in situ” in defense of those Neighborhood Assemblies which have been intimidated and / or attacked by gangs, mayors, etc.. - APPROVED 51. Not to hold the Inter-neighborhood [Assembly] on March 24 in order to be able to attend the march together with the neighborhood. - APPROVED 52. Not to hold the pot-banging protest of Friday, March 22, so as to reinforce the march of March 24. - APPROVED 53. Promote memorials of the genocide in the neighborhoods. - APPROVED 54. Joint days of road-block protests between the Neighborhood Assemblies and the Picketers (tentatively for March 29).- APPROVED 55. Prevent with concrete actions the cutting of services with the help of the neighbors. - APPROVED 56. General strike to stop the attempt of a coup d’etat. - APPROVED 57. Carry out two actions per month which hit hard on a national level. - APPROVED 58.Public denunciation and repudiation of the University Assembly which chooses authorities, we say replace it with a wide-based assembly that meets the same day in the street.- FOR FURTHER DEBATE 59.A great pot-banging protest each month with march to Plaza de Mayo, to give it the importance it deserves. We add that it should be the 20th of each month.. - APPROVED 60. That the Inter-neighborhood vote a program to govern and a plan of struggle to start March 24.- FOR FURTHER DEBATE 61. Rally in front of PAMI (Social Security - Perú 169) on March 24th at 3:00 pm. - APPROVED 62. Carry out a day of struggle of the Neighborhood Assemblies and the Picketers on April 2.- FOR FURTHER DEBATE 63. On April 2nd carry out a day of struggle against the privatized companies with black outs, telephone boicots, public denunciations and repudiations, etc. - APPROVED 64. Repudiate the military presence in the privatized companies and on the public streets. – APPROVED 65. Call for an Open Town Hall Meeting to propose a solution to the crisis..- REJECTED 66. Demand that Grondona (the head of the Argentina Soccer Club Federation) require Argentine manufactured soccer balls to be used in all games (this would generate 4,000 jobs). - APPROVED 67. May 1st public repudiation of the CGT.- APPROVED ORGANIZATION 68. Creation of a Commision of Press and Publicity to inform the entire country of the resolutions. The first meeting to be Friday March 22 at 7:00pm on the corner of Leopoldo Marechal y Diaz Velez streets, Parque Centenario, at the flagstaff. Open to all assemblyists. APPROVED 69. For March 24, make a huge banner of the Inter-neighborhood to head up our entrance into Plaza de Mayo.- APPROVED 70. Form a unity and movement current in order to renovate the political proposals on a national scale in accordance with the Neighborhood Assemblies. - REJECTED 71. Creation of commisions of study of the foreign debt and retaking of state ownership, etc. – FOR FURTHER DEBATE 72. That the next IBN (National Inter-neighborhood - Interbarrial Nacional) have the character of a congress to function in commisions for debate and reflexion, in which the sectors in struggle should participate, to be carried out in the interior of the country or at a location to be determined. - REJECTED 73. Convene the second IBN in Merlo on April 22, organized by a commision of 20 assemblies chosen at random and with one delegate for each 20 with mandated program.- REJECTED 74. Constitute zone coordinating bodies all over the country with rotating delegates with mandated program.- REJECTED 75. Massively attract the unemployed to the Neighborhood Assemblies, generalizing the popular street soup kitchens. - APPROVED 76. That the IBN convene a new coordinating body with all sectors in struggle, on the basis of the original IB program.- FOR FURTHER DEBATE 77. Create a National Coordinating Committee (mesa de Enlace Nacional) of all the IB. – FOR FURTHER DEBATE Assemblies in attendance More than 150 assemblies attended, among them: · Santa Fé (Rosario – they meet in an IB every Sunday with more than 15 assemblies from throughout the city, San Lorenzo – Sur de Sta. Fe-) · Jujuy (M. Moreno) · Tucumán (Pza. Independencia) · San Juan · Córdoba (Ituzaingó, Villa Adela, Villa Salada, Villa Allende, Villa Libertador, Marquéz de Sobremonte, Barrio Gral. Paz) · Santa Cruz (Río Gallegos) · Entre Ríos (Concordia) · Salta (Tartagal Rosario de la Frontera) · Chubut (Lago Puelo) · Bs.As.: *La Plata (Plaza Rocha, El Mondongo, Parque Castelli, Parque Saavedra) *Bahía Blanca *Pergamino *Junín *Tandil *Olavarría *Necochea *San Fernando, Victoria, Gerlly, V. Ballester, Lanús, San Martín, Munro, Adrogué, San Martín, Pilar, Merlo, The first proposal voted by absolute majority was to march, at the end of the assembly, to the Brukman factory, at 544 Av. Jujuy, in repudiation of the eviction and repression suffered on Saturday March 16 in the morning, and in support of the continuity of the occupation of the factory and its functioning under control of the workers. [versión en Español] PRIMERA ASAMBLEA INTERBARRIAL NACIONAL DEL DIA 17/03/2002 RESOLUCIONES 1. No al pago de la Deuda Externa, fuera el FMI de la Argentina. Utilizar la plata para un plan nacional de obras públicas. - APROBADA 2. Nacionalización de la banca y el comercio exterior. - APROBADA 3. Reestatización de las empresas privatizadas y las AFJP, sin indemnización. - APROBADA 4. Estatización de las fábricas cerradas con control de los trabajadores. - APROBADA 5. Trabajo genuino con salario digno. Ni un solo despido ni suspención más. –APROBADA 6. Indexación de salarios y jubilaciones. - APROBADA 7. Devolución del 13 % a los estatales y jubilados. - APROBADA 8. Anulación del presupuesto 2002. - APROBADA 9. Devolución de los depósitos en la moneda en que se hicieron. - APROBADA 10. Pago en término de salarios. - APROBADA 11. No al aumento de precios. - APROBADA 12. Reducción de la jornada laboral a 6 horas sin pérdida de salario. - APROBADA 13. Anulación del IVA. - APROBADA 14. Que el sueldo de los funcionarios electos no supere el sueldo de un maestro de grado con 3 años de antigüedad. - APROBADA 15. Transporte gratuito a desocupados, pensionados y jubilados. - APROBADA 16. Repudio a la asunción de la diputada por Chubut, Lofrano que recibe una jubilación por incapacidad física y mental, lo que la incapacitaría para ejercer el cargo. - APROBADA 17. No a los gastos reservados y de representación. - APROBADA 18. Por un haber jubilatorio mínimo de $ 450. - APROBADA 19. No a los subsidios del gobierno a las privatizadas. Utilizar esa plata para la salud y la educación. - APROBADA 20. Que se vayan todos, que se vaya Duhalde y la corte suprema. – APROBADA 21. Juicio y castigo a los genocidas de ayer y de hoy. - APROBADA 22. En defensa de la educación pública, laica y gratuita: aumento del presupuesto educativo. Abajo la Ley Federal de Educación. No a la municipalización de las escuelas. - APROBADA 23. Libertad a todos los presos por luchar y entre ellos a Castels y a Alí. - APROBADA 24. Unidad de todos los que luchan: estudiantes, trabajadores ocupados, desocupados y Asambleas Barriales. - APROBADA 25. Que gobiernen las Asambleas Barriales junto a los trabajadores y piqueteros, que apliquen el programa de la Interbarrial y convoquen a una Asamblea Constituyente Libre, Soberana y Democrática. - APROBADA 26. Que se juzgue como “traidores a la patria” a los legisladores que votaron los superpoderes. - APROBADA 27. Presentar a las cortes internacionales un proyecto basado en el juicio y castigo a todos los gobiernos desde el ´76 hasta hoy por el genocidio económico y crímenes de lesa humanidad. - APROBADA 28. Intensificar la lucha por la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indulto. - APROBADA 29. Alerta y denuncia a todo intento golpista. - APROBADA 30. Repudio a Seineldín y partidos que lo apoyan. - APROBADA 31. Por Asamblea Popular Libre y Soberana que ocupe el lugar del gobierno en Nación, Provincias y Municipios.- RECHAZADA 32. Defensa de la salud pública: Que se fabriquen medicamentos en universidades, municipios etc. y se distribuyan gratuitamente a jubilados y desocupados. Que el gobierno garantice insumos y puestos de trabajo. - APROBADA 33. Modificación de la Constitución para integrar las Asambleas Barriales como cuerpos orgánicos representativos con autoridad para impugnar aquello que atente contra el pueblo argentino, con capacidad de proponer y que posea mandato revocable, autoridad de llevar plebiscito y referendum popular con carácter vinculante todo tema de interés nacional. - RECHAZADA 34. Propuesta de Declaración de Principios de la Asamblea Popular de Parque Lezama: · El ilegítimo gobierno de Duhalde, apoyado por la UCR, el Frepaso, el ARI, el Polo Social y las burocracias sindicales, es enemigo de las Asambleas Populares, los trabajadores ocupados y desocupados y el pueblo. · Para poder comer, trabajar y acceder a los derechos básicos de salud y educación, su plan económico al servicio del FMI, las empresas monopólicas, los banqueros, los grandes grupos económicos y el grupo de los 7; debe ser derrotado. · Para ello es necesaria la más amplia unidad de todos los sectores oprimidos y explotados: los pequeños ahorristas, los piqueteros, los docentes, los estatales y todos los trabajadores en lucha. · Es cada vez más claro que sólo los trabajadores y el pueblo autodeterminados con la democracia directa como método y a través de sus propios organismos: - Asambleas populares - Asambleas de trabajadores autoconvocados - Organizaciones piqueteras - Coordinadoras - Sindicatos clasistas serán capaces de darle una salida a la catástrofe económico social en la que nos hundió el capitalismo globalizado y su régimen: la democracia capitalista. · Tomamos como base programática para comenzar a salir de la crisis el programa de la interbarrial. Para avanzar y comenzar a explicarlo creemos necesario: a) Que las Asambleas Populares se extiendan, se masifiquen, se politicen y avancen mediante la autodeterminación, la democracia directa en la resolución de los acuciantes problemas cotidianos: el hambre, la desocupación, la falta de insumos en los hospitales, los cortes de servicios, etc. b) Que las Asambleas Populares confluyan con las organizaciones piqueteras, y los trabajadores en lucha para comenzar a gestar desde abajo un poder alternativo que pueda cuestionar y disputar el poder a las clases dominantes. · - APROBADA 35. Oponernos al voto castigo del gobierno argentino contra Cuba. - APROBADA 36. Que la Interbarrial Nacional se expida en contra de la concertación, coptación y / o desvÍo de las Asambleas Barriales por parte de cualquier sector gubernamental o no gubernamental y en la intención de algunos partidos políticos de que las Asambleas Barriales se conviertan en su base partidaria o que sean gestadoras de las políticas funcionales al sistema. - APROBADA 37. Reafirmar la democracia directa de las Asambleas Barriales rechazando categóricamente la propuesta de un delegado cada 20 o de tres delegados por Asamblea para participar y / o votar en la Interbarrial y demás Interbarriales o cualquier otra instancia de coordinación o representación de las Asambleas Barriales. Las Asambleas Barriales son independientes, libres y soberanas. - APROBADA 38. Disolución de los CGP (Centros de Gestión Participativa) y que todos sus bienes pasen bajo el control de las Asambleas Barriales. - APROBADA 39. Que el Pami sea dirigido por los jubilados. - APROBADA 40. No a la Constituyente para no delegar de nuevo.- RECHAZADA ACTIVIDADES Y PLAN DE LUCHA 41. Votar planes de lucha con Asambleas Barriales, trabajadores ocupados, desocupados y sectores en lucha y grupos estudiantiles. - APROBADA 42. Marchar a Brukman después de la Interbarrial Nacional en repudio a la represión sufrida. - APROBADA 43. Movilización y Cacerolazo desde Congreso hasta Plaza de Mayo el día 24/03 a las 18 hs. en homenaje a todos los compañeros caídos y desaparecidos. Y actos similares en las ciudades del interior del país. - APROBADA 44. Cacerolazo Nacional el 20/04 en conmemoración de las jornadas de diciembre y la masacre de la Plaza de Mayo y de todo el país. Que todos los 20 de cada mes se repitan. - APROBADA 45. Ninguna de las medidas votadas podrán ser llevadas a cabo sin los trabajadores, los más afectados hoy por la devaluación de sus salarios y que enfrentan a la patronal y a la burocracia sindical. A DEBATE 46. 1° de mayo movilización y acto donde hablen las Asambleas Barriales, organizaciones estudiantiles, trabajadores ocupados y desocupados y organizaciones de derechos humanos.- APROBADA 47. Por otra Interbarrial Nacional: · El 25/05. APROBADA Se propuso tres lugares: Interior, Parque Centenario o Merlo. Se aprobo MERLO. · El 09/07. RECHAZADA · El 22/04. (En Merlo). RECHAZADA · *Falto 48. Movilización el jueves 21/03 para presentar el documento de la Interbarrial sobre emergencia sanitaria con el agregado de la anulación de la ley de patentes. - APROBADA 49. Solidaridad concreta con las luchas de los trabajadores ocupados y desocupados. - APROBADA 50. Realizar acciones concretas “in situ” en defensa de aquellas Asambleas Barriales que son intimidadas y / o agredidas por patotas, intendentes, etc. - APROBADA 51. No hacer la Interbarrial del 24/03 para concurrir a la marcha con el barrio. - APROBADA 52. No hacer el cacerolazo el viernes 22/03 para fortalecer la marcha del 24/03. - APROBADA 53. Propiciar el recordatorio del genocidio en los barrios. - APROBADA 54. Jornadas de cortes conjuntas entre Asambleas Barriales y Piqueteros (tentativo 29/03).- APROBADA 55. Impedir con acciones concretas los cortes de servicios con ayuda de los vecinos. - APROBADA 56. Huelga general para frenar un intento de golpe. - APROBADA 57. Realizar dos acciones por mes que peguen fuerte a nivel nacional. - APROBADA 58.Escrache y repudio a la Asamblea Universitaria que elige las autoridades, planteamos reemplazarla por una asamblea de base que funcione ese mismo día en la calle.- A DEBATE 59.Gran Cacerolazo mensual con movilización a la Plaza para jerarquizarlo. Se agrega que sea los días 20. - APROBADA 60. Que la Interbarrial vote un programa de gobierno y un plan de lucha que comience el 24/03.- A DEBATE 61. Concentración frente al PAMI (Perú 169) el 21/03 a las 15 hs. - APROBADA 62. Realizar una jornada de lucha de las Asambleas Barriales y de los piqueteros el 02/04.- A DEBATE 63. El 02/04 realizar una jornada contra las empresas privatizadas con apagones, telefonazos, escraches, etc. - APROBADA 64. Repudiar la presencia militar en las empresas privatizadas y la vía pública. – APROBADA 65. Llamar a un Cabildo Abierto que proponga una salida a la crisis.- RECHAZADA 66. Exigirle a Grondona que las pelotas de futbol sean de industria argentina (éstas generarían 4000 puestos de trabajo). - APROBADA 67. 1º de Mayo escrache a la CGT.- APROBADA DE ORGANIZACIÓN 68. Conformación de una Comisión de Prensa y Difusión para que informe las Resoluciones a todo el país. - La primera reunión se hará el viernes 22/3 a las 19hs en la esquina de Leopoldo Marechal y Diaz Velez, parque Centenario, en el Mastil. Abierta para que participen todos los asambleístas. APROBADA 69. El 24/03 hacer una gran bandera de la Interbarrial para entrar en la Plaza de Mayo.- APROBADA 70. Formar una corriente frentista y movimientista para renovar las propuestas políticas nacionales de acuerdo con la demanda de las Asambleas Barriales.- RECHAZADA 71. Creación de comisiones de estudio de deuda externa y reestatización etc.- A DEBATE 72. Que la próxima IBN (Interbarrial Nacional) tenga carácter de congreso para funcionar en comisiones de debate y reflexión al que se sumarían los sectores en lucha y hacerla en el interior del país o localidad a determinar. - RECHAZADA 73. Convocar a una 2da. IBN (Interbarrial Nacional) en Merlo el 22/04 organizada por una comisión de 20 asambleas sorteadas y con un delegado cada 20 y mandato.- RECHAZADA 74. Constituir zonales en todo el país con delegados rotativos con mandato.- RECHAZADA 75. Sumar masivamente los desocupados a las Asambleas Barriales, generalizando las ollas populares. - APROBADA 76. Que la IBN (Interbarrial Nacional) convoque a una nueva coordinadora de todos los sectores en lucha, a partir del programa original de la IB.- A DEBATE 77. Crear mesa de Enlace Nacional de todas las IB. - A DEBATE Registro de audio con las resoluciones de la asamblea (radio indymedia) · Para escuchar on line · Para bajar a disco rígido (son como 8 Mb) Asambleas que concurrieron Concurrieron más de 150 asambleas. Entre ellas: · Santa Fé (Rosario - se reúnen en una Interbarrial los domingos, con más de 15 asambleas de la ciudad -, San Lorenzo – Sur de Sta. Fe-) · Jujuy (M. Moreno) · Tucumán (Pza. Independencia) · San Juan · Córdoba (Ituzaingó, Villa Adela, Villa Salada, Villa Allende, Villa Libertador, Marquéz de Sobremonte, Barrio Gral. Paz) · Santa Cruz (Río Gallegos) · Entre Ríos (Concordia) · Salta (Tartagal Rosario de la Frontera) · Chubut (Lago Puelo) · Bs.As.: *La Plata (Plaza Rocha, El Mondongo, Parque Castelli, Parque Saavedra) *Bahía Blanca *Pergamino *Junín *Tandil *Olavarría *Necochea *San Fernando, Victoria, Gerlly, V. Ballester, Lanús, San Martín, Munro, Adrogué, San Martín, Pilar, Merlo, La primer propuesta votada por mayoría absoluta fue marchar al finalizar la Asamblea a la fábrica Brukman, en Av. Jujuy 544, en repudio al desalojo y represión que sufrieron el Sábado 16/03 por la mañana, y en apoyo a la continuidad de la toma de la fábrica y su puesta en funcionamiento bajo el control de los trabajadores.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License