Τουρκία: Μέσα ή Εξω από την ΕΕ;

Το κείμενο αυτό αποτελεί ένα δραματικό μήνυμα 86 Τουρκοκυπριακών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αναφορικά με το θέμα της υποψηφιότητας της Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναδημοσιεύω το κείμενο -που δεν αποτελεί προσωπική μου άποψη- ελπίζοντας ότι θα εμπλουτίσει τον (όποιο) διάλογο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Υποστηρίζουμε τις απευθείας συνομιλίες, οι οποίες αποσκοπούν στην εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης του κυπριακού προβλήματος, και στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση του νέου Συνεταιρικού Κράτους, το οποίο θα δημιουργηθεί μετά την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το γεγονός ότι το Κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο επηρεάζει τους Τουρκο- κυπρίους δυσμενώς και οδηγεί σε μεγάλου βαθμού μετανάστευση. Για να λυθούν τα προβλήματά μας χρειαζόμαστε την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κυπριακό πρόβλημα πρέπει να λυθεί πριν από το τέλος του 2002. Οι σημερινές συνθήκες είναι όσο ποτέ ώριμες, για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Μετά το τέλος του 2002 θα χαθεί για τους Τουρκοκυπρίους η δυνατότητα να επιτύχουν μία συμφωνία βασισμένη σε ισότητα, η οποία να εμπεριέχει το δικαίωμα μιας ίσης αντιπροσώπευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν επιτευχθεί μια λύση του κυπριακού μέχρι το τέλος του έτους 2002, και οι Ελληνοκύπριοι επιτύχουν μια μονόπλευρη ένταξη στην Ε. Ε, το πιο βαρύ κόστος θα υποστούν τόσο οι Τουρκοκύπριοι όσο και οι κάτοικοι της ηπειρωτικής Τουρκίας. « Λύση και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση » της Κύπρου θα απομακρύνει ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός το οποίο αποτελεί το σπουδαιότερο αντικείμενο του πληθυσμού της Τουρκίας, μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα προάγει της σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διευκολύνει στο να δοθεί στην Τουρκία μια ημερομηνία προκειμένου να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Κύρια κριτήρια για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος Α) Η εγκαθίδρυση ενός νέου Συνεταιρικού Κράτους, το οποίο θα έχει ειδικές ευθύνες χρήσης της κυριαρχίας, βασιζόμενες στην πολιτική ισότητα των δύο πλευρών. Β) Η εγκαθίδρυση εξαρτημένων κρατών (component state / constituent state) με ίσα δικαιώματα, ένα στο βορά και ένα στο νότο του νησιού, το καθένα με τις ειδικές του ευθύνες χρήσης της κυριαρχίας. Γ) Η μεταφορά εκείνων των αρμοδιοτήτων κυριαρχίας που είναι αναγκαίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δ) Η επίλυση του κυπριακού προβλήματος ως ένα συνολικό πακέτο, στο οποίο η Συνθήκη των Εγγυήσεων να διατηρείται. Ε) Το νέο Συνεταιρικό Κράτος θα πρέπει να έχει μια αποτελεσματική νομοθετική, διοικητική, και νομική δομή, αρκετά ικανή, ώστε να ανταποκρίνεται στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την μορφή μιας και μοναδικής διεθνούς νομικής ταυτότητας. Ζ) Η συμφωνία για θέματα εδάφους και περιουσιών στην Κύπρο θα πρέπει να διεξαχθεί με ένα τρόπο που να μη δημιουργεί νέους πρόσφυγες, σε μεγάλη κλίμακα. Ως μη κυβερνητικές Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα έως το τέλος του έτους 2002 και να επιτευχθεί ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. « Επίλυση του κυπριακού προβλήματος και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση » θα οδηγήσει τους Τουρκοκυπρίους σε ένα λαμπρό μέλλον. Η επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής και διαρκούς επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, ακολουθούμενη με ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει επένδυση κεφαλαίων, εργατική ενασχόληση, και κοινωνική ασφάλεια. Σημαίνει αυξημένη ειρήνη, και ευημερία. Σημαίνει το τέλος της μετανάστευσης και επιστροφή των πολιτών μας που ζουν στο εξωτερικό. Σημαίνει το τέλος της απομόνωσής μας από τον υπόλοιπο κόσμο. Λαμβανομένης υπόψη της σημερινής καταστάσεως, δεν είναι δυνατόν με περισσότερη εργασία και περισσότερες θυσίες να λύσουμε τα προβλήματά μας. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε μια μεταμόρφωση. Το όνομα αυτής της μεταμόρφωσης είναι «Επίλυση του κυπριακού προβλήματος και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση » . Οικονομική κατάσταση : Ως Τουρκοκύπριοι, ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Οικονομικά μέτρα δεν είναι κατάλληλα για την τουρκοκυπριακή κοινωνική δομή, απαγορεύσεις, χειροτέρευση των εργατικών δικαίων και απολαβών λόγω κακής διαχειρίσεως της οικονομίας, προβλήματα με παράνομη εργατική πίεση, μη καταγεγραμμένη οικονομία, πληθωρισμός, κρίσεις Τραπεζών, υποτιμήσεις, προβλήματα στις μεταφορές και στις επικοινωνίες, αδυναμία της χώρας μας να πάρει το μερίδιο της στην παγκόσμια τουριστική αγορά, αδυναμία στην εξεύρεση αγορών για την πώληση των προϊόντων μας, υψηλοί φόροι, ανειλικρινής περιβαλλοντικός συναγωνισμός. Οι υψηλές τιμές ενέργειας και άλλων εισαγομένων ειδών χειροτερεύουν συνεχώς την οικονομική μας κατάσταση, δημιουργώντας στην κοινωνία μας μια ατμόσφαιρα, στην οποία κυριαρχεί κατάσταση δυστυχίας και έλλειψης ελπίδας για το μέλλον. Το επίπεδο του εισοδήματος των πολιτών πέφτει σταθερά χάρη στον υψηλό πληθωρισμό, καθημερινά γινόμαστε πιο φτωχοί, μη δυνάμενοι να πληρώσουμε και για τις πιο βασικές μας ανάγκες όπως τρόφιμα, υγεία και εκπαίδευση. Ισχυριζόμενοι ότι ήταν αποζημιώσεις, με μεροληπτικές ρυθμίσεις αποχωρήσεων, ένα ποσό περίπου δύο τρισεκατομμυρίων Τουρκικών Λιρών διοχετεύθηκε σε είκοσι περίπου πολιτικούς, ενώ υποστηρίχθηκε ότι δεν υπήρχαν χρηματικοί πόροι για να δοθούν αυξήσεις σε ανθρώπους με χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Η νεολαία μας, για την μόρφωση της οποίας ξοδέψαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, μετανάστευσε διότι δεν είμαστε σε θέση να της εξασφαλίσουμε απασχόληση. Χάνοντας την νεολαία μας σημαίνει ότι χάνουμε το μέλλον μας. Το γεγονός ότι χιλιάδες από τους εργάτες μας πηγαίνουν κάθε μέρα στον ελληνικό τομέα για να δουλέψουν είμαι μια παρά πέρα ένδειξη για την θέση στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία μας. Οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι, οι τεχνίτες, οι βιομήχανοι, οι έμποροι, οι άνθρωποι που απασχολούνται με τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις μας, αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν δύσκολες εποχές λόγω υψηλών τόκων, κατασχέσεων και ποινικών τιμωριών, υποφέρουν, με συνέπεια πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν. Οι αναρίθμητες προτάσεις που έχουμε κάνει ως μη κυβερνητικές οργανώσεις προς την κυβέρνηση για δομικές αλλαγές αγνοήθηκαν συστηματικά. Το γεγονός ότι το κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο έχει έναν αρνητικό αντίκτυπο στις οικονομικές, πολιτικές, διοικητικές και κοινωνικές μας δραστηριότητες. Το κυπριακό πρόβλημα πρέπει να λυθεί πριν από το τέλος του έτους 2002. Στο τέλος του 2002, κατά την συνδιάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης, η αίτηση των δέκα χωρών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, θα πάρει την τελική της μορφή. Είτε θα υπάρξει μέχρι το τέλος του έτους λύση του κυπριακού προβλήματος, οπότε το νέο Συνεταιρικό Κράτος θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε οι Ελληνοκύπριοι θα γίνουν μέλος της Ε. Ε στο όνομα ολοκλήρου της Κύπρου. Επειδή το φαινόμενο της διεύρυνσης έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεύρυνση των υποψηφίων χωρών θα λάβει χώρα ως μια συνολική συνθήκη, με την διεξαγωγή μιας και μοναδικής ψηφοφορίας. Λόγω της ύπαρξης της Ελλάδας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρξει λύση στο νησί, η μονόπλευρη ένταξη των Ελληνοκυπρίων θα πραγματοποιηθεί, εφόσον αυτοί θεωρηθούν ως η εύκαμπτη πλευρά. Θεωρούμε τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ως την τελευταία ευκαιρία. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολιτικούς, τους οποίους έχουμε εξουσιοδοτήσει να μας αντιπροσωπεύσουν, να ακούσουν τις απόψεις μας. Ως Κοινωνία Πολιτών θέλουμε και αναμένουμε την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι η τουρκοκυπριακή κοινωνία αξίζει μια δημοκρατική, σύγχρονη, και υπεύθυνη διακυβέρνηση. Όποια και εάν είναι η πολιτική μας προτίμηση, βλέπουμε το μέλλον μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η ένταξη γίνει κάτω από παραδεκτές συνθήκες και με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Εάν δεν επιλυθεί το κυπριακό πρόβλημα μέχρι του τέλους του 2002 και οι Ελλη-οκύπριοι ενταχθούν μονόπλευρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας-Ελλάδας θα χειροτερεύσουν, οι οικονομίες της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου θα επιδεινω-θούν και οι πληθυσμοί της Τουρκίας και οι Τουρκοκυπριώτες θα γίνουν πιο φτωχοί. Για την αλλαγή αυτής της επείγουσας κατάστασης δεν θα μας υποχρε-ώσει κανείς να παραιτηθούμε από το δικαίωμα αυτοκυβέρνησής μας ούτε από την πολιτική μας ισότητα επίσης δεν θα παραιτηθούμε από τα δικαιώ-ματα συνιδρυτών που μας χορηγηθήκανε από την Συνθήκη ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Οι τρέχουσες εξωτερικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και καθιστούν πολύ πιθανό το να επιτευχθεί μία επίλυση του κυπριακού προβλήματος, η οποία θα προστατεύει τα δίκαια και τις εγγυήσεις ασφαλείας μας με μια Συνθήκη Ασφαλείας, η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή από όλες τις πλευρές πριν από το τέλος του έτους. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου εάν δεν εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και παραμένουμε να θεωρούμεθα ως η αδιάλλακτη πλευρά, οι Ελληνοκύπριοι θα γίνονταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως « Δημοκρατία της Κύπρου ». Σε αυτήν την περίπτωση εάν έλθει η αναπόφευκτη μέρα, οι Ελληνοκύπριοι θα θέτουν απαράδεκτους όρους για την Κύπρο προκειμένου να επικυρώσουν την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτό τον τρόπο θα μεταχειριστούν την πολιτική για να καταργήσουν τα πολιτικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, που προέρχονται από διεθνείς συνθήκες. Οι ιδιότητες του Συνεταιρικού Κράτους : Το νέο Συνεταιρικό Κράτος θα πρέπει να έχει μια αποτελεσματική νομοθετική, διοικητική, και νομική δομή, αρκετά ικανή, ώστε να ανταποκρίνεται στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την μορφή μιας και μοναδικής διεθνούς νομικής ταυτότητας. Ως αποτέλεσμα της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξάσκηση της κυριαρχίας θα γίνεται σε μοντέλο τριών επιπέδων, τουτέστιν : Α) Ορισμένες αρμοδιότητες κυριαρχίας θα ασκούνται στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Β) Ορισμένες αρμοδιότητες κυριαρχίας θα ασκούνται από το Συνεταιρικό Κράτος. Γ) Οι υπολειπόμενες αρμοδιότητες κυριαρχίας θα ασκούνται από τα ισότιμα Εξαρτημένα Κράτη (component state/constituent state). Θα πρέπει να είναι διαβεβαιωμένο ότι οι εξωτερικές σχέσεις, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαχείριση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής θα είναι υπευθυνότητα του Συνεταιρικού Κράτους οι δύο δε πλευ-ρές δεν θα ζητούν χωριστά κυρίαρχα κράτη. Το Βελγικό μοντέλο κράτους προμη-θεύει έναν ευπρόσδεκτο σκελετό. Τα Ηνωμένα Έθνη και οι διεθνείς παρατηρητές παραπονούνται ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις, με σκοπό την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, συνεχίζονται με αργά βήματα. Από τους διεθνείς παρατηρητές έχει εκφρασθεί, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, ότι : ένα Συνεταιρικό Κράτος βασιζόμενο σε πολιτική ισότητα, με μοιρασμένες αρμοδιότητες βασιζόμενες σε κοινή κυριαρχία, καινούργια σημαία, καινούργιο εθνικό ύμνο, καινούργιο όνομα και λεπτομερώς καθορισμένες υπευ-θυνότητες, μπορεί με την μορφή αυτή να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συνεταιρικό αυτό Κράτος θα σχηματισθεί ως συνολικό πακέτο ταυτόχρονα με την ίδρυση των Εξαρτημένων Κρατών (component state/constituent state) του βορά και του νότου του νησιού, τα οποία εξαρτημένα κράτη θα έχουν τις δικές τους λεπτομερώς καθορισμένες αρμοδιότητες κυριαρχίας, και τα δικά τους Κοινοβούλια, όπου η Συνθήκη των Εγγυήσεων θα επεκταθεί ώστε να καλύψει κάθε ένα από τα συνεταιρικά αυτά κράτη. Η μορφή αυτή κρατικής δομής θα γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της. Ελπίζουμε ότι οι ηγέτες των διαπραγματεύσεων αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα του να προσεγγίσουν αυτό το συμπέρασμα και τον κίνδυνο του αντιθέτου. Οι συνθήκες για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος είναι τώρα ιδιαίτερα ευνοϊκές όσο ποτέ άλλοτε. Εδαφικά θέματα και ανταλλαγές περιουσιών θα πρέπει να συζητηθούν όσο το δυνατό γρηγορότερα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Τα προβλήματα θα πρέπει να λυθούν πριν από την Συνδιάσκεψη Κορυφής της Κοπεγχάγης, η οποία αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου του 2002. Η τουρκική πλευρά θα πρέπει με τις πράξεις και τις προσεγγίσεις της να δείξει σε όλο τον κόσμο, ότι είναι η πλευρά η οποία επιθυμεί επίλυση. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, έστω και εάν αυτό είναι ο μόνος τρόπος να εμποδιστεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να περάσει αποφάσεις μη επωφελείς για μας. Όσο περισσότερο οι επίμονες απαιτήσεις για ειρήνη προέρχονται από την τουρκοκυπριακή πλευρά, τόσο ισχυρότερη θα είναι η θέση μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υποστηρίζουμε ότι όλοι οι Τουρκοκύπριοι, αρχίζοντας με τον Πρόεδρο, πρέπει να δείξουν σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εμείς ήμαστε η πλευρά η οποία επιθυμεί την επίλυση; Τότε οι ξένες χώρες, οι πολιτικοί ή οι διπλωμάτες δεν θα είναι πλέον σε θέση να μας θεωρούν ως « αδιάλλακτους ». Ορισμένοι άνθρωποι είναι απίστευτα ενοχλημένοι που η κοινωνία των πολιτών εκφράζει τις απόψεις της. Προτιμούν μια κοινωνία πολιτών, η οποία να υπακούει στις εντολές και να δρα σύμφωνα με τις απόψεις τους. Εμείς, ως κοινωνία πολιτών, θα συνεχίσουμε να παράγουμε ιδέες σύμφωνα με τις ανάγκες και το συμφέρον της χώρας και του λαού μας. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε και να δρούμε ως ομάδα πιέσεως. Στις σύγχρονες κοινωνίες και ειδικά, επειδή σκοπεύουμε να είμαστε ένα τμήμα τους, οι κοινωνίες των πολιτών υποστηρίζονται και προάγονται στο να δημιουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδέες, εκφράζοντας τις απόψεις της. Ως δείγμα καλής θελήσεως, θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα τα οποία θα διευκόλυναν τις επαφές ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Θα μπορούσαν να δοθούν ευκαιρίες να συναντηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν την συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί. Διακοινοτικές επαφές φέρνουν ωφέλεια και όχι βλάβη. Απευθυνόμαστε προς τους δύο ηγέτες: Είναι αναγκαίο, κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων που ακολουθεί, και οι δύο ηγέτες να παίξουν έναν εποικοδομητικό ρόλο. Και οι δύο πλευρές δεν πρέπει να διστάσουν να πάρουν μέρος με αυτοθυσία στις πάρε και δώσε συσκέψεις για μια επίλυση του κυπριακού προ-βλήματος. Η επίλυση του κυπριακού προβλήματος, η οποία θα επιτευχθεί στο τέλος της πάρε και δώσε περιόδου, θα αποδώσει μεγάλα οφέλη και στις δύο πλευρές. Θα φέρει στην Ανατολική Μεσόγειο την δυναμική της ειρήνης, της συνεργασίας και του συνεταιρισμού. Αυτό θα συμβάλει στην καλυτέρευση της ζωή, όχι μόνο των δύο λαών της Κύπρου αλλά και των λαών της Τουρκίας και της Ελλάδας, οι οποίοι είναι προορισμένοι από την ιστορία και την γεωγραφία να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο, σε μια ειρηνική ατμόσφαιρα όπως απαιτεί ο 21ος αιώνας. Εάν δεν δραχτούμε αυτή την ευκαιρία, δεν θα είναι δυνατό για την Κύπρο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα νέο Συνεταιρικό Κράτος. Τα εδαφικά και ιδιοκτησιακά προβλήματα της Κύπρου θα πρέπει να επιλυθούν με ένα τρόπο που να μη δημιουργεί νέους πρόσφυγες σε μεγάλη κλίμακα. Πιστεύουμε το εδαφικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί κυρίως μέσω ανταλλαγών και αποζημιώσεων. Η επίτευξη μιας μονόπλευρης ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έφερνε ευτυχία στους Ελληνοκυπρίους. Η διαίρεση του νησιού, όπως η ελληνική πλευρά πάντα φοβάται, θα είναι οριστική. Όχι μόνο οι μετρήσεις του επιπέδου του εθνικού εισοδήματος αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της ζωής, αλλά η ζωή μετριέται και με την σταθερότητα και την ασφάλεια του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Απευθυνόμαστε σε όλες τις πλευρές όπως οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Έθνη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν επιρροή στο θέμα της Κύπρου: Μεταχειριστείτε και τις δύο πλευρές με ισότητα. Η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα βοηθούσε στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, θα βοηθούσε στην βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης θα βοηθούσε στην πραγματοποίηση της ενταξιακής πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Προσέτι, η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα σήμαινε την επίλυση ενός προβλήματος παγκοσμίου αστάθειας και πέραν από την περιοχή. Πιστεύουμε ότι ένας από τους παράγοντες-κλειδιά που θα βοηθούσε την επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα ήταν να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία μια ημερομηνία έναρξης των διαπραγματευτικών συνομιλιών ένταξης, αμέσως μόλις η χώρα εκπληρώσει το απαραίτητο νομοθετικό έργο που να ικανοποιεί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Ελπίζουμε ότι, τα προβλήματα τα οποία είναι φυσιολογικά σε Δημοκρατίες να μπορούν να λυθούν με ένα τρόπο που να λαμπρύνει το μέλλον της Τουρκίας. Είναι αναγκαίο τόσο, για τον λαό της Τουρκίας όσο και για τους Τουρκοκυπρίους να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κράτος ευημερίας, με υψηλά στάνταρτ ζωής, με σεβασμό προς την Δημοκρατία, προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, και προς πνεύμα του νόμου. Επίσης είναι αναγκαία η επίλυση του κυπριακού προβλήματος η εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άνοιγμα του δρόμου για την εισδοχή της Τουρκίας στην Ε.Ε. Οποιαδήποτε και εάν είναι η εξέλιξη, είμαστε βέβαιοι ότι η κοινή λογική θα επι-κρατήσει σε δύο θέματα: Το πολιτικό τμήμα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης θα εκπληρωθεί και το πολιτικό θέμα ης Κύπρου δεν θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εσωτερικής πολιτικής. Όλα τα πολιτικά κόμματα θα συμβάλουν στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος στο τέλος του έτους, με συναίσθημα ευθύνης και όχι με εκλογικές σκοπιμότητες. Απευθυνόμαστε στις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Τουρκίας (NGOs) : Τα κεφάλαια τα προερχόμενα από τους φόρους που πλήρωσαν οι κάτοικοι της Τουρκίας, οι οποίοι σημειωτέον ζουν κάτω από οικονομικές συνθήκες τουλάχιστον εξίσου τόσο άσχημες όσο και οι δικές μας, δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ευημερία των Τουρκοκυπρίων, και δεν στάθηκαν ικανά να σταματήσουν την οικονομική δυσπραγία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου. Διαπιστώσαμε με εκτίμηση ότι τον Ιούνιο περισσότερο από διακόσιες οργανώσεις στην Τουρκία υποστήριξαν την αποφασιστικότητα της χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατηρούμαι με εκτίμηση, την παρόμοια από-φασιστικότητα και ισχυρά σας θέληση για την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και την έγκαιρο επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Σε αυτό το θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους συνεργασίας και πως θέλουμε να σας εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Αυτή το διάστημα δεν είναι η εποχή να ασχοληθούμε με τις ελάχιστες διαφορές που μας χωρίζουν, αλλά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για « Επίλυση του προβλήματος στην Κύπρο και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ». Εμείς ως Κοινωνία των Πολιτών θέλουμε την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις προς τον σκοπό αυτό και οδηγήσουν σε αποτέλεσμα πριν από το τέλος του έτους. Εάν η κατάσταση εξελιχθεί έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι η αντίθετη παράταξη δεν επιθυμεί την επίλυση, τότε είναι χρέος των διαπραγματευτών μας να το δηλώσουν με αποφασιστικότητα στους διεθνείς παρατηρητές και στα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά στην αδιάκοπη πρόοδο των απ’ευθείας συνομιλιών οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον μας. Για την υποστήριξη των συγχρόνων εννοιών της Δημοκρατίας, ήτοι των κανόνων του νόμου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό των Μειονοτήτων, της διαφά-νειας, της αγαθής διακυβέρνησης και της ευθύνης ; υπάρχει η αναγκαιότητα της ύπαρξης ισχυρών και υγιών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες να μη βρίσκονται κάτω από την επιρροή των πολιτικών. Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει μια άμεση σχέση ανάμεσα στους προαναφερθέντες παραμέτρους και στην οικονομική ευημερία. Εμείς ως Τουρκοκύπριοι επιθυμούμαι την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Επίλυση που επιτυγχάνεται σε καλές εποχές ωφελεί κάθε πλευρά που σχετίζεται με το θέμα, για του Τουρκοκύπριους όμως η επίλυση του κυπριακού συνιστά ένα υπαρξιακό θέμα, ενώ για την Τουρκία το να γίνει μια σύγχρονη χώρα αποτελεί αναγκαιότητα. Περισσότερο από 70% του τουρκικού λαού βλέπει το μέλλον του στην Ευρωπαϊ-κή Ένωση. Περισσότερο από το 90% των Τουρκοκυπρίων βλέπουν το μέλλον τους στην «Επίλυση και στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μοίρα του τουρκοκυπριακού και του τουρκικού λαού θα αποφασιστεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι δυνατόν να εκπληρωθεί η ζωτική επιθυμία της μεγάλης επιθυμίας του τουρκοκυπριακού και του τουρκικού λαού μέχρι το τέλος του 2002. Ουδείς θα πρέπει να αμφιβάλει ότι εμείς, ως τουρκοκυπριακός λαός, θα βάλουμε όλο το βάρος μας ώστε να μη χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία. Είμαστε βέβαιοι ότι η Κοινωνία των Πολιτών στην Τουρκία θα δείξει την ίδια ευαισθησία στο θέμα αυτό. Στο φως των ιδεών που εκφράσαμε, εμείς οι κάτωθι υπογεγραμμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες καλύπτουν την μεγίστη πλειοψηφία του τουρκοκυπριακού λαού είμαστε πεπεισμένοι ότι με μια δίκαια και διαρκή επίλυση, θα ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προπαρασκευάσουμε ένα λαμπρό μέλλον για την νεολαία σε αυτό το όμορφο νησί. Εμείς, ως τουρκοκυπριακός λαός, έχουμε πάρει την απόφασή μας : « Θα επιλύσουμε το κυπριακό πρόβλημα και θα αφαιρέσουμε ένα από τα πιο μεγάλα εμπόδια του μετώπου του τουρκικού λαού στον δρόμο του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση » Κατάλογος των Οργανώσεων που υπέγραψαν την Κοινή Άποψη Πρωτοβουλία για Ειρήνη και Δημοκρατία Κίνηση Γυναικών για Ειρήνη και Ομοσπονδιακή Επίλυση Ένωση Εργατών Τύπου Συντεχνία Δημοτικών Υπαλλήλων Συνεταιρισμός Διεθνών Μεταφορέων Σύνδεσμος Σύγχρονου Πολιτισμού Επαναστατική Ένωση Εργατών Επαναστατική Ένωση Γενικής Εργασίας Σύνδεσμος Παραγωγών Ντονταντζί Συνδικάτο Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ανατολικής Μεσογείου Ένωση Εργατών Ηλεκτρολόγων Ηνωμένος Δημόσιος Συνεταιρισμός Αγροτικών και άλλων Υπηρεσιών και Ένωση Ναυτικών Συνεταιρισμός Ομάδας Φωτογράφων Σύνδεσμος Νέων Νομικών Κέντρα Νεότητας Σύνδεσμος Παραγωγών Πακεταρισμένων Τροφών Σύνδεσμος Λαϊκής Τέχνης Κυρήνειας Ένωση Τελωνιακών Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Καλλιτεχνών του Γκιουζελγιούρτ Σύνδεσμος για Βελτίωση και Ανάπτυξη της περιοχής του Γκιουζελγιούρτ Σύνδεσμος Εμπόρων και Τεχνιτών της Λεύκης και του Γκιουζελγιούρτ Σύνδεσμος Δικαιοσύνης και Ελευθερίας Σύνδεσμος Λαϊκής Τέχνης Σύνδεσμος Αρτηριακής Υπέρτασης Σύνδεσμος Εμπόρων Κατασκευαστικών Υλικών Σύνδεσμος Γυναικών προς Υποστήριξη της Ζωής Αντικαρκινικό Ίδρυμα Κεμαλ Σαρατζολού για καταπολέμηση της Λευχαιμίας Παιδιών Σύνδεσμος Κυπριακής Τέχνης Ομοσπονδία των Κυπριακών Συντεχνιών Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Ειρήνης Τουρκοκυπριακός Δημοτικός Εργατικός Σύνδεσμος Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Οδοντιάτρων Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Φαρμακοποιών Τουρκοκυπριακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουρκοκυπριακό Τεχνικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Τουρκοκυπριακή Ένωση Δημοσιογράφων Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Παραγωγών Ζώων Τουρκοκυπριακή Ιατρική Συντεχνία Τουρκοκυπριακή Συντεχνία Νοσοκόμων Τουρκοκυπριακή Συντεχνία Εργολάβων Οικοδομών Τουρκοκυπριακή Ένωση Επιμελητηρίων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Τουρκοκυπριακή Συντεχνία Διδασκάλων Γυμνασίου Σύνδεσμος Ξενοδόχων Βορείου Κύπρου Τουρκοκυπριακή Συντεχνία Διδασκάλων Τουρκοκυπριακή Συντεχνία Διαφημιστών Σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων Καλλιτεχνών και Συγγραφέων Τουρκοκυπριακό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων Ιατρών Τουρκοκυπριακή Συντεχνία Βιομηχανίας Υφασμάτων και Ενδυμάτων Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο Τουρκοκυπριακή Ένωση Προστασίας Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Γυναικών του Πανεπιστημίου Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών και Εκδοτών Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Διαχειριστών Σύνδεσμος Κυπριώτικης Διδασκαλίας Επιστήμης, Υγείας Αλληλεγγύης Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Σύνδεσμος Κομμωτών και Μανικιουριστών Σύνδεσμος Συνταξιούχων Αστυνομικών Συνεργατική των Εργαζομένων σε Συντεχνίες Τουρκοκυπριακή Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Ίδρυμα Κουτλού Ανταλί Σύνδεσμος Τραπεζών της Βορείου Κύπρου Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Βορείου Κύπρου Επιμελητήριο Νέων Βορείου Κύπρου Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιριών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου Σύνδεσμος Κοινωνικώς Ασφαλισμένων της Βορείου Κύπρου Σύνδεσμος Οδηγών Ταξί της Λευκωσίας Σύνδεσμος Τουρκικών Γενικών Έργων της Λεμεσού Ίδρυμα Νασί Ταλάτ Σύνδεσμος Οδηγών Κάρων της Λεμεσού Τουρκοκυπριακή Συντεχνία Πετρελαίου Σύνδεσμος Ιδιωτικών Ιατρών Σύνδεσμος της Μνήμης των Μαρτύρων Σύνδεσμος Θαλασσαιμίας Αγροτικός Σύνδεσμος Σύνδεσμος Υπαλλήλων της Τουρκοκυπριακής Τηλεπικοινωνίας Σύνδεσμος Τουριστικών Υπαλλήλων Ομοσπονδία Συνδέσμων Τούρκων Εργατών Σύνδεσμος Μεσολάβησης Ουζλαντιμ Ντερνεντι Σύνδεσμος Μεσολάβησης Βεργκί-Σεν Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Κίνηση Γκριν Πις Σύνδεσμος Τουρκοκυπριακών Κατασκευών Ξύλου και Δημοσίων Υπηρεσιών Σύνδεσμος Πατριωτικών Γυναικών Οι οργανώσεις αναφέρθηκαν με αλφαβητική σειρά

από APISTOS 19/08/2002 8:12 μμ.


ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΝΤΕΚΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΦΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΝΕΙ Η ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΝΤΕΚΤΑΣ.

από αλλού τα κακάρισματα... 19/08/2002 9:32 μμ.


Το διαχρονικό μισος των λάων υπάρχει ,μέσα από την Ιστορία την κουλτούρα μας και τελικά τα φυσικά αντανακλαστικά μας. Η μη ένταξη των Τούρκο Κυπρίων ,και των Τούρκων τελικά ποιους θα ωφελήσει ; Σίγουρα και Ελλήνες και Τουρκόυς και κυπρίους και τελικά τώρα που παρούσιαζεται αυτή η ιστόρικη ανάγκη , από το να το παίζουμε καβατζό μάγκες δεν θα επρεπε να υπάρξει μια ευκαίρια και ικανοποίητική λύση ώστε να σωθούν αθώοι άνθρωποι από μιζέρια και εξαναγκασμούς διαφόρων τύπων. Ποιους θα ώφελήσει τελίκα , τα τουρκάκια να παίρνουν απάντηση για τα δεινά τους , από τη δική τους κρατική μηχανή , ότι φταίνε οι 'απλήστοι Έλληνες. Με το να μπούνε στην Ευρώπη , θα ανάπτυχθουν-και όχι μόνο στρατιωτικά- και εμείς θα απόκτησουμε στο τραπέζι μας ένα πάλιο γνώριμο κι όχι έναν φανατικό εχθρό Αμερικανικα εξοπλίσμενο. Μη ξεχνάμε ότι η Ελλήνική συνείδηση πάντα έιχε σεβάσμό στο τούρκο- Ισλαμικο αίσθημα δικαίου και αυτό απόδεικνύεται περίτρανα στο δικό μας θέατρο του Καραγκιόζη. Αυτό που τελικά σκέφτομαι έιναι τον Τούρκο που δουλεύει στο Κεμπάμπ δίπλα και με κοιτάει σαν να του χω διαολοστείλει τον πατέρα μόλις κατάλαβε πως είμαι Έλλην... Τελικά αν θέλουμε να φερθούμε εχθρικά στους Τούρκους , ας τους φερθούμε στα ίσια. Τι περιμένουμε η οικονομική κατάπτωση και η στέρηση της όποιας ελπίδας τους όπως το εκφράζουν παράπανω και οι ίδιοι - από τον Τούρκικο λαό να μας βγάλει παλήκαρια; Γιατι όποιοι από εμάς τυχόν κληθούν κάποτε να υπερασπίσουν στρατιωτικά τις επιλογές της χώρας , με τις όποιες απόψεις μας θα παριστάνουν τους στόχους για τους Αμερικάνικους πυραύλους .Ας πάμε λοιπόν όρθιοι και όχι ως οι δωσίλογοι της ΝΑ Μεσογείου Και κλείνω κύριοι συνάδελφοι με το εύλογο ερώτημα του πόσο έυκολο είναι να κρίνει κανείς υπολογιστικά και αρρίβιστικα όταν "βρεθεί η άκρη".

το οτι ο ντενκτας τους γραφει στα παλια του τα παπουτσια τι σημαινει αγαπητε μου κυριε αριστε; εχει περισσοτερο δικαιο νομιζω ο συντροφος με τα "κακαρισματα"..μου αρεσε ιδιαιτερα η φραση "να μην γινουμε οι δοσιλογοι της ΝΑ μεσογειου"..απο εκει και περα η ανακοινωση εκφραζει για μενα δυο πραγματα - την αυξανομενη αυτονομηση μας μεριδας της τ/κ κοινοτητας οχι μονο απο τον εθνικισμο [και τον συνακολουθο φοβο των ε/κ που τον στηριζει] αλλα και απο το καθεστως του φοβου απενταντι στην Τουρκια..αυτη η σταση αντιστασης των τ/κ που εκφραζειη ανακοινωση κουβαλαει μεσα της ιστορικες αληθειες συμβιωσης και κοινων αγωνων που καταδικαστηκαν στην σιωπη για δεκαετιες..η επιστροφη αυτου του ιστορικου απωθημενου, αυτης της αληθειας, ειναι ισως το πιο ελπιδοφορο νεο για την κυπρο..ισως και για την περιοχη ευρυτερα - τωρα η εναποθεση της λυσης/ελπιδας/μελλοντος στους ευρωπαιους δειχνει ποσο περιπλοκη μπορει να γινει η διασταυρωση τοπικης και διεθνους πολιτικης..μπροστα στους αντιπαλους που εχουν να αντιμετωπισουν οι τ/κ, η ε.ε. ειναι σαφως μια διεξοδος - ισως και η μονη ρεαλιστικη. ομως απο την νοτια πλευρα, της "κοινης μας χωρας" δεν μπορω παρα να νοιωθω αυτην την ευρωλαγνεια που με περιβαλει σαν νεοαποικισμο, σαν μια νεα ιδεολογια οπως τον ελληνισμο που ηρθε στα τελη του 19ου αιωνα να μας εκπολιτισει [και να μας "απελευθερωσει" επισης]..τωρα ειναι ο ευρωπαισμος..το οτι ενα 25% των ε/κ [συμφωνα με τις δημοσκοπησεις] ειναι εναντια στην ενταξη στην ευρωπη το βρισκο ανακουφιστικο - ακριβως γιατι υπαρχει μια τοση μονομανια στον δημοσιο λογο, που η επιμονη αυτων που διαφωνουν ειναι εντυπωσιακη...γιατι αντιτιθενται δνε υπαρχουν στοιχεια...νομιζω οτι αντικειμενικα η ενταξη στην ε.ε. σημαινει ενταξη στο club των πλουσιων..και εγω νοσταλγω την αλληλεγγυη στους αφροασιατες..αυτη ειναι η διαλεκτικη μας..η ευρωπη ειναι αναγκαια για τους τ/κ και την λυση αλλα η ιντιφαδα θα ειναι παντα πολυ πιο διπλα μας απο το παρισι, το λονδινο και το βερολινο. ο διχασμος σε ενα συνοριακο σημειο, σε μια γεφυρα πολιτισμων..

από gb 20/08/2002 12:19 πμ.


"Το διαχρονικό μισος των λάων υπάρχει ,μέσα από την Ιστορία την κουλτούρα μας και τελικά τα φυσικά αντανακλαστικά μας." λέει ο φίλος παραπάνω. Εγώ δεν έχω κανένα φυσικό αντανακλαστικό αμα δω Τούρκο να του χώσω μπουνιά. Το μίσος των λαών δημιουργήθηκε από τα κράτη και συντηρείται από τα κράτη. Ξέρω πολύ καλά φίλε τι ακους γύρω σου για τους Τούρκους από μικρός. Όμως κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που έχεις αμφιβολίες αν είναι αλήθεια αυτά και τότε ψάχνεις τις απαντήσεις στα βιβλία. Και τι σου προσφέρει το κράτος? Βιβλία παραποιημένης ιστορίας. Βιβλία οπου οι Τούρκοι πάντοτε βλάπτουν τους Έλληνες που πάντοτε θέλουν να πολεμούν τους Έλληνες λες και δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, που θέλουν να μας πάρουν τα νησιά και να μπουν στα σπίτια μας, που για 400 χρόνια μας είχαν υπόδουλους. Μήπως ξαφνικά με την υποταγή της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία οι Τούρκοι εργάτες άφησαν τις δουλειές τους ήρθαν στην Ελλάδα να βασανίσουν τους Έλληνες? Μη συνεχίζετε να μπερδεύτε τα κράτη με τους ανθρώπους. Δυστυχώς ακόμα και δε δημοκρατικά καθεστλωτα τις αποφάσεις δε τις παίρνει ο λαός, πόσο μάλλον σε καθεστώτα ολοκληρωτικά. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΑΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ. και κάτι ακόμα: Τι τη θέλετε την Ε.Ε. καημένοι Τούρκοι? Δε βλέπτε τι τραβάμε και μεις που μπηκαμε? ;) Αντε καληνύχτα σας

από aneths 20/08/2002 9:44 πμ.


Re paithkia prepei na poumen ta pramata me to onoma tous,paretate mas me tes astikes luseis,elate gia taksikon agwna,pou pame pale me evrwpaikes enwseis me to ena me to allo,me voulevtaes,me epanaproseggistes thhthen,EINAI SAN NA KAMNOUMEN OMHRIKES EPILOGES ME STOHO TH DOULEIA TOU PAPA.nOMIZW AS TA AFHSOUME TA PRAMATA STA HERIA TOY FUUUUUULLLLLLLBRIGHT,THS MAUROUS KAI THS KAITOULLAS KAI TOUS YPOLOIPOUS.An tha horepsoume na xorepsoume taksika kai afhste ta mouskourouthkia kai eseeis kai emeis.filakia.

από ιθαγενης 20/08/2002 10:15 πμ.


μα σε ποιους μιλας ρε κουμπαρε/κουμερα [aneths]-στους τ/κ η σε οσους "συμφωνουμε" μαζι τους ; ο ταξικος αγωνας εν απαραιτητος φυσικα αλλα ινταλως εν γινει αμα εχουμε μεσα στην μεση της χωρας μιαν πανσπερμια στρατων; αν αθθυμασαι την εποχη των κοινων ταξικων αγωνων [48 λ.χ.] η εθνικοφροσυνη που αμα ακουσει για επαναπροσεγγιση, επανενωση κλπ φκαλει σπυρουθκια τζαι αθθυμαται την "κατοχη" [οπως ατυχως, νομιζω, τιτλοφορεις το σχολιο σου τζαι αψες τα δικα μου λαμπουθκια], τοτε η εθνικοφροσυνη εσυμμαχουσε με τους εγγλεζους τζαι τους απεργοσπαστες στο ονομα των "αγωνων του ελληνισμου"...τζαι εκαμαν μετα τα κατηχητικα την εοκα τζαι με την βοηθεια των αμερικανων [fuuuuulbright ναι] ηρταμεν δαμαι να καρτερουμεν μιαν κοινη απεργια μεσω βρυξελλων! μπορει τζαι να συμφωνουμε τζαι να ειμαστεν συντροφοι ,οποτε απολογουμαι για το ξεσπασμα - εν τζαι πρωι τα γερημα. Αλλα τουτον το φκιολι/κλισε με την κατοχη καθε φορα που μιλουμε για επανενωση/επαναπροσεγγιση, εσιχαθηκα το...θυμιζει μου τους νεοεθνικοφρονες με "αριστεριζουσα γαρνιτουρα" [εξ αθηνων] που τα εχουν με τους αμερικανους τζαι στον δρομο συνεχιζουν την πολιτικη της CIA με συνθηματα τα στυλ "καλος τουρκος, νεκρος τουρκος".. η επανενωση τζαι το ξεπερασμα των εθνικιστικων διαχωρισμων ειναι ο μονος τροπος για να ξαναξεκινησουμε...ξεφευγωντας απο την αιχμαλωσια του ιστορικου χρονου που επροκαλεσε το 74..τζαι περα που την επαναπροσεγγιση των αστων [ δικο τους θεμα, δικα τους συμφεροντα] η κοινη ταξικη παλη ειναι το ιστορικο αιτημα του κυπριακου επανστατικου κινηματος απο το 1920..Αλλα τωρα μετρα τες σημαιες γυρον μας τζαι εν δεις ποσοι μας την εχουν στημενη....

από ασυνείδητος 20/08/2002 10:49 πμ.


Καλά ρε κουμπάροι, εσείς πώς τολμάτε και γράφετε διάλεκτο εδώ μέσα; Δε φοβάστε μην προκύψει ξαφνικά ο Θύμιος και σας καταγγείλει ότι υπονομεύετε τις εθνικές οντότητες που αποτελούν φορείς ιστορικότητας, συλλογικής συνείδησης και πολιτισμικής συνοχής; Ορίστε μας! Εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να τα λέει. Όποιος δεν ευθυγραμμίζεται με την ενιαία σκέψη και γλώσσα του τρισχιλιετούς μας έθνους, δημιουργεί εντυπώσεις εις βάρος της εθνικής ομοιογένειας και έτσι είναι αντικειμενικά τσιράκι της πολιτισμικής πολτοποίησης και της νέας τάξης.

από αβορίγινας 12/09/2002 8:55 μμ.


Πολύ ωραία η ανάλυση σου περί Ευρωλαγνείας (αλλά και γενικά) φίλε ιθαγενή αλλα σε πρόλαβαν οι αριστερίζοντες εθνικιστές που δημοσίευσαν στην "Ενωσι" πριν που κάτι μήνες ενα κείμενο με τίτλο Η ευρολαγνεία των τουρκοκυπρίων Για του καλαμαράες που ενδιαφέρονται για την ιδεολογία της συγκεκριμένης ομάδας υπάρχουν κείμενα του Β. Φτωχόπουλλου σε κάθε τεύχος του ΑΡΔΗΝ.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License