[GR, ENG] Κάλεσμα στη συγκέντρωση + πορεία ενάντια στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την 'Ασφάλεια των Συνόρων'

Κάλεσμα στη συγκέντρωση και την πορεία προς το χώρο του συνεδρίου (Hotel Divani Caravel) με το μπλοκ του Solidarity with Migrants στις 6μμ την Τρίτη, 5 Οκτώβρη, στο σταθμό του μετρό Ευαγγελισμός.

Ως τα τέλη του 2020, 82,4 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είχαν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.

Εκτοπιστεί, στο πλαίσιο του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος στο οποίο κέρδη συσσωρεύονται μέσω της πώλησης όπλων που είναι σημαντικοί υπαίτιοι διαμαχώνν και πολέμων και μέσω της στρατιωτικοποίησης μεταναστευτικών περασμάτων και συνόρων.

Από το επονομαζόμενο «μακρύ μεταναστευτικό καλοκαίρι του 2015» όπου χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, περάσανε από την Ελλάδα ακολουθώντας τα βαλκανικά μονοπάτια για βορειοδυτική Ευρώπη, ένα σύνθετο δίκτυο από τεχνολογίες επιτήρησης, φράχτες και τείχη στα σύνορα έχει οδηγήσει σε δραστικές αλλαγές στο τοπίο για όσους μετακινούνται. Με τις αυξήσεις σε προσωπικό—σε κρατικούς συνοριοφύλακες αλλά και αξιωματικούς του Frontex—έχουμε δει αύξηση στα συστηματικά pushback και ακραία βία: από σεξουαλικές κακοποιήσεις μέχρι άγριους ξυλοδαρμούς και δολοφονίες ρίχνοντας κόσμο στον Έβρο ή αποκλείοντάς τους σε μικρές νησίδες.

Η Ελλάδα, γνωστή και ως «η ασπίδα της Ευρώπης» συνεχίζει να ενισχύει τα σύνορά της—με τη χρήση drones, κανονιών ήχου, θερμικές κάμερες, καθώς και χτίζοντας όλο και ψηλότερους φράχτες, και ενισχύοντας περιπολείες. Αυτές οι βίαιες συνοριακές τακτικές, δεν περιορίζονται στις περιοχές των συνόρων, αλλά είναι παρούσες σε όλη την ‘επικράτεια’: από ρατσιστικούς αστυνομικούς ελέγχους στους δρόμους μας και pushbacks από τα αστικά κέντρα, μαζικό εγκλεισμό ατόμων που μετακινούνται, και η δημιουργία «κλειστών δομών», οι οποίες ολοένα και περισσότερο εκπληρώνουν το διεστραμμένο ιστορικό τους ρόλο στην καταπίεση, όπως πολλές δομές εγκλεισμού και φυλακές κάνανε και ακόμα κάνουν, φυλακίζοντας, βασανίζοντας, αντικειμενικοποιώντας, μέχρι και σκοτώνοντας ανθρώπους σε ένα καθεστώς απόλυτης επιτήρησης και ελέγχου. Έτσι δεν είναι τυχαίο πως οι κλειστές δομές είναι εξοπλισμένες με κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, επιτήρηση με drone, συναγερμούς παράβασης περιμέτρου με κάμερες, πύλες ελέγχου με ανιχνευτές μετάλλων και συσκευές ακτινοσκόπησης και ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για δημόσιες ανακοινώσεις, που εκπέμπεται από μεγάφωνα.

Παρ’όλα αυτά, είναι γνωστό ότι ακόμα και με την αύξηση σε βία και τις πολιτικές αποτροπής, άνθρωποι συνεχίζουν να αγωνίζονται για να φτάσουν τους προορισμούς τους, μαχόμενοι στις καθημερινές τους πράξεις που παρακάμπτουν τα σύνορα υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας και κατά των συνόρων. Η μετανάστευση εμπεριέχει πάντα ένα στοιχείο αυτονομίας όσον αφορά τις προσπάθειες των ατόμων να διαβούν τα σύνορα, οι οποίες δε μπορούν ποτέ να καθοριστούν πλήρως από το βίαιο πλαίσιο των στρατιωτικοποιημένων συνόρων, εκθέτοντας έτσι ότι οι ιδέες πως τα σύνορα είναι αδιαπέραστα και πως το κράτος έχει τον απόλυτο έλεγχο στην ‘επικράτειά’ του αποτελούν κάποιες από τις κορυφαίες αυταπάτες του υπάρχοντος συστήματος εξουσίας κυρίαρχων ιεραρχιών. Η στρατιωτικοποίηση και φύλαξη των συνόρων έχει κάνει αυτά τα ταξίδια πιο θανατηφόρα, ωθώντας κόσμο στο να πάρει πιο επικίνδυνα μονοπάτια, είναι παρ’ όλα αυτά ανίκανες να εξαφανίσουν αληθινά την επιμονή και την αποφασιστικότητα των ανθρώπων που επέλεξαν για τον ένα ή τον άλλο λόγο να ταξιδέψουν.

Το «παγκόσμιο συνέδριο για την ασφάλεια των συνόρων» φέρνοντας κοντά κεφαλές κρατών, γενικές αστυνομικές διευθύνσεις, αφεντικά παγκοσμίων ΜΚΟ, στρατιωτικούς ανάδοχους και ανάδοχους ασφαλείας αναδεικνύει συγκεκριμένα τις συνδέσεις μεταξύ του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος και του βιομηχανικού συμπλέγματος ιδιωτικής ασφάλειας με το κράτος και τη κρατική του βία και τα συνορεύοντα καθεστώτα.

Δε θα το αφήσουμε να περάσει έτσι.

Αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο χωρίς κράτη, σύνορα και κάθε είδους διαχωρισμό και διακρίσεις στη βάση του χρώματος του δέρματος, της εθνικότητας, της φυλής, του φύλου, της σεξουαλικότητας, της τάξης, και της θρησκείας. Έχοντας υπόψιν πως ό,τι γίνεται στα σύνορα και τι μεταχείρηση έχουν οι άνθρωποι εκεί εκκολάπτει ‘νέες’ τεχνολογίες και πολιτικές που θα εφαρμοστούν και μέσα στις χώρες, γνωρίζουμε ότι γι’αυτούς ο εχθρός δεν είναι μόνο άτομα που μετακινούνται, αλλά διακρίνουμε και μια αυξανόμενη τάση όλες/οι οι καταπιεσμένες/οι να μετατρέπονται σε αντικείμενο βίαιου ελέγχου.

Γι’ αυτούς τους λόγους καλλούμε στη συγκέντρωση και την πορεία προς το χώρο του συνεδρίου (Hotel Divani Caravel) με το μπλοκ του Solidarity with Migrants στις 6μμ την Τρίτη, 5 Οκτώβρη, στο σταθμό του μετρό Ευαγγελισμός.

No Borders – Είμαστε εδώ για να γκρεμίσουμε τους φράχτες και τα τείχη σας

Σπίτια για Όλες/α/ους – Αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, διαβίωσης και εργασίας για όλες/α/ους

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας – Κοινοί αγώνες μεταναστ(ρι)ών και ντόπιων

https://www.kinimatorama.net/event/129854

 

[ENG]

By the end of 2020, a total of 82.4 million people worldwide had been forcibly displaced from their homes.

Displaced, in the context of a capitalist economic system in which profits are made both through the sale of arms that are instrumental in causing conflicts and wars, and through the militarization of migrant routes and borders.

Since the so called “long summer of migration in 2015,” when thousands, if not millions, made their way through Greece and along the Balkan routes to northwest Europe, a complex network of surveillance technologies, border fences and walls has led to drastic changes in the landscape for people-on-the-move. With increases in personnel—both national forces and Frontex officers—we have seen an increase in systematic pushbacks and extreme violence: from sexual assault to heavy beatings to murder by throwing people into the Evros or stranding them on small islets.

Greece, the so-called “shield of Europe” continues to fortify its borders—deploying drones, sound cannons, thermal cameras, building up higher fences, and increasing patrols. These violent tactics, are not restricted to the border regions, but are present throughout the territory: from racist police checks on our streets and pushbacks from urban centers, mass incarceration of people-on-the-move, and the creation of “closed camps”, which increasingly fulfill a perverse historical role in oppression, much like many confinement structures and prisons have done and continue doing, incarcerating, torturing, objectifying, and even killing people under a regime of complete surveillance and control. Thus closed camp facilities are equipped with CCTV system and video monitors, drone flights, perimeter violation alarms with cameras, control gates with metal detectors and x-ray devices and an automated system for public announcements, broadcast from loudspeakers.

Yet, it is known that even with these increases in violence and policies of deterrence, people will continue to struggle to reach their destinations, to – in their every day actions of circumventing borders – fight for the freedom of movement and against borders. Migration always contains an element of autonomy in that people’s attempts to cross borders can never fully determined by the violence landscape of militarised border areas, the conception of the impermeability of borders and the state’s full control on its so-called territory make up some of the biggest illusions of the existing power structure of dominating hierarchies. The militarization and securitization of borders has made these journeys more deadly, pushing people to take more risky routes, yet are incapable of truly stamping out the resilience and determination of the people who chose for one reason or another to undertake this journey.

The World Border Security Conference, bringing together heads of nation states, police directorates INGO bosses, military and security contractors exposes concretely the links between military and security industrial complexes, with state violence and bordering regimes. We refuse to let this stand.

We struggle for a world without states, borders and any kind of segregation and discrimination based on one’s skin colour, ethnicity, race, gender, sexuality, class, and religion. Keeping in mind that what happens at the borders and how people are treated there incubates ‘new’ technologies to be used and policies to be implemented also in the interior of the states, we understand that for them the enemy is not only people-on-the-move but we see an ever-increasing drive for all oppressed to be transformed to an object of violent control.

For these reasons we call to the gathering and the demonstration to the venue of the conference (Hotel Divani Caravel) on Tuesday, October 5, at the Evangelismos Metro at 18.00 with the block of Solidarity with Migrants.

No borders – We are here to destroy your borders

Houses for all – Decent housing, living, working conditions for all

Solidarity is our weapon – Common struggles of migrants and locals

 

https://www.kinimatorama.net/event/129854

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License