Δέκα χρόνια μετά το κίνημα Occupy Wall Street, η πραγματική του κληρονομιά είναι ο αναρχισμός στη πράξη (gr/en)

Κείμενο της Μetropolitan Anarchist Coordinating Council (MACC) για την αναρχική κληρονομιά του κινήματος Occupy Wall Street 10 χρόνια αργότερα. https://itsgoingdown.org/ten-years-after-occupy-wall-street-its-real-legacy-is-anarchism-in-practice/

post image

[Eng Below]

Κείμενο της Μetropolitan Anarchist Coordinating Council (MACC) για την αναρχική κληρονομιά του κινήματος Occupy Wall Street 10 χρόνια αργότερα.

Lenapehoking, Turtle Island (επίσης γνωστό και ως Νέα Υόρκη) - Από την πτώση του το φθινόπωρο του 2012, διάφορες ατομικότητες, ιστοσελίδες, λογαριασμοί στα social media και πολιτικοί έχουν προσπαθήσει να οικιοποιηθούν το κίνημα του Occupy Wall Street. Τα παραδείγματα είναι ατελείωτα, από τους "σοσιαλιστές" του Bernie Sanders μέχρι τα νεοφιλελεύθερα account του Twitter που επαινούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων που κάνουν έξωση σε ανθρώπους. Οποιοσδήποτε δημοσιογράφος γράφει κάτι για το κίνημα OWS (Occupy Wall Street) θα πρέπει να γνωρίζει την πραγματική του ιστορία, μακριά από τις μηχανορραφίες αυτών που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τα μηνύματά του για τους εαυτούς τους. Το OWS ήταν ο αναρχισμός στην πράξη - και αυτή είναι η κληρονομιά του.

Αρκετά μέλη του MACC ήταν παρόντες τις πρώτες μέρες του Occupy Wall Street και μαζί με χιλιάδες άλλα άτομα βοήθησαν να γίνει αυτό που ήταν. Γράψαμε αυτό το δελτίο τύπου για να διασφαλίσουμε ότι οι δημοσιογράφοι καταλαβαίνουν πως κατα πάσα πιθανότητα, όταν βλέπετε κάποια σελίδα ή λογαριασμό στο twitter με την επωνυμία "Occupy" δεν αντικατοπτρίζει την πολιτική του OWS. Με αφορμή τη δέκατη επέτειο του Occupy Wall Street, εμείς, ως αναρχικοί, ακτιβιστές και μάρτυρες της ιστορίας του, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και να διεκδικήσουμε την κληρονομιά αυτού του απίστευτου κινήματος.

Όπως θα ξέρει όποιος ήταν πραγματικά παρών στη δημιουργία του κινήματος, το OWS δεν ασχολούταν καθόλου με τις εκλογές (electoral politics), την άσκηση επιρροής ή το κέρδος. Η κατάληψη του πάρκου Zuccotti ήταν μια άμεση δράση - δεν ρωτήσαμε ούτε ζητήσαμε άδεια από κανέναν. Εμείς, το 99% απελευθερώσαμε και μετατρέψαμε το πάρκο σε έναν άμεσα δημοκρατικό χώρο μέσω γενικών συνελεύσεων και ομάδων εργασίας. Το παράδειγμά μας, ενέπνευσε τις καταλήψεις εκατοντάδων δημόσιων χώρων σε όλη τη χώρα και θεμελίωσε την οριζόντια (μη-ιεραρχική) οργάνωση του ευρύτερου Occupy κινήματος. Ο στόχος μας δεν ήταν να αναλάβουμε κάποιου είδους εξουσία, αλλά να επιδείξουμε μια πραγματικά ισότιμη κοινωνία και μια ζωντανή εναλλακτική λύση για τον καπιταλισμό. Αυτό εννοούσαμε -από πάντα- μιλώντας για επανάσταση.

Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και άρθρα που μιλάνε για τον αναρχισμό του OWS. Στο The Democracy Project, ο ανθρωπολόγος David Graeber ισχυρίζεται πως το OWS ήταν μέρος μιας μακράς προσπάθειας δημοκρατικής αντίστασης ενάντια στο κράτος και τον καπιταλισμό. Στο Thank You Anarchy: Notes from the Occupy Apocalypse, ο συγγραφέας Nathan Schneider περιγράφει από πρώτο χέρι πως δούλευε η αυτοοργάνωση μέσα στο πάρκο. Στο Translating Anarchy: The Anarchism of Occupy Wall Street, ο ιστορικός Mark Bray παίρνει συνέντευξη σε πάνω από 200 οργανωτές του OWS, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προσδιορίζονται ως αναρχικοί ή πως ακολουθούν αναρχικές πολιτικές. Για όσα άτομα έχουν μελετήσει εκτενώς το OWS, ο αναρχισμός σαν θεμελιώδης ιδεολογία που έχει δεν αμφισβητείται.

Ο Mark Bray δήλωσε για την επέτειο: "Δέκα χρόνια αργότερα, το ιστορικό αρχείο δείχνει πως το Occupy Wall Street σχεδιάστηκε και οργανώθηκε σε μεγάλο βαθμό από αναρχικούς. Οι λαικές συνελεύσις του OWS, οι άμεση δράση, οι δομές αλληλοβοήθειας, η απόρριψη της ιεραρχίας και η απόσταση από την εκλογική πολιτική ήταν από την αρχή εμπνευσμένα από τις αντιεξουσιαστικές αξίες και πρακτικές. Αυτό το πρωτοποριακό κίνημα που βοήθησε να πυροδοτηθεί μια δυναμική δεκαετία αντίστασης δεν ήταν κάποιο θέατρο του δρόμου για το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά μάλλον ένα τολμηρό πείραμα για να φανταστούμε έναν κόσμο πέρα από τον καπιταλισμό και το κράτος."

Η κληρονομιά που άφησε το OWS είναι το συνεχιζόμενο αναρχικό κίνημα. Είναι οι καταλήψεις δημοσίων χώρων (Occupy ICE, Abolition Park) οι άμεσες δράσεις που οργανώνονται στους χώρους εργασίας από τους εργαζομένους (Industrial Workers of the World, Brandworkers) το μπλοκάρισμα αγωγών (Occupy the Pipeline, Sane Energy) και οι απεργίες χρεών (Strike Debt). Είναι στα δίκτυα αλληλοβοήθειας που παρέχουν τρόφιμα (Food Not Bombs, Club A, The Gym, WSP Mutual Aid, Woodbine) στις δομές υγείας (NYC Action Medical) και φροντίδας (MACC Care Assembly). Είναι στα καλέσματα για την κατάργηση της αστυνομίας και των φυλακών (Anarchist Black Cross, Incarcerated Workers Organizing Committee, Revolutionary Abolitionist Movement, Black and Pink), είναι στον αγώνα ενάντια στον φασισμό (J20, Charlottesville). Το ΟWS ζει όταν οι άνθρωποι σταματούν να σκέφτομαι τον κόσμο όπως είναι και αρχίζουν να φαντάζονται πως θα μπορούσε να είναι. Το OWS ζει, όταν οι άνθρωποι πράττουν σαν να είναι ήδη ελεύθεροι.

Το Μητροπολίτικο Αναρχικό Συντονιστικό Συμβούλιο Νέας Υόρκης(Metropolitan Anarchist Coordinating Council - MACC NYC) συγκροτήθηκε από διοργανωτές του Occupy Wall Street. Έχουμε αντλήσει πολλά μαθήματα από αυτήν την εμπειρία. Έχουμε συνελεύσεις, συμβούλια εκπροσώπων και ομάδες εργασίας. Αποφασίζουμε μέσω της διαδικασίας της συναίνεσης. Έχουμε αυστηρή διαφάνεια στα οικονομικά μας. Έχουμε ομάδα λογοδοσίας της κοινότητας για την αντιμετώπιση συγκρούσεων και διαφωνιών. Οι αρχές και η δομή με την οποία οργανωνόμαστε έρχονται άμεσα από το OWS. Είμαστε η κληρονομιά.

 

Statement from Metropolitan Anarchist Coordinating Council (MACC) on the anarchist legacy of Occupy Wall Street on the movement’s 10th anniversary.

Lenapehoking, Turtle Island (also known as New York City) – Since its demise in the Fall of 2012, various individuals, websites, social media accounts, and politicians have tried to claim the mantle of Occupy Wall Street. The associations are endless, from Bernie Sanders-aligned “socialists” to neoliberal Twitter accounts praising landlords for evicting people. Any journalist writing about the OWS movement should know its actual history, separated from the machinations of those who later tried to co-opt its message for themselves. OWS was anarchism in practice, and that is its legacy.

Several members of MACC were present for the early days of Occupy Wall Street, and, along with thousands of others, helped to build it into what it became. We have drafted this press release to ensure journalists understand that in all likelihood, if you are seeing a website or Twitter account that is “Occupy” branded today, it does not reflect the politics of OWS. On this, the tenth anniversary of Occupy Wall Street, we, as anarchists, activists, and witnesses to history, want to clarify and reclaim the legacy of this incredible movement.

As anyone who was actually there at the creation knows, Occupy Wall Street was never about electoral politics, and it certainly wasn’t about earning clout or making money. The occupation of Zuccotti Park was a direct action; we did not ask permission or request a permit. We, the 99%, liberated and transformed the park into a directly democratic space through general assemblies and working groups. Our example inspired the occupations of hundreds of public spaces across the country and informed the horizontal (non-hierarchical) politics of the broader Occupy movement. The goal was not to take state power, but to demonstrate a truly egalitarian society and a living alternative to capitalism. This is what we meant – what we have always meant – by revolution.

Multiple books and articles have been written that emphasize the anarchism of OWS. In The Democracy Project, the late anarchist and anthropologist David Graeber claims OWS was part of a long history of democratic resistance against the state and capitalism. In Thank You, Anarchy: Notes from the Occupy Apocalypse, the writer Nathan Schneider provides a first-hand account of the self-organization taking place in the park. In Translating Anarchy: The Anarchism of Occupy Wall Street, historian Mark Bray interviews over 200 core organizers of OWS, the vast majority of whom identify as anarchists or have anarchistic politics. To those who have studied OWS at length, its fundamental anarchism is not in debate.

Mark Bray has said about the anniversary, “Ten years later, let the historical record show that Occupy Wall Street was planned and organized in large part by anarchists. OWS’s popular assemblies, direct actions, mutual aid projects, rejection of hierarchy, and distance from electoral politics were thoroughly infused with anti-authoritarian values and practices from the beginning. This groundbreaking movement that helped spark a dynamic decade of resistance was not street theater for the Democratic Party, but rather a bold experiment in imagining a world beyond capitalism and the state.”

The legacy of OWS is the ongoing anarchist movement. It is in occupations of public space (Occupy ICE, Abolition Park), workplace actions organized by rank-and-file workers (Industrial Workers of the World, Brandworkers), pipeline disruptions (Occupy the Pipeline, Sane Energy), and refusing to pay debts (Strike Debt). It is in networks of mutual aid providing food (Food Not Bombs, Club A, The Gym, WSP Mutual Aid, Woodbine) medical aid (NYC Action Medical) and care (MACC Care Assembly). It is in the call to abolish police and prisons (Anarchist Black Cross, Incarcerated Workers Organizing Committee, Revolutionary Abolitionist Movement, Black and Pink). It is in the fight against fascism (J20, Charlottesville). OWS lives when people stop thinking of the world as it is, and instead imagine what it could be. OWS lives, when people act as if they are already free.

The Metropolitan Anarchist Coordinating Council (MACC) NYC was formed by original organizers of Occupy Wall Street (OWS). We have explicitly drawn on lessons learned from that experience. We have assemblies, spokes councils, and working groups. We operate via the consensus process. We have robust financial control procedures. We have a community accountability team to address harm and conflict. The principles and structure by which we organize are directly informed by OWS. We are the legacy.

Original Link: https://itsgoingdown.org/ten-years-after-occupy-wall-street-its-real-legacy-is-anarchism-in-practice/

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License