Ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης στις καταλήψεις - Τρίτη 30/4, 19.00, Κατειλημμένο Γκίνη

Open assembly in solidarity with the squats - Tuesday 30/4, 19.00, Squatted Gini (Polytechnio) // Text in Greek, English, German, Spanish

Από τον Φλεβάρη του ‘19 έχει ξεκινήσει επιχείρηση μαζικής εκκένωσης καταλήψεων με πρώτη τη μεταναστευτική κατάληψη της Αραχώβης 44 στα Εξάρχεια. Στις 11/4 στις 6 το πρωί ένας στρατός από μπάτσους εκκενώνει τις καταλήψεις στέγης Azadi και New Babylon, απ’όπου προσαγάγονται 120 άτομα. Μόλις μία βδομάδα μετά στις 18/4 λαμβάνει χώρα άλλη μία επιχείρηση στην κατάληψη στέγης μεταναστών Clandestina και στη Cyclope.

Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό αποτελεί ολομέτωπη επίθεση απέναντι σε καταλήψεις και αυτοοργανωμένες δομές, που επικεντρώνεται στα Εξάρχεια, και που στόχο έχει την εξυπηρέτηση του επικοινωνιακού προφίλ κράτους και κυβέρνησης ως εγγυητή της νομιμότητας και της ασφάλειας και ως διασφαλιστή των συμφερόντων ιδιοκτητών και αφεντικών. Αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων είναι, πολλοί από τους μετανάστες κατοίκους να βρίσκονται φυλακισμένοι στα κολαστήρια του κράτους, και οι υπόλοιποι άστεγοι.

Εμείς, ντόπιοι, μετανάστες, αλληλέγγυοι, καταληψίες, αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαντήσεις μας πρέπει να δοθούν από κοινού. Γι’αυτό αποφασίσαμε να καταλάβουμε το κτίριο Γκίνη στο Πολυτεχνείο, για να απαντήσουμε άμεσα στις εκκενώσεις και να οργανώσουμε την αντίσταση απέναντι στην καταστολή, την υπεράσπιση των καταλήψεων, της γειτονιάς και των ζωών μας.

ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΠΙΣΩ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

10, 100, 1000 ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ Σ’ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΣΗΨΗΣ

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ Κ’ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Καλούμε ανοιχτή συνέλευση την Τρίτη 30 Απρίλη στις 19.00 στο Κατειλημμένο Γκίνη (Πολυτεχνείο)

*

Since February ‘19, an operation has begun of mass evacuation of squats, beginning with the migrant housing squat Arachovis 44 in Exarchia. On 11/4 at 6 in the morning an army of cops evacuate the housing squats Azadi and New Babylon, from where 120 people are detained. Only a week later on 18/4 another operation takes place to evacuate the migrant housing squat Clandestina and Cyclope.

We understand this attack on all fronts against the squats and self-organized structures, with Exarchia at its centre, as an attack that serves the media profile of state and government, so as to appear as guarantor of security, law and order, and of the interestes of bosses and ladlords.

The result of these operations is that many of the squat residents are now imprisoned in the hellholes of the state, while the rest are left homeless.

We locals, migrants, solidarians, squatters, understand that we must give our answers all together. For this reason, we decided to occupy Gini building, so as to give an immediate answer to the evacuations, and to organize the resistance against represssion, the defense of the neighborhood, of our lives.

WE WILL TAKE EVERYTHING BACK BECAUSE EVERYTHING IS OURS

10, 100, 1000 SQUATS, AGAINST A WORLD OF ORGANIZED DECAY

COMMON STRUGGLE OF LOCALS AND MIGRANTS

We call for an open assembly at TUESDAY 30 of APRIL at 19.00, in Squatted Gini (Polytechnio)

*

Bekanntgabe der Besetzung des Gini-Gebäudes des Polytechnio in Athen

Solidaritäts-Versammlung für besetzte Häuser

Im Februar 2019 hat mit der Räumung des migrantischen Squats Arachovis 44 in Exarchia eine Räumungswelle gegen besetzte Häuser begonnen. Am 11. April um 6 Uhr morgens räumt ein Bullenheer die besetzten Wohnhäuser Azadi und New Babylon, 120 Menschen werden inhaftiert. Nur eine Woche später, am 18. April findet eine weitere Operation gegen die migrantischen Hausbesetzungen Clandestina und Cyclope statt, die beide ebenfalls geräumt werden.

Wir verstehen diesen - auf Exarchia zielenden - Angriff auf die besetzten Häuser und selbstorganisierten Strukturen als Maßnahme des Staates und der Regierung, um sich in den Medien als Garant für Sicherheit, von Law and Order und der Interessen der Bosse und Eigentümer zu profilieren.

Aufgrund der Operation sitzen die Bewohner*innen der Squats nun entweder in den Höllenlöchern des Staates oder obdachlos auf der Straße.

Wir als Ortsansässige, Migrant*innen, solidarische Menschen und Hausbesetzer*innen, wissen, dass wir eine gemeinsame Antwort finden müssen. Aus diesem Grund haben wir entschieden, als Antwort auf die Räumungen und um den Widerstand gegen Repression in Form der Verteidigung der Nachbarschaft und unserer Leben zu organisieren, das Gini-Gebäude zu besetzen.

Wir werden alles zurücknehmen denn alles gehört uns

10, 100, 1000 besetzte Häuser gegen eine Welt des organisierten Verderbens

Gemeinsamer Kampf der Anwohner*innen und Migranten

Wir rufen zur offenen Versammlung auf Dienstag, 30. April um 19 Uhr im Gini (Polytechnio)

*

COMUNICATE SPANISH

Este 19 de Febrero, dio comienzo una operación de desalojo masivo de casas okupas, con la expulsión de los habitantes de Arajovis 44, una casa okupada por inmigrantes en Exarjia. El 11 de Abril a las 6 de la mañana, un ejército de policías desalojó las viviendas okupadas de Azadi y New Babylon. Como resultado hubo 120 detenidos. Tan solo una semana más tarde, el 18 de Abril, tuvo lugar otra operación para evacuar las okupas de Clandestina y Cyclopi, habitadas igualmente por inmigrantes.

Entendemos que este es un ataque contra todos los frentes, contra casas, centros okupas, y estructuras auto-gestionadas, un ataque que sirve a la apariencia mediática del estado y el gobierno, para presentarse como garante de la seguridad, la ley, y el orden, a favor de los intereses de patrones y grandes propietarios.

El resultado de estas operaciones es que muchos de los habitantes de estas okupas están ahora presos en los inhóspitos agujeros donde los encierra el estado, mientras que el resto son abandonados sin hogar.

Nosotros, vecinos, locales, inmigrantes, solidarios, okupas; entendemos que debemos dar nuestra respuesta todos juntos. Por ello, decidimos okupar el edificio de Guini, y de esta forma dar una respuesta inmediata a las expulsiones, y organizar la resistencia contra la represión, la defensa de nuestro barrio y de nuestras vidas.

RECUPERAREMOS TODO, PORQUE TODO ES NUESTRO. 10, 100, 1000 OKUPAS CONTRA UN MUNDO DE DECADENCIA PLANIFICADA

VECINOS E INMIGRANTES LUCHAMOS UNIDOS

CONVOCAMOS UNA ASAMBLEA ABIERTA EL MARTES 30 DE ABRIL A LAS 19.00 - GUINI (POLITEKNÍO DE ATENAS)

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License