[Αναρχική Ομοσπονδία] Για τη συμμετοχή ατόμων στην Α.Ο.

Για τη συμμετοχή ατόμων τις διαδικασίες της Αναρχικής Ομοσπονδίας

Στις αποφάσεις του 1ου τακτικού συνεδρίου της Αναρχικής Ομοσπονδίας υπήρξε μια ουσιώδης –αν και πειραματικής φύσης- αλλαγή στη δομή της.

Από το κάλεσμα των 4 ομάδων πριν χρόνια,που ξεκίνησε την οργανωτική προσπάθεια ήταν ξεκάθαρο, και δηλώθηκε εμφατικά στο κείμενο των 7 σημείων που απεύθυνε στο κίνημα, ότι η συγκεκριμένη οργανωτική προοπτική αφορά πολιτικά σχήματα και όχι άτομα. Η θέση αυτή ήταν και παραμένει διαυγής. Το πολιτικό περιεχόμενο, οι θέσεις, ο συνολικός σχεδιασμός του αγώνα όσων συγκρότησαν εξαρχής το εγχείρημα δημιουργεί την αναγκαιότητα ενός ανώτερου βαθμού οργανωτικής συνθήκης που θα βασιστεί στην συλλογικότητα. Αλλά και η γενικότερη ανάλυση του κινηματικού πεδίου στο αναρχικό κίνημα εντόπιζε ως ένα από τα κεντρικά προβλήματα το πολύ χαμηλό ποσοστό συλλογικοποίησης από όσους και όσες δραστηριοποιούνται σε αυτό. Η οργανωτική προσπάθεια ήταν και παραμένει ένα διπλό κάλεσμα: σε συλλογικότητες να οργανωθούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε άτομα να οργανωθούν σε υπάρχουσες συλλογικότητες ή να συγκροτήσουν νέες.

Στη βάση αυτής της στρατηγικής η Αναρχική Ομοσπονδία βρίσκεται απέναντι σε δύο παράγοντες, ο ένας εκ των οποίων δεν είχε προϋπολογιστεί. Η κινηματική άμπωτη που ξεκίνησε με την πολιτική άνοδο του Σύριζα και την αναρρίχησή του στην εξουσία είχε την αντανάκλασή της σε όλο το αποκαλούμενο «ανταγωνιστικό κίνημα» και κατ’ επέκταση στο αναρχικό κίνημα. Η τάση ποσοτικής επέκτασης πριν το 2012 αντιστράφηκε μαζί και η τάση για σχηματισμό νέων κοινοτήτων αγώνα όπως οι πολιτικές συλλογικότητες. Παράλληλα , τουλάχιστον στην Αθήνα, η αναμενόμενη παρακμή αφορμαλιστικών διαδικασιών του παρελθόντος, όπως οι ευκαιριακές κεντρικές συνελεύσεις και οι άτυποι συντονισμοί έχουν δημιουργήσει ένα τοπίο αποσπασματικότητας που αντικειμενικά δυσχεραίνει την πολιτική συμμετοχή ατόμων έξω από τους «κύκλους» των επιμέρους οργανωμένων δυνάμεων.

Το πρώτο τακτικό συνέδριο της Αναρχικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την αποδοχή ατόμων ως μέλη της Α.Ο. σε επίπεδο περιφερειών, όπου αυτές υπάρχουν. Εκτιμήσαμε ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή ώστε να μην τεθεί σε αμφισβήτηση η φύση της Α.Ο. ως ομοσπονδίας αναρχικών συλλογικοτήτων ενώ παράλληλα δημιουργούμε έναν τόπο συλλειτουργίας με μη οργανωμένους/ες σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο συντρόφους/ισσες που έχουν ισότιμη αποφασιστική δυνατότητα. Η Α.Ο. από την πρώτη στιγμή της λειτουργεί στην λογική της αυξημένης τοπικής/περιφερειακής αυτονομίας σε ένα μεγάλο εύρος θεματικών όσο και κινηματικής παρουσίας ή σχέσεων. Κάθε περιφέρεια θα ορίζει η ίδια τις διαδικασίες με τις οποίες θα γίνεται αυτή η συμμετοχή, τέτοιες που να εξασφαλίζουν αυτή την ισοδύναμη και αναλογική αποφασιστική τους δυνατότητα. Τα άτομα δεν θα συλλειτουργούν στις κεντρικές διαδικασίες της Α.Ο., θα μπορούν όμως να απευθύνουν προτάσεις σε αυτές, ενώ θα έχουν δυνατότητα παρουσίας (αλλά όχι αποφασιστική) στις συνεδριακές διαδικασίες. Η πολιτική πρόκληση για μας είναι η εξασφάλιση μιας ομαλής και χωρίς επιβολές πολιτικής κοινότητας ατόμων και συλλογικοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και η δημιουργία ενός ζωντανού πεδίου συλλογικοποίησης των ατόμων, αφού έχουμε ρητά διακηρύξει ότι στόχος μας είναι όχι μόνο να καλέσουμε σε δημιουργία νέων συλλογικοτήτων αλλά να εμπλακούμε ενεργά στην δημιουργία τους.

Εκεί όπου δεν υπάρχουν περιφέρειες ή ομάδες της Α.Ο. μεμονωμένοι σύντροφοι/ισσες μπορούν να διατηρούν μια οργανική σχέση με την Α.Ο. στην προοπτική σχηματισμού νέας τοπικής συλλογικότητας στο μέλλον. Η σχέση αυτή περιλαμβάνει τη σταθερή επικοινωνία και αλληλοστήριξη, τη δυνατότητα προτάσεων και συμμετοχής σε μέρος των διαδικασιών της Α.Ο. καθώς και στις συνεδριακές χωρίς αποφασιστική δυνατότητα.

Η αποτίμηση αυτού του πειράματος θα γίνει συλλογικά στο 2ο τακτικό συνέδριο. Εάν τα βασικά του διακυβεύματα έχουν επιτευχθεί τότε θα υιοθετηθεί σε μόνιμη βάση μια τέτοια δομή με όποιες αλλαγές χρειαστούν από τις έως τότε εμπειρίες. Τα μέχρι τώρα δείγματα πάντως από την περιφέρεια Αθήνας που είχε πιλοτικά (και με την έγκριση όλης της Α.Ο.) ξεκινήσει πριν το συνέδριο και συνεχίζεται πλέον επίσημα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Η Α.Ο. παραμένει προσηλωμένη στο μεγάλο οργανωτικό έργο που απαιτεί ο αγώνας στις σημερινές συνθήκες, στους άξονες και στις προτεραιότητες που από την πρώτη στιγμή της έχει θέσει. Η ιστορική γνώση μας έχει προμηθεύσει με το συμπέρασμα ότι όλες οι μεγάλες μαζικές στιγμές του ιστορικού αναρχικού κινήματος συνδέονταν πάντοτε με την ύπαρξη ζωντανών και ισχυρών οργανωτικών σχημάτων κάθε φύσης. Μας έχει επίσης διδάξει ότι η αναζήτηση και ο πειραματισμός με οργανωτικά μοντέλα και όχι μόνο, η άρνηση να αφεθούμε στην θαλπωρή της πεπατημένης και της συνήθειας είναι ο όρος ώστε πολιτικοί χώροι, οργανωτικά σχήματα και μεμονωμένοι/ες αγωνιστές/τριες να παίξουν τον ρόλο που τους αναλογεί στις κοινωνικές κρίσεις και να μην καταλήξουν απολιθώματα που παρακολουθούν από έξω την κοινωνική κινητικότητα.

Έτσι ξεκινήσαμε κι έτσι θα συνεχίσουμε.

 

Αναρχική Ομοσπονδία

O σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License