Συνέλευση Radix Hacklab

Το Radix Hacklab [1] είναι μια αντιεμπορευματική αυτόνομη συλλογικότητα, μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος [2] χάκερ και δημιουργών που φτιάχνουν έναν ριζοσπαστικό φυσικό χώρο, διαχειρίσιμο από την κοινότητα, για τη συνεύρεση των ανθρώπων με σκοπό τη μάθηση, τον διαμοιρασμό, την οργάνωση, και τη δημιουργία. Η πρώτη Ανοικτή Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο 2ο όροφο της κατάληψης New Babylon, ΤΖΑΒΕΛΛΑ 25, Αθήνα, Ελλάδα στις 11.12.2018 στις 19:00.

post image

Η πρώτη Ανοικτή Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο 2ο όροφο της κατάληψης New Babylon, ΤΖΑΒΕΛΛΑ 25, Αθήνα, Ελλάδα στις 11.12.2018 στις 19:00.

Το Radix Hacklab [1] είναι μια αντιεμπορευματική αυτόνομη συλλογικότητα, μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος [2] χάκερ και δημιουργών που φτιάχνουν έναν ριζοσπαστικό φυσικό χώρο, διαχειρίσιμο από την κοινότητα, για τη συνεύρεση των ανθρώπων με σκοπό τη μάθηση, τον διαμοιρασμό, την οργάνωση, και τη δημιουργία.

Στο Radix, παίρνουμε αποφάσεις με την εν επιγνώσει συναίνεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι μοιράζονται όλη την ευθύνη του να διαχειρίζονται τον χώρο και να τον διατηρούν ασφαλή ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε επικίνδυνα όλα μαζί! Γι' αυτό τον σκοπό, θα συμφωνήσουμε σε όσο λιγότερους κανόνες και όρια [3] μπορούμε, αλλά όχι λιγότερα απ' όσα βλέπουμε ότι χρειάζονται. Υποστηρίζουμε τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση, τον φεμινισμό, την αλληλεγγύη, και τον σεβασμό. Είμαστε κατά της άσκησης εξουσίας, της ιεραρχίας, της εκμετάλλευσης και του κέρδους. Δεν ανεχόμαστε τη μη ανεκτικότητα.

Το Radix θα ανοίξει ως χώρος χωρίς κάπνισμα, και ο σκοπός του δεν είναι να λειτουργεί ως προσωπικό ή εμπορικό γραφείο. Υποστηρίζουμε [4] την κουλτούρα του ελεύθερου / ανοιχτού λογισμικού, την ομότιμη παραγωγή [5], τη συνεργασία, το copyleft [6], το do-it-yourself & do-it-together, και την ελεύθερη πρόσβαση, με ποικιλόμορφα ενδιαφέροντα που συμπεριλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) το χάκινγκ λογισμικού και υλικού, την επισκευή και την ανακύκλωση, τα ελεύθερα δημόσια δίκτυα, την ασφάλεια, την παραγωγή γραφικών/ήχου/βίντεο, την υποδομή των κοινών, την ανοιχτή έκδοση και βιβλιοδεσία, την τεχνητή νοημοσύνη, και την τέχνη.

Το Radix δεν μπορεί να υπάρξει παρά χάρη σε άτομα που συμμετέχουν με τη δέσμευση να συνεισφέρουν σε ουσιαστικό διάλογο, διαμοιρασμό γνώσης και δεξιοτήτων, κοινά πρότζεκτ, και πρόσβαση στα απαραίτητα εργαλεία και πόρους. Ως πρότζεκτ που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, την ταυτότητα του Radix θα την καθορίζουν τα άτομα που συμμετέχουν - όποιο μοιράζεται αντίστοιχες αξίες [4] είναι ευπρόσδεκτο και το καλούμε να συμμετάσχει και να φτιάξει μαζί μας μια ριζοσπαστική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία μας.

https://radix.one/ελ/2018-11-27-γειά-σου-κόσμε/

Radix Hacklab

[1] http://peerproduction.net/issues/issue-2/peer-reviewed-papers/hacklabs-and-hackerspaces/

[2] https://wiki.hackerspaces.org/List_of_hackerspaces

[3] https://radix.one/ελ/κώδικας-δεοντολογίας/

[4] https://radix.one/ελ/αξίες/

[5] https://el.wikipedia.org/wiki/Ομότιμη_παραγωγή

[6] https://el.wikipedia.org/wiki/Copyleft

Εικόνες:

από Radix Hacklab 29/11/2018 11:15 πμ.


The first Open Assembly will be held at the 2nd Floor of New Babylon Squat, Tzavella 25, Athens, Greece on 11.12.2018 19:00.

The Radix Hacklab [1] is a not-for-profit autonomous collective, part of a global movement [2] of hackers and makers setting up a radical, community-run, physical space for people to come together to learn, share, organise, and create.

At Radix, we make decisions with the informed consent of participants, who all share responsibility for running the space and keeping it safe so we can be dangerous together! For this purpose, we will agree on as few rules and boundaries [7] as possible, but as many as become necessary. We support diversity & inclusion, feminism, solidarity, and respect. We are against dominance, hierarchy, exploitation and profit. We do not tolerate intolerance.

Radix will open as a no-smoking space and is not meant to be used as a personal or commercial office. We are supporters of [8] libre / open source culture, peer production [9], cooperation, copyleft [10], DIY & do-it-together and free access, with diverse interests including (but not limited to) software & hardware hacking, repair & upcycling, free public networks, security, graphics/audio/video production, commons infrastructure, open publishing & bookbinding, artificial intelligence, and art.

Radix can only exist thanks to participants committing to contribute to meaningful discussion, skill and knowledge sharing, common projects, and access to the necessary tools and resources. As an early stage project, Radix’s identity will be determined by its participants - everyone who shares compatible values [8] is welcome and invited to participate and join us in producing a radical shift in the way our society works.

https://radix.one/en/2018-11-27-hello-world/

Radix Hacklab

[1] http://peerproduction.net/issues/issue-2/peer-reviewed-papers/hacklabs-and-hackerspaces/

[2] https://wiki.hackerspaces.org/List_of_hackerspaces

[3] https://radix.one/ελ/κώδικας-δεοντολογίας/

[4] https://radix.one/ελ/αξίες/

[5] https://el.wikipedia.org/wiki/Ομότιμη_παραγωγή

[6] https://el.wikipedia.org/wiki/Copyleft

[7] https://radix.one/en/code-of-conduct/

[8] https://radix.one/en/values/

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Commons-based_peer_production

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License