ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΣΩΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ [+ENG]

O αγώνας στην γειτονιά θα συνεχιστεί ακάθεκτα για την επέκταση των δομών στέγασης, αλληλεγγύης και αγώνα και την υπεράσπισή τους.

post image

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΣΩΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου, αποπειραθήκαμε να καταλάβουμε κτίριο στην οδό Ματρόζου με σκοπό την επέκταση των στεγαστικών δομών της κοινότητάς μας. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο κτίριο διότι ήταν εμφανώς εγκαταλελειμμένο. Οι πόρτες ήταν παραβιασμένες, τα ταβάνια έτοιμα να πέσουν και το σπίτι άνω κάτω. Επίσης, είχαμε μπει από την μπροστινή είσοδο με το φως της μέρας πολλές φορές και δεν υπήρξε κάποια αντίδραση από την γειτονιά. Παρ’ όλα αυτά, την ώρα της λαϊκής, αφού το σώμα της κοινότητάς μας, μαζί με αλληλέγγυες/-ους μπήκε στο σπίτι για να ξεκινήσει τις εργασίες για να το μονιμοποιήσει ως κατειλημμένο χώρο, εμφανίστηκε κυρία που το διεκδικούσε ως ιδιοκτησία της. Ισχυρίστηκε ότι θέλει να το αξιοποιήσει στο μέλλον και το χρησιμοποιούσε για να έχει μέσα την προίκα της μάνας της. Είχε αδιάλλακτη στάση και πήρε αλλεπάλληλες φορές τους μπάτσους. Αντίθετα, από την μεριά μας είχε ήδη δοθεί εγγύηση ότι τα πράγματα δεν θα παρθούν και επεξεργαζόμασταν την περίπτωση να ακυρώσουμε το όλο εγχείρημα. Μετά από αρκετή ώρα, δύο κλούβες ματ εισέβαλαν στην γειτονιά και απαίτησαν από τη λαϊκή να τα μαζέψει για να κάνουν επέμβαση. Όλη η περιοχή γέμισε με ασφαλίτες. Εμείς αμπαρώσαμε την είσοδο. Η επίθεση των μπάτσων ξεκίνησε αρκετές ώρες μετά, όταν κυνήγησαν συντρόφους έξω από το Μπλε Σπίτι (Αρβαλή 3), όπου και προσπάθησαν να εισβάλουν εγκλωβίζοντάς τους μέσα μέχρι να ολοκληρώσουν επιχείρηση. Αμέσως μετά, τα ματ μαζί με την σήμανση μπούκαραν στο σπίτι που είχαμε προσπαθήσει να καταλάβουμε, ευελπιστώντας να κάνουν μαζικές συλλήψεις. Δυστυχώς για αυτούς, τα βανάκια των μεταγωγών έφυγαν άδεια αυτή την φορά. Απ’ ότι μάθαμε έγινε συλλογή αποτυπωμάτων και πάρθηκαν αντικείμενα από το σπίτι για να εξεταστούν βιοχημικά.

Με τον ίδιο τρόπο που επιτέθηκαν σε εμάς, στην προσπάθειά μας να καλύψουμε στεγαστικές ανάγκες, μπάτσοι έρχονται για να πετάξουν στο δρόμο κόσμο που χρωστάει λεφτά στις τράπεζες ή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο νοίκι και τους λογαριασμούς. Η έλευση των υπηρεσιών ψηφιακής μικροενοικίασης, όπως το airbnb, συμβάλει στον ξεριζωμό ανθρώπων με χαμηλό εισόφημα. Αυτό ακριβώς έγινε σε μία γυναίκα στη Μπέλες, που την έδιωξαν οι μπάτσοι με εισαγγελική παραγγελία πριν μερικούς μήνες.

Απολογίζοντας τη δράση, καταγράψαμε κάποιους λόγους σχετικά με την υποχώρησή μας. Η προπαρασκευαστική εργασία ήταν ελλιπής. Δεν πειραματιστήκαμε αρκετά ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα ενδιαφέρον για το σπίτι. Δεν συζητήσαμε μεταξύ μας για όλα τα ενδεχόμενα και την κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Γενικά, υποτιμήσαμε την κατάσταση. Εκείνη την ημέρα, η άμεση παρουσία της φερόμενης ως ιδιοκτήτρια και τα λεγόμενά της έθιξαν πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που έθεσαν υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο θέλαμε να κρατήσουμε το σπίτι σε αυτές τις συνθήκες. Λόγω της αναντίστοιχης προετοιμασίας μας δεν είχαμε μια ξεκάθαρη θέση σχετικά με την ιδιοκτησία, στη συγκεκριμένη μορφή που εκφράστηκε. Ταυτόχρονα, με την παρουσία των ματάδων στην γειτονιά που σήμαινε σίγουρη επέμβαση και μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής αναποφασιστικότητας δεν προχωρήσαμε σε κλιμακωμένη σύγκρουση εκδηλώνοντας τη συγκυριακή αδυναμία μας.

Η στεγαστική κρίση που επικρατεί στην καπιταλιστική κοινωνία σε συνδυασμό με τις γενικευμένες συνθήκες εξαθλίωσης και την παγκόσμια πραγματικότητα της προσφυγιάς, βάζουν επί τάπητος την ανάγκη για μια άμεση και ριζοσπαστική λύση από τις αμέτρητες καταπιεσμένες. Η κατάληψη ήταν ανέκαθεν κομμάτι αυτής της λύσης και ως τέτοια απαιτεί σκληρό και ανυποχώρητο αγώνα απέναντι στο κράτος και την ιδιοκτησία. Στοίχημά μας, ωστόσο, είναι ο αγώνας να δοθεί στη βάση των αναρχικών ιδανικών, αποφεύγοντας πρακτικές μιλιταριστικής κατάκτησης.

Εννοείται πως ο αγώνας στην γειτονιά θα συνεχιστεί ακάθεκτα για την επέκταση των δομών στέγασης, αλληλεγγύης και αγώνα και την υπεράσπισή τους.

Παραθέτουμε το κείμενο που μοιράσαμε στη γειτονιά για το άνοιγμα και φωτογραφίες.

 

REGARDING THE INVASION OF COPS IN THE NEIGHBOURHOOD AFTER THE ATTEMPT TO OPEN A NEW SQUAT

On Friday the 10th of August, we attempted to occupy a building in Matrozou Str., Our target was to expand the housing structures of our community. We chose the specific building since it was visibly abandoned. The doors were picked, the ceilings about to fall and the house in a mess. We had also entered the house from the front door with daylight lots of times without any reaction from the neighbourhood. Although, during the time of the people’s market (laiki agora) and after the body of our community entered the house starting the jobs to stabilise it as an occupied space, a lady showed claiming it as her property. Allegedly, she wants to take future value out of it and was using it to keep inside her mother’s trousseau. She had an inflexible stance and repeatedly called the cops. On the contrary, we had guaranteed that we will not take her stuff and we were processing the case to cancel the whole project. After a while, two anti-riot cop buses invaded the neighbourhood and demanded from the sellers of the market to pick everything up in order to intervene. The whole area was full of civilian cops. We barricaded the entrance. The attack of the cops started some hours later, when they chased comrades outside the Blue House (Arvali 3), where they tried to invade. They trapped them inside until they finished the operation. Immediately after, riot police together with forensics broke into the house we had tried to occupy, willing to make mass arrests. Unfortunately for them, the detainees’ buses left empty this time. According to what we learned they collected fingerprints and items for the house to be examined biochemically.

The same way they attacked us during our effort to cover housing needs, cops throw people that owe money to the banks or can’t afford the rent and bills to the streets. The coming of services for digital micro-renting, like airbnb, contributes to the eradication of people with low income. This is exactly what happened to a woman Mpeles Str., who has kicked out from cops with prosecutor’s order some months ago.

Debriefing our action, we listed some reasons regarding our retreat. Our preparation was not enough. We didn’t experiment enough to be sure that there is absolutely no interest for the house. We didn’t go through all the possibilities and the appropriate way to deal with them. Generally, we underestimated the situation. That day, the immediate presence of the alleged owner and her words raised political and social issues that put under doubt our will to keep the house under those conditions. Because of the relatively too small for the situation preparation we didn’t have a clear view regarding property, in the specific form it was manifested. At the same time, with the presence of the cops in the neighbourhood, which meant an inevitable intervention and inside a climate of political indecisiveness we didn’t go for an escalated conflict, showing our circumstantial weakness.

The housing crisis that dominates in the capitalist society in combination with the general conditions of impoverishment and the worldwide reality of refuge, puts on the ground the need for an immediate and radical solution from the countless oppressed. Squatting had always been a part of this solution and as such demands fierce and uncompromising war against the state and the property. Our bet, though, is for the struggle to be given on the basis of the anarchist ideals, avoiding practices of militaristic conquer.

Of course, the struggle in the neighbourhood will keep on relentlessly for the expansion of the housing, solidarity and struggle structures and their defence.

We attach the text we distributed to the neighbourhood for the opening and photos.

Εικόνες:

Αρχεία:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License