Στο Μεξικό, ένα αυτόχθον δίκτυο επικοινωνιών θα συνεχίσει να λειτουργεί - για τώρα

απο το https://intercontinentalcry.org/in-mexico-an-indigenous-communications-network-will-continue-to-operate-for-now

Oι ιθαγενείς κοινοτικές τηλεπικοινωνίες (ΤΠΕ), μια ένωση της κοινωνίας των πολιτών στο Μεξικό, κέρδισαν μια σημαντική νομική μάχη για το δικαίωμα των αυτοχθόνων κοινοτήτων να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τα δικά τους κοινοτικά δίκτυα κινητών τηλεφώνων και διαδικτύου.

Οι ΤΠΕ, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων με προσιτό κόστος σε απομακρυσμένες περιοχές του νότιου Μεξικού, απέκτησαν ειδική νομική προστασία (ή amparo στα ισπανικά), απαλλάσσοντάς την από ένα τέλος περίπου ενός εκατομμυρίου pesos (περίπου 50.000 δολάρια) για τη χρήση του ραδιοφάσματος για τις δραστηριότητές της. Αυτό το τέλος συνήθως αξιολογείται από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών του Μεξικού (ρυθμιστική αρχή για ραδιοφωνικές εκπομπές και τηλεπικοινωνίες) για εταιρικές επιχειρήσεις. Οι ΤΠΕ είναι μη κερδοσκοπικές.

Εικόνα από το Rhizomática Wiki που χρησιμοποιείται με άδεια Creative Commons.

Το συλλογικό δικαστήριο για τα διοικητικά θέματα, ειδικευμένο στον οικονομικό ανταγωνισμό, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και τις τηλεπικοινωνίες, αποφάνθηκε ότι αυτό δεν απαλλάσσει τις ΤΠΕ από την πληρωμή, αλλά δίνει εντολή στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών να επανεξετάσει το απαιτούμενο τέλος. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οι ΤΠΕ υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι πάροχοι εμπορικών υπηρεσιών.

Στην απόφαση, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι υπηρεσίες ΤΠΕ αφορούν την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης. Αναγνώρισε επίσης ότι η  αρχή υπέρ των ανθρώπων (pro persona) πρέπει να εφαρμόζεται κατά την επανεξέταση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να ενθαρρύνεται η ευρύτερη προστασία των ατομικών και ομαδικών δικαιωμάτων ανά πάσα στιγμή.

Οργανισμοί όπως η  Rhizomática και τα δίκτυα για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη βιωσιμότητα που βοήθησαν στην ίδρυση της ΤΠΕ δημοσίευσαν ένα δελτίο τύπου που  χαιρέτισε την απόφαση του Δικαστηρίου και ευχαρίστησε τους αλληλέγγυους που τους προσχώρησαν σε αυτό το δύσκολο ταξίδι.

Ισότητα και διακρίσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών

Η Global Voices (GV) μίλησε με τον Erick Huerta , αναπληρωτή γενικό συντονιστή των Δικτύων για την ποικιλομορφία, την ισότητα και τη βιωσιμότητα, συμβούλων και νομικών στρατηγικών για τις ΤΠΕ, σχετικά με τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά:

ΘΕΩΡΟΎΜΕ ΌΤΙ Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΜΠΉ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΌΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΏΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΊ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΆ ΤΗΣ Ο ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΌΣ ΦΟΡΈΑΣ [FEDERAL TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE].

ΤΟ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΌΣ ΜΑΣ ΟΡΊΖΕΙ ΣΑΦΏΣ ΌΤΙ ΌΛΟΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΑΠΟΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΊΕΣ, Η ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΤΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΚΑΤΆ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ. Η ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΑΥΤΉ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΎ ΣΏΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ.

Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΉ, ΔΙΌΤΙ ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΕΙ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΉ ΌΤΙ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΎΕΙ ΤΟ ΝΌΜΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΆΖΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΌΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΏΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ.

ΜΕ ΆΛΛΑ ΛΌΓΙΑ, Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΕΙ ΌΤΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΖΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΆ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ ΝΌΜΟ [ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΆΣΜΑΤΟΣ], ΠΡΆΓΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΡΟΎΣΕ ΈΝΑ ΒΑΣΙΚΌ ΔΙΚΑΊΩΜΑ.

ΓΙΑ ΕΜΆΣ, Η ΠΛΗΡΩΜΉ ΕΝΌΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΊΟΥ PESOS ΘΑ ΣΉΜΑΙΝΕ ΌΤΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΟΎΣΑΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ ΤΌΤΕ ΘΑ ΣΤΕΡΟΎΝΤΑΝ ΤΟ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΑΠΛΏΣ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΛΌΓΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ.

Η ΦΡΆΣΗ ΛΈΕΙ: "ΚΆΘΕ ΝΌΜΟΣ ΥΠΌΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΡΜΗΝΕΊΑ. ΕΠΙΠΛΈΟΝ, ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΕΣ ΕΡΜΗΝΕΎΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΆ, ΑΛΛΆ ΑΥΤΌ ΔΕΝ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΕΡΜΗΝΕΎΟΝΤΑΙ. "

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΣΕΤΕ ΑΥΣΤΗΡΆ ΤΟΥΣ ΝΌΜΟΥΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΠΏΣ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ, ΕΊΤΕ ΕΊΝΑΙ ΔΊΚΑΙΟΙ ΕΊΤΕ ΌΧΙ.

Σύμφωνα με την Huerta, ο ρυθμιστικός φορέας έχει ήδη εκδώσει ψήφισμα για την ερμηνεία του εν λόγω νόμου, αλλά δεν θα χορηγηθεί απαλλαγή από την πληρωμή έως ότου η ΤΠΕ αποκτήσει την ιδιότητα του " εξουσιοδοτημένου δικαιούχου " από τη φορολογική υπηρεσία, να λαμβάνουν δωρεές που εκπίπτουν από τη φορολογία. Δεδομένης της κατάστασης, η Huerta αναφέρει ότι οι ΤΠΕ ενδέχεται να υποχρεωθούν να απορρίψουν την απόφαση του Ινστιτούτου.

Επιπλέον, οι ΤΠΕ κατέθεσαν άλλη ειδική νομική προστασία κατά της ανισότητας και των διακρίσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και τις τηλεπικοινωνίες.

Η Huerta εξηγεί:

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΆΣΜΑΤΟΣ ΟΎΤΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΆΔΕΙΕΣ ΟΎΤΕ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ. ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΆΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΉ ΧΡΟΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΌΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ .

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΊΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΎΣ ΣΤΑΘΜΟΎΣ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΣΕ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ. ΣΥΝΕΠΏΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΆΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΉΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΊΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ. ΕΆΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ Η ΊΔΙΑ ΛΟΓΙΚΉ ΕΔΏ [ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΧΘΌΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ], ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ Η ΊΔΙΑ ΔΙΆΤΑΞΗ.

ΔΥΣΤΥΧΏΣ, ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΆ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΊΑ, ΑΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΕΊ ΈΝΑΣ ΙΔΙΏΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΙΣΧΎ, ΌΛΑ ΦΑΊΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΎ ΕΎΚΟΛΑ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΎΝ ΟΙ ΑΡΧΈΣ. ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΌ ΨΉΦΙΣΜΑ, ΌΠΩΣ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΤΏΡΑ, Η ΑΡΧΉ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ.

ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΔΙΆΚΡΙΣΗ

Το μέλλον των ΤΠΕ σημαίνει τα ιθαγενή δικαιώματα

Οι ΤΠΕ, γνωστές για τις ανεξάρτητες, ενοχλητικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες τους που ακολουθούν τα βήματα των έργων τεχνολογίας ιθαγενών, όπως το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της  κοινότητας , ποτέ δεν ακούγονται στις αρετές της και έχει υποσχεθεί να συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ιθαγενών.

Huerta πιστεύει:

ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΕΚΕΊΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΎΣ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΠΟΡΕΊΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΌΜΕΝΟΙ ΌΤΙ, ΤΕΛΙΚΆ, ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟΎΧΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΌΧΘΟΝΩΝ ΛΑΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά από την Global Voices . Έχει αναδημοσιευθεί στο IC μ

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License