Μεξικό: Να δωθεί συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα που, όπως ξέρουμε, μόλις αρχίζει.

«Η δέσμευσή μας δεν ήταν ποτέ για την κατάληψη της εξουσίας, ήταν πάντα και θα παραμείνει η οργάνωση της αυτοδιαχείρησης, η αυτονομία, η εξέγερση και η αντίσταση», το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο (CNI) σε μια ανακοίνωση που δημοσίευσε την ίδια ημέρα που το Εθνικό Εκλογικό Ινστιτούτο (ΙΝΕ) δημοσίευσε τα ποσοστά των επικυρωμένων υπογραφών από ανεξάρτητους υποψηφίους, στο οποίο η Maria de Jesus Patricio εκπρόσωπος του (CIG) Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης,  δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια.

Η CNI, οι Zapatistas και η Marichuy θα αναλύσουν συλλογικά τη διαδικασία συλλογής υπογραφών και θα ανακοινώσουν μελλοντικές δημόσιες δραστηριότητες

 

 «Η δέσμευσή μας δεν ήταν ποτέ για την κατάληψη της εξουσίας, ήταν πάντα και θα παραμείνει η οργάνωση της αυτοδιαχείρησης, η αυτονομία, η εξέγερση και η αντίσταση», το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο (CNI) σε μια ανακοίνωση που δημοσίευσε την ίδια ημέρα που το Εθνικό Εκλογικό Ινστιτούτο (ΙΝΕ) δημοσίευσε τα ποσοστά των επικυρωμένων υπογραφών από ανεξάρτητους υποψηφίους, στο οποίο η Maria de Jesus Patricio εκπρόσωπος του (CIG) Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης,  δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια.

Η CNI και η CIG ανακοίνωσαν ότι σε αυτό το νέο στάδιο που ξεκινάει για την οργάνωση των λαών, θα προσκαλούν μια σειρά δημόσιων δραστηριοτήτων ανοιχτών σε όσους εμπλάκηκαν  στη διαδικασία, για να παρακολουθήσουν αυτόν τον αγώνα που «μόλις ξεκινάει». "Αυτές οι δραστηριότητες θα ανακοινωθούν στον καιρό τους από όσους τις συγκαλούν", εξήγησαν.

"Ενόψει του αναμφισβήτητου γεγονότος ότι δεν έχουμε τον αριθμό που απαιτείται από το νόμο για να συνεχιστεί αυτό το στάδιο, επιβάλλεται μια ανάλυση και αξιολόγηση, η οποία, όπως και η όλη διαδικασία, είναι συλλογική, συμμετοχική, συμμετέχουσα, και ειλικρινής». ανακοίνωσε  το Συμβούλιο, καθώς η María de Jesús, Marichuy, συνέλεξε 281.955 από τις περισσότερες από 800.000 υπογραφές υποστήριξης που χρειάστηκε για την υποψηφιότητά της.

Σύμφωνα με το CNI, «το πιο σημαντικό» από όλη την διαδρομή με το Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης ήταν ότι κατάφερε να κάνει ορατούς τους αυτόχθονες πληθυσμούς και ένωσε στους αγώνες τους περισσότερους ανθρώπους, ομάδες, συλλογικότητες και οργανώσεις με στόχο την εξεύρεση λύσεων που  "Ποτέ δεν θα έρθουν από τα πάνω."

Ως εκ τούτου, το Κογκρέσο ζήτησε την ανάλυση και αξιολόγηση μέσω των στόχων που έθεσε το Εθνικό Ιθαγενικό Συμβούλιο και το Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης κατανοώντας και "εξετάζοντας τους στόχους που εκείνα όρισαν". Τα κείμενα μπορούν να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: informes@congresonacionalindigena.org .

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

ΑΔΕΛΦΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο (CNI), το Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης (CIG), η Ένωση πολιτών «Έφτασε η εποχή της ανθοφορίας των λαών» και ο Ζαπατιστικός Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, απευθύνονται στα άτομα, ομάδες, συλλογικότητες και οργανώσεις , πόλεις, γειτονιές, φυλές και τα έθνη στο Μεξικό και σε άλλες χώρες, που υποστήριξαν την πρωτοβουλία τους για να καταφέρουν την εγγραφή της εκπροσώπου του CIG, Μaria de Jesus Martinez Patricio, ως υποψήφια για την προεδρία του Μεξικού.

Τα σκληρά και επαληθεύσιμα δεδομένα που διαθέτουμε είναι:

 

  • Υπογραφές που έλαβε το Εθνικό Εκλογικό Ινστιτούτο (INE): 281.955. Από αυτούς, 10.624 υποβλήθηκαν σε χαρτί, όχι ψηφιακά. Από αυτές, η μεγάλη πλειοψηφία αντιστοιχεί σε κοινοτικές συνελεύσεις.

 

Συντρόφισσες και σύντροφοι, αδελφές και αδέρφια:

Προφανώς, δεν μπορούσαμε να πάρουμε τον αριθμό των υπογραφών που απαιτούνται για την εγγραφή της Marichuy ως υποψήφιας για την προεδρία.

Οι εξηγήσεις και οι εκτιμήσεις σχετικά με αυτό το γεγονός, νομίζουμε, πρέπει να είναι προϊόν σοβαρής ανάλυσης και βαθιάς αξιολόγησης.

Καταφέραμε τον επαρκή αριθμό των υπογραφών που μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο για να συνεχίσουμε την ενίσχυση της προβολής των αυτοχθόνων λαών, των πόνων τους και των αγώνων τους, καθώς δείχνει την εγκληματική φύση του συστήματος, να κάνουμε να αντιλαλήσουν οι  πόνοι και ο θυμός που αφθονούν σε όλη την εθνική επικράτεια, και για την προώθηση της οργάνωσης, της αυτοδιαχείρισης, της αντίστασης και της εξέγερσης.

Έχουμε αποτύχει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο μας αναζητώντας άλλους τρόπους, τις μεθόδους και τους τρόπους, με εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και τόλμη, για να πάρουμε αυτό που θέλουμε.

Στοίχημά μας δεν ήταν ποτέ η κατάληψη της εξουσίας, ήταν πάντα και θα είναι για την αυτο-οργάνωσή, την αυτονομία, την εξέγερση και την αντίσταση, την αλληλεγγύη και την αμοιβαία υποστήριξη και την οικοδόμηση ενός κόσμου με δημοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους/εs.

. Η πρωτοβουλία για το σχηματισμό  Ιθαγενικού Συμβουλίου διακυβέρνησης και της πρότασης της εκπρόσωπου του, Marichuy, ως υποψήφιας για την Προεδρία της Δημοκρατίας, που ξεκίνησε από την Ιθαγενικό Εθνικού Κογκρέσο, έχει ολοκληρώσει ένα ακόμα στάδιο. Το πρώτο στάδιο συνίστατο στην αποφασιστικότητα που αναλήφθηκε στο πέμπτο Εθνικό Συνέδριο Αυτοχθόνων, κατά την ΧΧ Επέτειος του, τον Οκτώβριο του 2016, να διαβουλευτεί σε όλες τις πόλεις και τις κοινότητες, την πρωτοβουλία που περιγράφηκε παραπάνω. Η δεύτερη φάση αποτελούταν από τις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του CNI για το σχηματισμό του Ιθαγενικού Συμβουλίου διακυβέρνησης και να διορίσει τον εκπρόσωπος του κατά την διάρκεια των μηνών Οκτώβριου έως Δεκέμβριου 2016. Το τρίτο στάδιο κορυφώθηκε με την Συντακτική Συνέλευση του Ιθαγενικού Συμβούλιου Διακυβέρνησης  και τον διορισμό με συναίνεση, ως εκπροσώπου της María de Jesús Patricio Martínez, τον Μάιο του 2017. 

Η διαδρομή  μας συνεχίζεται. Και η θεμελιώδης διαφορά με τα προηγούμενα στάδια είναι ότι τώρα είμαστε περισσότεροι ιθαγενείς λαοί που περπατούν μαζί, και, το σημαντικότερο, είμαστε τώρα περισσότερα άτομα, ομάδες, συλλογικότητες και οργανώσεις με στόχο να βρούμε εμείς οι ίδιοι τις λύσεις, που γνωρίζουμε , ποτέ δεν θα έρθουν από τα πάνω.

Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων και  τομέων πέρα ​​από τους αυτόχθονες πληθυσμούς και το CNI, σε ένα, χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνικό και ειρηνικό αγώνα με μία δίκαιη αιτία, με ορίζοντα το ριζικό μετασχηματισμό της πραγματικότητας που υπομένουμε όλοι/ες , με νόμιμες μεθόδους, νόμιμες και ειλικρινείς μεθόδους και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να πει κανένα από τα μέλη της θεσμικής πολιτικής τάξης.

Αντιμέτωποι με το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι δεν έχουμε τον αριθμό που απαιτείται από το νόμο για να συνεχιστεί αυτό το στάδιο, επιβάλλεται μια ανάλυση και αξιολόγηση, η οποία, όπως και η όλη διαδικασία, είναι συλλογική, συμμετοχική, περιεκτική και ειλικρινής.

Για όλα αυτά και για πολλά πράγματα για τα οποία δεν υπάρχουν λόγια:

 

Πρώτον:  Είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους ανθρώπους που, στο Μεξικό και σε άλλες χώρες, έδωσαν τις υπογραφές τους. Ο καθένας από αυτούς είναι, για μας, μια αγκαλιά και μια συμβουλή που πρέπει να ακολουθήσουμε και να μην εξασθενήσουμε. Χαιρετίζουμε όλους εσάς και τον καθένα και, ως απάντηση, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να μην εξασθενήσουμε.

Δεύτερον:  Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσους, με ή χωρίς την εικόνα του «βοηθητικού» κατανοήσαν το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας μας, την έκαναν δική τους, και διέθεσαν το χρόνο, τους πόρους και την εργασία τους στο δρόμο για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και εδραίωση της συλλογικής και κοινοτικής οργάνωσης , για να αντιμετωπίσουμε σε καλύτερες συνθήκες τη θύελλα που ήδη υποφέρουμε όλοι μας.

Τρίτον:  Τόσο η Ένωση πολιτών «Έφτασε η εποχή της ανθοφορίας του λαού», όπως το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο και εκείνοι που δημιούργησαν, το Ιθαγενικό Συμβούλιο της Διακυβέρνησης και ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός των Ζαπατίστας, έχουν ξεκινήσει στο εσωτερικό τους, σοβαρή ανάλυση και μια αξιολόγηση αυτού του τελικού σταδίου.

,

Τέταρτον:  Πιστεύουμε ότι αυτή η ανάλυση και η αξιολόγησή της δεν αντιστοιχούν μόνο σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε ότι, δεδομένου ότι έγινε μια συλλογική προσπάθεια που ξεπέρασε κατά πολύ τον ορίζοντα των αυτόχθονων πληθυσμών, θα πρέπει να εδραιώσει ό, τι έχει επιτευχθεί και να διατηρηθεί η επιθυμία τους να οικοδομήσουν έναν άλλο τρόπο άσκησης της πολιτικής.

Εξαιτίας αυτού,

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα άτομα, ομάδες, συλλογικότητες, οργανώσεις, έθνη, φυλές, λαούς και τις κοινότητες της υπαίθρου και της πόλης, ιθαγενείς και μη ιθαγενείς στο Μεξικό και άλλες χώρες, οι οποίοι δεσμεύτηκαν και αντιμετώπισαν  με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ειλικρίνεια, αυτή τη διαδικασία:

 Να πραγματοποιήσετε μια ανάλυση και μια αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους τους οποίους δημοσίευσε το CNI και το CIG, και κυρίως να λάβετε υπόψη τους στόχους που ορίσατε και να τους στείλετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση :

assessments@congresonacionalindigena.org

 Σας λέμε, επίσης, παράλληλα με αυτές τις αναλύσεις και εκτιμήσεις, η Λαϊκή Συνέλευση «Έφτασε η ώρα για την άνθηση των Λαών», το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο, το Συμβούλιο Ιθαγενικής Διακυβέρνησης κ αι οι αδελφές και αδελφοί ζαπατίστας, θα καλέσουν έναν αριθμό δημόσιων και υπαίθριων δραστηριοτήτων, εκείνους που συμμετείχαν στη διαδικασία, να δώσουν συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα που, όπως ξέρουμε, μόλις αρχίζει. Οι δραστηριότητες αυτές θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο από εκείνους που καλούν.

Σας προσκαλούμε, με δική σας πρωτοβουλία και σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια, τρόπους και ώρες, να διεξάγετε δραστηριότητες ανάλυσης και αξιολόγησης του τι συμβαίνει στο Μεξικό και στον κόσμο. Επειδή, όπως είπε και το CIG και η εκπρόσωπος Marichuy, ο ορίζοντας μας δεν τελειώνει την 1η Ιουλίου 2018 ούτε περιορίζεται μόνο στο Μεξικό.

Η Αντίσταση, η εξέγερση και η δέσμευση για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου πολλοί κόσμοι είναι διεθνής και δεν περιορίζεται ούτε από το ημερολόγιο ούτε από τις γεωγραφικές περιοχές εκείνων που από τα πάνω μας εκμεταλλεύονται, μας περιφρονούν, μας ληστεύουν και να μας καταστρέφουν.

 

Μεξικό Μάρτιος του 2018.

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΕΝΑ ΜΕΞΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

“LLEGO LA HORA DEL FLORECIMENTO DE LOS PUEBLOS”, A. C.

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

 

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License