Homeland is a lie - από τη Βοσνία για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη

Ποητικό κείμενο από τη Βοσνία για τις αντιεθνικιστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη

post image

O Marko Tomaš είναι ποιητής από το Μόσταρ της Βοσνίας. Βαλκάνιοι/ες σύντροφοι/ισες μας έστειλαν το παρακάτω κείμενό του για τις αντιεθνικιστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Δεσμευόμαστε για μια μελλοντική μετάφραση του κειμένου - δεν θέλουμε να το αδικήσουμε με μια βιαστική προσπάθεια.
(H συνοδευτική φωτό -από την εξέγερση του 2014 στη Βοσνία- είναι δική μας επιλογή - με όλη την έννοια της λέξης)

Marko Tomaš: Gentlemen Abhor Homeland

Homeland is worse than a downpour and the dead swan you dream of each time you go to sleep awash with your good intentions and petty resolutions. Homeland takes pride in graveyards and counts on the dead in yet another plot she is forever hatching against life. Homeland is a zoo and an unfortunate set of circumstances. She is strangling you. You are hers through no fault of your own. She is a marauder, a raider of mind, and a murderer of sleep. Homeland cuts you down to her size. She is a filthy dark wild idea which merits but scorn and disgust. Gentlemen abhor Homeland. Her every manifestation should be defied, for, not counting the dead, Homeland also counts on obtuseness of those who are sold on her being an incontestable ideal.

Homeland abandons you whenever you are in need of her. Homeland’s chest is hairy. Her teat is dry. You are not your Homeland’s child; you are an orphan, and Homeland is a stern Dickensian guardian. Homeland is born of warfare. She is predicated on war and the skullduggeries on account of which that war is supposed to have been fought. Homeland sells toy guns to children for she counts on those children in some new war. Homeland has foes galore but no friends. True, she does have allies, partaking with them in carnage or trade. Allies, however, are wont to turn their back on one another, bound as they are not by love but by contractual obligations.
Homeland changes appellations and impels you to love her. Only forced marriage is possible with Homeland. Mountains and rivers do not belong to Homeland. Just like yours, theirs has been the misfortune that owing to some unjust division of spoils this particular Homeland should be their lot. Only people can belong to Homeland. Homeland is them. That is a further reason to loathe Homeland.

Homeland has a slaughterer’s eyes. Your fear is at her command. She would fain incite you to atrocities. Each and every Homeland is a joint criminal enterprise. Homeland hides behind false values and noble ideals no less faux. After all, Homeland is mere theatre. The milk of Homeland is to be bootlegged abroad. Her weal is to be flaunted. The sun of Homeland exudes warmth wholly unlike that of any other Homeland’s sun. The sun has nothing to do with Homeland since Homeland has nothing to do with common sense. You owe your talent and abilities to Homeland. Or so the homestead media purport. Homeland chews you and spits you out. Over and above obtuseness, Homeland also counts on compassion. She solicits your love on account of her helplessness. She is destitute and not to blame. Homeland is God-given; the rest is the Devil’s doing.

Homeland is a lie. A fraud predicated on repression. Homeland promises freedom to all – all who play by her rules, that is, and agree to the war she wages as the sole promise of justice. By the same token, Homeland is paranoid to excess. Homeland keeps you on a leash. You are a homely dog. Homeland shoves patriotism down your throat. She has prefabricated narrow confines, a wire cage of bourgeois snugness. Homeland is a boot camp. She demands your sacrifice. She is in need of your suffering.

In Homeland expectation of change springs eternal. Homeland will never change. Homeland is the brutal now. Entire life spent in Homeland is a quiet ongoing suicide. So ask not what you can do for your Homeland. Don’t care a hang. Leave her to the sanguinary and the ravenous. Homeland is them. We are but hostages of their vengeance, just like mountains and rivers and endless vineyards. Homeland is a lethal disease. Homeland never survived anyone. No one ever survived Homeland.

Marko Tomaš: Domovinu valja mrziti gospodski

Domovina je gora od kiše i mrtvog labuda kojeg sanjaš svaki put kad zaspiš pun dobrih namjera i sitnih životnih rezolucija. Domovina se ponosi grobljima i računa s mrtvima u nekoj novoj zavjeri protiv života. Domovina je zoološki vrt i nesretan splet okolnosti. Ona te davi. Na nju si nevin osuđen. Ona je drumski razbojnik, pljačkaš razuma i ubojica snova. Domovina te mora svesti na svoju mjeru. Ona je prljava, mračna, divlja ideja vrijedna prijezira i gađenja. Domovinu valja mrziti gospodski. Boriti se protiv njezinog manifestiranja, jer domovina, osim s mrtvima, računa s glupošću onih kojima se uspjela prodati kao neupitan ideal.

Domovina te napusti svaki put kad ju trebaš. Domovina ima dlakave grudi. Njena dojka je suha. Ti nisi dijete svoje domovine, ti si siroče, a domovina je okrutni dikensovski staratelj. Rat je izvor domovine. Ona je zasnovana na ratu i ublehama zbog kojih je, navodno, taj rat vođen. Domovina prodaje plastične puške djeci jer u nekom novom ratu računa s tom djecom. Domovina ima neprijatelje, ali prijatelja nema. Ima, doduše, saveznike s kojima planira neki pokolj ili trgovinu, ali saveznici lako okrenu leđa jedni drugima, jer nema tu ljubavi, samo ugovorne obveze.

Domovina mijenja imena i tjera te da je voliš. S domovinom možeš imati jedino nasilan brak. Planine i rijeke ne pripadaju domovini. One baš kao i ti imaju nesreću da ih je zapala baš ova domovina u nekoj nepravednoj raspodjeli ratnog plijena. Samo ljudi mogu pripadati domovini. Oni jesu domovina. To je još jedan razlog zašto se domovine treba gaditi.

Domovina ima koljačke oči. Ona upravlja tvojim strahom. Želi da te navede na zločin. Sve su domovine svih ljudi udruženi zločinački projekt. Domovina se skriva iza lažnih vrijednosti i istih takvih plemenitih ideala. Domovina je, na koncu konaca, običan teatar. Treba uvaljati domovinsko mlijeko preko granice. Treba se kurčiti njezinim kruhom. Domovina ima svoje sunce koje drugačije grije od sunca drugih domovina. To što je sunce samo jedno nema nikakve veze s domovinom jer domovina nema veze sa zdravim razumom. Svoj talent i sposobnost duguješ domovini. Tako barem tvrde domovinski mediji. Domovina te sažvače i ispljune. Domovina, osim na glupost, uvijek računa na sažaljenje. Ona traži da je voliš jer je bespomoćna. Ona je jadna i ničemu nije kriva. Ali je od Boga, jedino ona, a sve oko nje neka vražja ujdurma.

Domovina je laž. Izmišljotina. Zasnovana je na represiji. Domovina obećava slobodu svima, ali ako će igrati po njezinim pravilima i pristati na njezin rat kao jedino obećanje pravde. Domovina je, samim tim, paranoična preko svake mjere. Domovina te drži na uzici. Ti si domovinski pas. Domovina ti gura patriotizam u usta. Ima smišljene uske okvire, žičani boks malograđanište u kojem možeš udobno spavati. Domovina je logor. Ona traži tvoju žrtvu. Ona treba tvoju patnju.

Domovina je vječno čekanje promjene. Domovina se nikada neće promijeniti. Domovina je okrutno sada. Jedan jedini život pun domovine je tiho trajno samoubojstvo. Zato ne pitaj što ti možeš učiniti za svoju domovinu. Boli te đon. Ostavi je krvoločnima i pohlepnima. Oni su domovina. Mi smo samo taoci njihove osvete baš kao planine i rijeke i beskrajni vinogradi. Domovina je zloćudna bolest. Domovina nikog nije nadživjela. Domovinu nitko nije preživio.

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License