post image

  Σήμερα, Παρασκευή 24/11 πρωί, καταλάβαμε το κτήριο στην οδό Αρβάλη 3 κάθετη της οδού Mατρόζου όπου και βρίσκεται το πρώτο κατειλημμένο κτήριο της κοινότητας. Η κοινότητα καταλήψεων Ματρόζου 45 και Παναιτωλίου 21 μεγαλώνει μαζί με τις ανάγκες της, τις δυνατότητες της, τον πλουραλισμό και την εμπλοκή της στην αγωνιστική πραγματικότητα.
  Τα κέντρα κράτησης μεταναστών/τριών, η γενικευμένη εξαθλίωση, οι φυλακές, η έμφυλη πατριαρχική βία, η λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος και η κρατική καταστολή, διάχυτα φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη, οδηγούν τους αγωνιζόμενους και τις αγωνιζόμενες να δημιουργούν κοινότητες
πέρα από την καταγωγή τους. Πάνω στα πεδία αυτά, κάθε αγώνας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη είναι αγώνας όλων μας αφού η ενότητα μας δεν καθορίζεται από την καταγωγή μας αλλά από την ανάγκη μας για ελευθερία.  
  Ο εξευγενισμός των πόλεων είναι ο θάνατος των τελευταίων κοινοτικών μορφών ζωής. Ολόκληρες γειτονιές μετατρέπονται σε ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα. Μία από τις κύριες μορφές του εξευγενισμού (gentrification), το airbnb, με βασικές περιοχές εκμετάλλευσης την γειτονιά του Κουκακίου και των Εξαρχείων, δίνει την επιλογή στoυς κατοίκους να παραδώσουν το σπίτι τους για σίγουρη ενοικίαση σε τουρίστες. Άνθρωποι βυθισμένοι στην ανέχεια και τον καθημερινό αγχωτικό αγώνα για επιβίωση ξεσπιτώνονται ενώ την ίδια ώρα η περιοχή μετατρέπεται σε ένα απέραντο ξενοδοχείο. Τότε τα πάρκα ιδιωτικοποιούνται για να μετατραπούν σε κτήρια, οι επιχειρηματίες πασχίζουν να σπείρουν παντού γραφεία και μαγαζάκια καταλαμβάνοντας και αποστειρώνοντας όλο το κοινωνικό έδαφος.(χαρακτηριστικό παράδειγμα στην γειτονιά μας αποτελεί ο αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του πάρκου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μουσσών και Ορλώφ από την εταιρεία DASYC.). Έτσι μετανάστες/τριες, πλατειακοί/ές, αναρχικοί/ες, άστεγοι/ες και γενικώς ό,τι δεν είναι εκεί για να εξυπηρετεί τον καταναλωτή ξηλώνεται και βρίσκεται στο στόχαστρο της αστυνομίας.
  Την ίδια στιγμή κάτοικοι πλήρως χειραγωγημένοι από τα Μ.Μ.Ε. στοχοποιούν τις καταλήψεις είτε λόγω φόβου είτε λόγω οικονομικών συμφερόντων. Συντηρητικά στοιχεία προσπαθούν να πείσουν πως οι καταλήψεις αποτελούν κίνδυνο για την γειτονιά, ιδιαίτερα δε στις πιο πλούσιες και προς τουριστική εκμετάλλευση γειτονιές. Παράδειγμα αποτελεί η μήνυση απέναντι στο κατειλημμένο κτήριο της κοινότητάς μας στην οδό Παναιτωλίου 21 ,δίπλα στον λόφο του Φιλοπάππου, από γείτονες. Απέναντι στην κουλτούρα του φόβου και της εσωστρέφειας αντιτάσσουμε τη λογική της συλλογικής και αδιαμεσολάβητης επίλυσης των προβλημάτων συνύπαρξης, τα οποία δεν πρέπει να αποτελούν δικαιολογία για καμία εκκένωση. Γι'αυτό και οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές για όσες επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τους αγώνες των καταλήψεών μας, για εκείνους που επιλέγουν να συζητήσουν τις διαφωνίες και τα προβλήματα τους απευθείας μαζί μας χωρίς μεσολαβητές αλλά και για όσα άτομα ενδιαφέρονται απλά να γνωριστούμε και να μοιραστούμε τις σκέψεις μας.
  Οι καταλήψεις είναι αναχώματα στον εξευγενισμό των πόλεων. Είναι σημείο συνάντησης ανθρώπων χωρίς διαχωρισμούς στο φύλο και στην εθνικότητα. Σημεία συνάντησης χωρίς αντίτιμο. Εκεί φτιάχνονται σχέσεις αλληλεγγύης, σχέσεις άμεσες χωρίς κομματικές παρατάξεις και οικονομικά συμφέροντα. Εκεί οι γειτονιές βρίσκουν χαμένα κομμάτια του παρελθόντος βλέποντας παράλληλα τις εικόνες του μέλλοντος που
προσπαθούμε να ενσαρκώσουμε.
  Με την κατάληψη ενός τρίτου κτηρίου μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο καλούμε κάθε αγωνιζόμενο και αγωνιζόμενη να αρνηθεί την σκλαβιά του ελέγχου του ενοικίου και των λογαριασμών. Καλούμε σε κατάληψη κάθε εγκαταλελειμμένου κτηρίου που ανήκει στο κράτος, στις τράπεζες, σε επιχειρηματίες, στην εκκλησία. Κάθε κτηρίου που έχουν αφήσει να ερημώνει ενώ την ίδια στιγμή καταληστεύουν τις ζωές μας. Τις ζωές μας με κάθε έννοια.
  Οι καταλήψεις είναι εδάφη του αγώνα, καταφύγια πολέμου, τα ζωντανότερα κοινωνικά κύτταρα για μια ζωή χωρίς κράτος και κεφάλαιο, χωρίς πατριαρχία και ρατσισμό και γι αυτό θα τις υπερασπιστούμε με κάθε μέσο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ
  Today,
Friday the 24/11, in the morning, we occupied the building on the street Arvali 3 near Matrozou Street where the first occupied building is. The community of squats Matrozou 45 and Panaitoliou 21 grows together with its needs and capabilities, pluralism and engagement in current reality.
  Immigrant detention centers, generalized impoverishment, prisons, grievous patriarchal violence, pillaging of the natural environment and state repression, widespread phenomena across the planet, bring together people who are struggling to create communities beyond their origins. Based on those social fields, every struggle in every corner of the planet is a struggle for all of us because our unity is not determined by our origin but by our need for freedom.
  Refinement of cities is the death of the last communal forms of life. Whole neighborhoods are converted into hotels and resorts. One of the main forms of gentrification, airbnb has its most significant bases in the neighborhood of Koukaki and Exarheia. Airbnb gives the residents the safe option of renting their home to tourists. People immersed in poverty and the daily stressful struggle for survival are pushed out while simultaneously the area transforms into an immense hotel. At that time, the parks are privatized to become buildings, entrepreneurs strive to develop offices and shops everywhere by occupying and sterilizing all the social ground(a worth to be mentioned example in our neighbourhood is the struggle against the company's(DASYC) intention to privatize the Mousson and Orlof park). Immigrants, people gathering at squares, anarchists,homeless people and generally anything that does not serve the consumer are the targets of the police.
  At the same time, residents fully manipulated by the media, target squats either for fear or financial interests. Conservative elements target squats as a neighborhood risk, especially in more high class and touristically exploited regions . An example is the lawsuit against the occupied building of our community on 21 Panaitoliou street by neighbors. We, as a community, put forward the notion of collective and non-mediating resolution in problems of coexistence,that should not comprise a reason for eviction, against the culture of fear and self-absorption. Thus, our houses are always open to everyone who wants to enrich and widen the struggles of our community, to those selecting to discuss about their disagreements and their problems straight with us, but also to any people that are interested in having a first contact, just sharing thoughts and ideas.
  Squats are mounds in the refinement of cities. It is a meeting point for people without gender or ethnicity. Non-pay meeting points. There are direct relations of solidarity without political parties and economic interests. There the neighborhoods find lost parts of the past while seeing the images of the future we are trying to epitomise.
  Together with the occupation of a third building in less than a year, we call on every competitor and struggler to refuse the control from rent and bills. We call for the occupation of every abandoned building belonging to the state, banks, businessmen and the church. Whilst accepting the deterioration of desolate buildings, they contrive to steal from our lives in every sense.
  Squats are lands of struggle, war shelters, livelier social cells for a life without state and capital, without patriarchy and racism.

 

COMMUNITY of SQUATS in KOYKAKI

 

Καλούμε σε στήριξη της κατάληψης ιδιαίτερα κατά το πρώτο τριήμερο (23-26/11)

Ανοιχτή συζήτηση για το airbnb και το γενικότερο ζήτημα του εξευγενισμού των πόλεων

Σάββατο 25/11, 18:00.

 

We call for support to the squat, especially during the first 3 days (23-26/11)

Open discussion about airbnb and the general issue of gentrification.

Saturday 25/11, 18:00.

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License