Αργεντινή: Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους/ες του αυτοδιαχειριζόμενου Ξενοδοχείου BAUEN

Έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη στο νόμο απαλλοτρίωσης του Ξενοδοχείου BAUEN που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο της Αργεντινής στις 30 Νοεμβρίου 2016 και εναντίον του οποίου ασκήθηκε βέτο από τον Πρόεδρο Μαουρίσιο Μάκρι

post image


Μετά από σχεδόν 14 χρόνια αγώνα, η Γερουσία της Αργεντινής πέρασε έναν νόμο για την απαλλοτρίωση του Ξενοδοχείου BAUEN προς όφελος της κοοπερατίβας των εργαζομένων στις 30 Νοεμβρίου 2016. Η ύπαρξη ενός τέτοιου νόμου κατοχύρωσε την αυτοδιαχείριση εκ μέρους των εργαζομένων και δικαίωσε ιστορικά τον αγώνα αυτό, δεδομένου ότι οι πρώην ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου το είχαν χτίσει χρησιμοποιώντας δάνειο από το δημόσιο που παρείχε η de facto γενοκτονική στρατιωτική κυβέρνηση (1976-1983)· Αυτό το δάνειο ουδέποτε ξεπληρώθηκε. Πέρα από την ιστορική αποκατάσταση, ο νόμος απαλλοτρίωσης αναγνώρισε τους κοινωνικούς σκοπούς του Ξενοδοχείου BAUEN συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων πρωτοβουλιών βασισμένων στην αλληλεγγύη, καθώς και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν τακτικά χώρα σε αυτό το αυτοδιαχειριζόμενο από τους εργάτες ξενοδοχείο, καθιστώντας έτσι το BAUEN ένα σύμβολο για την εργατική αυτοδιαχείριση στην Αργεντινή και σε όλον τον κόσμο. Αλλά ο Πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι στη συνέχεια άσκησε βέτο εναντίον του νόμου απαλλοτρίωσης. Το βέτο είναι βασισμένο σε ψευδή επιχειρήματα που αρνούνται τους κοινωνικούς σκοπούς της κοοπερατίβας και απορρίπτουν την επιστροφή των δημόσιων κονδυλίων. Το έτο θα αφήσει άνεργους και ανήμπορους να θρέψουν τις οικογένειές τους, τους 130 εργαζόμενους/ες. Καλούμε τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας της Αργεντινής να απορρίψουν το προεδρικό βέτο και να επικυρώσουν τον νόμο που απαλλοτριώνει το Ξενοδοχείο BAUEN προς όφελος των εργαζομένων του ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, να αποτραπεί η εκδίωξη των εργαζομένων από το ξενοδοχείο και να ενισχυθεί η δημοκρατία μας.

 

Το Ξενοδοχείο BAUEN αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές επιχειρήσεις που έχουν ανακτηθεί από τους εργαζομένους στην Αργεντινή. Οι ιδιοκτήτες του, στο πλαίσιο απάτης που άφησε τους εργαζόμενους/ες του στο δρόμο στα τέλη του 2001, έκλεισαν το εικοσαώροφο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, αφαίρεσαν τα περιουσιακά στοιχεία και το εγκατέλειψαν για περισσότερο από έναν χρόνο, μέχρις ότου μια ομάδα πρώην εργαζομένων κατέλαβε το χώρο στις 21 Μαρτίου 2003. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία 13 ετών εργατικής αυτοδιαχείρισης που δημιούργησε 130 θέσεις εργασίας, κατά την οποία οι εργαζόμενοι του Ξενοδοχείου BAUEN έκαναν μεγάλες επενδύσεις όσον αφορά την επισκευή και την ανακαίνιση της υποδομής του ξενοδοχείου, με ελάχιστη εξωτερική χρηματοδότηση. Το Ξενοδοχείο BAUEN, που υπήρξε κάποτε σύμβολο της διεφθαρμένης εξουσίας της Αργεντινής, έχει γίνει τώρα, υπό εργατική αυτοδιαχείριση, ένας τόπος συνάντησης κινημάτων, ενώσεων και οργανώσεων εργαζομένων. Την τελευταία δεκαετία, το ξενοδοχείο έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες συνδιασκέψεις και συζητήσεις, καθώς και ακαδημαϊκές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 

Το Ξενοδοχείο BAUEN δεν είναι απλά ένα σύμβολο αυτοδιαχείρισης. Οι καταβολές του συνιστούν επίσης ένα σύμβολο συλλογικής μνήμης της διαφθοράς και της συμπαιγνίας μεταξύ της οικονομικής εξουσίας και της γενοκτονικής δικτατορίας που κυβέρνησε και αιματοκύλησε την Αργεντινή από το 1976 έως το 1983. Το Ξενοδοχείο BAUEN κατασκευάστηκε αρχικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που φιλοξενήθηκε στην Αργεντινή το 1978, και χρηματοδοτήθηκε με δάνεια της Εθνικής Τράπεζας (BANADE) που δεν ξεπληρώθηκαν ποτέ. Συνεπώς υφίσταται ακόμα ένα ανεξόφλητο χρέος προς το δημόσιο. Ο νόμος απαλλοτρίωσης επιτρέπει στην Γερουσία της Αργεντινής να ανακτήσει την ιδιοκτησία του κτιρίου και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει στην κοοπερατίβα των εργαζομένων, που το έχει, εν τέλει, ανακτήσει για λογαριασμό της εργατικής τάξης και της κοινωνίας της Αργεντινής. Το προεδρικό βέτο που ακολούθησε, ωστόσο, εμπόδισε την ιστορική αποκατάσταση που υποσχέθηκε η απαλλοτρίωση του Ξενοδοχείου BAUEN, και αντιθέτως καθαγίασε την ατιμωρησία των συνεργών της στρατιωτικής δικτατορίας και τιμώρησε τους εργαζόμενους/ες που αφιέρωσαν τις προσπάθειές τους, την εργασία τους και τους πόρους τους στην αποκατάσταση αυτού του ξενοδοχείου.

 

Οι υπογραφές στην έκκληση αντιπροσωπεύουν όσους/ες στέκονται αλληλέγγυοι/ες με τους εργαζόμενους/ες του Ξενοδοχείου BAUEN. Αντιπροσωπεύουν μια έκκληση προς τα Μέλη του Κογκρέσου της Δημοκρατίας της Αργεντινής να επικυρώσουν τον νόμο απαλλοτρίωσης που πέρασαν, επιτρέποντας τη συνέχιση της αυτοδιαχείρισης εκ μέρους των εργαζομένων, που αποτελεί παράδειγμα για όλον τον κόσμο.

 
Για να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα υποστήριξης στους εργαζόμενους/ες του Ξενοδοχείου BAUEN: solidaritybauencooperative@gmail.com

---------------------------------------------------------

Stand in solidarity with HOTEL BAUEN workers
Appeal for international solidarity with the law of expropriation of the Hotel BAUEN voted by the Argentine Congress on November 30th, 2016 and vetoed by President Mauricio Macri
 
After almost 14 years of struggle, the Argentine Senate passed a bill for the expropriation of the Hotel BAUEN in favor of the worker cooperative on November 30th, 2016. The existence of such law has consolidated workers’ self-management and has brought historical justice to this cause, given that former owners of the hotel built it using public credit facilitated by the genocidal de facto military government (1976-1983); this credit was never repaid. Beyond historical rectification, the expropriation bill recognized the Hotel BAUEN’s social purposes, including myriad solidarity-based initiatives, and cultural activities that regularly take place in this worker-managed hotel, making the BAUEN an emblem of workers’ self-management in Argentina and in the world. But Argentine President Mauricio Macri has subsequently vetoed the expropriation bill based on fallacious arguments that deny the social purposes of the cooperative, that reject the recovery of the public funds, and that will leave 130 workers unemployed and unable to provide for their families. We urge the members of the Argentine Chamber of Deputies and the Argentine Senate to reject the presidential veto and to confirm the law that expropriates the Hotel BAUEN on behalf of its workers in order to repair this injustice, avoid the eviction of workers from the hotel, and strengthen our democracy.
 
Hotel BAUEN constitutes one of the most emblematic worker-recuperated businesses in Argentina. Closed by its owners as part of a fraudulent scheme that left its workers out on the street by the end of the 2001, the 20-story building located in downtown Buenos Aires was asset stripped and abandoned by its owners for more than a year before a group of former workers occupied the space on March 21st, 2003. Thus began a process of 13 years of workers’ self-management that has created 130 jobs and witnessed the Hotel BAUEN’s workers make major investments in repairing and renovating the hotel’s infrastructure, all with very little external financing. Hotel BAUEN, which was once a symbol of corrupt power in Argentina, has now, under workers’ self-management, become a meeting place for social movements, unions, and workers’ organizations. Over the past decade, the hotel has hosted hundreds of organizing conferences and debates, as well as academic and cultural events.
 
Hotel BAUEN is not just an emblem of self-management. Its origins also constitute a symbol for the collective memory of the collusion and corruption between economic power and the genocidal dictatorship that ruled and bloodied Argentina between 1976 and 1983. Hotel BAUEN was originally constructed in preparation for the World Cup of soccer hosted in Argentina in 1978 and financed with loans from the national bank (BANADE) that were never repaid. Thus there still exists an outstanding public debt. The expropriation bill permits the Argentine State to regain the ownership of the building and subsequently have it transferred to the workers’ cooperative, which has, after all, recuperated it for the working class and Argentine society. The subsequent presidential veto, however, has impeded this historical reparation promised by the expropriation of the Hotel BAUEN, and has, instead, consecrated the impunity of the accomplices of the military dictatorship and punished the workers who have devoted their effort, their work, and their resources to the recuperation of this hotel.
 
The signatures in the petition represent those who stand in solidarity with the workers of Hotel BAUEN. They represent a call for the Members of Congress of the Argentine Republic to confirm the expropriation bill they passed, allowing the continuation of workers’ self-management, which is exemplary to the world.
 
To send an email of support to the Hotel BAUEN workers: solidaritybauencooper ative@gmail.com
  ------------------------------------------------------------------
>     CARTA DE LOS TRABAJADOR@S DEL BAUEN
>
>     Carta a la ciudadanía
>
>
>     Somos los trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen, seguramente nos viste en el edificio de Callao 360. Somos quienes te recibimos cuando viniste a algún festival de cine, te abrimos las puertas cuando te acercaste a alguna función de teatro, cuando pasaste a tomar un café por el bar, cuando viniste desde el interior del país a hospedarte aquí porque necesitabas alojamiento gratuito para que tu hijo hiciera un tratamiento en la Ciudad.
>
>     Somos aquellos a los que cruzaste en la calle cientos de veces, a los que viste manifestándose para defender el hotel que el Grupo Bauen construyó con ayuda de la dictadura cívico militar y que abandonó a fines de los ´90, sin pagar una deuda millonaria con el Estado argentino y dejando a 70 familias en la calle.
>
>     Somos los mismos de siempre, que decidimos dar la pelea en plena crisis de 2001 para defender nuestras fuentes de trabajo, cuando el país se hacía cuesta arriba. Nos quedamos en el Hotel, vivimos días de tensión, recibíamos donaciones porque no teníamos para comer; nuestras familias nos bancaron durante meses en una lucha que no ofrecía certezas. Y sin embargo lo logramos: reabrimos el Hotel.
>
>     Decidimos que nuestra organización sería en forma de cooperativa, para ya no tener más patrones que nos explotaran y que estafaran al Estado. Decidimos que el Bauen éramos (como hoy somos) nosotros, decidimos que queríamos que el Bauen fuera (como es) de todos.
>
>     La cooperativa se constituyó en marzo de 2003, con solo 30 trabajadores. En todos estos años, con un esfuerzo enorme, realizamos una inversión de más de 20 millones de pesos para sostener nuestra casa. Nos transformamos en una empresa eficiente y sustentable, generando más de 100 puestos de trabajo. En la actualidad somos 130 asociados y asociadas, una verdadera familia cooperativa que defiende el trabajo y realiza acciones solidarias de manera permanente.
>
>     Podemos contarte mil historias. En todos estos años, dimos albergue a cuanto trabajador tuvo que hospedarse en la Ciudad. Somos sede social de otras cooperativas, como Señales, Cítrica y Tiempo Argentino. Aquí se alojaron el presidente de Bolivia, Evo Morales, Fernando Lugo, ex presidente de Paraguay, Danielle Miterrand, ex primera dama francesa, entre otros. También artistas como León Gieco, Dyango, Ataque 77, La Berisso, Bersuit Vergarabat, Andrea Prodan y la murga uruguaya Agarrate Catalina, por citar sólo algunos.
>
>     Ahora, un presidente decidió vetar la ley que determina la expropiación, una norma que dice que, por fin, el hotel es del Estado. En un desprecio al funcionamiento parlamentario, Mauricio Macri publica en el Boletín Oficial que cedernos el Hotel no se traduciría en un beneficio para la comunidad, que la expropiación implicaría un gasto para el gobierno. De la deuda que los antiguos dueños tienen con el Estado, no dice nada.
>
>     Macri afirma que favorece a un grupo pequeño. Sobre el hecho de dejar a 130 familias en la calle no se pronuncia.
>
>     Somos los trabajadores y trabajadoras del Bauen. Creemos que el Hotel es nuestra casa. Defenderemos la ley aprobada en el Congreso hasta el final.
>
>     Llamamos a todos los sectores a apoyar nuestra lucha y a ponerse la camiseta del Bauen. Este jueves a las 18 hs te esperamos en Callao 360 para brindar por el trabajo y también por la expropiación.
>
>
>  
> solidaritybauencooperative@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------
>
>
>     ¡El Bauen es de los trabajadores! (22/12/2016)
>
>     http://www.periodicovas.com/el-bauen-es-de-los-trabajadores/
>
>     La Cámara de Diputados aprobó hoy la expropiación del Hotel Bauen y entregar su uso a la cooperativa de trabajadores  (26/11/2015)
>
>     http://www.telam.com.ar/notas/201511/128449-diputados-aprobo-la-expropiacion-del-hotel-bauen-y-la-entrega-de-su-uso-a-una-cooperativa-de-trabajadores.html
>
>      
>
>     Participa y entérate de este acto de injusticia que se está llevando a cabo con quiénes defendemos nuestra puestos de trabajo y la industria Nacional en Cooperativa .
>
>     Hotel Bauen Cooperativa de Trabajo
>
>  
>
>
>      
>
>     CARTA DE LOS TRABAJADOR@S DEL BAUEN
>
>     Carta a la ciudadanía
>
>
>     Somos los trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen, seguramente nos viste en el edificio de Callao 360. Somos quienes te recibimos cuando viniste a algún festival de cine, te abrimos las puertas cuando te acercaste a alguna función de teatro, cuando pasaste a tomar un café por el bar, cuando viniste desde el interior del país a hospedarte aquí porque necesitabas alojamiento gratuito para que tu hijo hiciera un tratamiento en la Ciudad.
>
>     Somos aquellos a los que cruzaste en la calle cientos de veces, a los que viste manifestándose para defender el hotel que el Grupo Bauen construyó con ayuda de la dictadura cívico militar y que abandonó a fines de los ´90, sin pagar una deuda millonaria con el Estado argentino y dejando a 70 familias en la calle.
>
>     Somos los mismos de siempre, que decidimos dar la pelea en plena crisis de 2001 para defender nuestras fuentes de trabajo, cuando el país se hacía cuesta arriba. Nos quedamos en el Hotel, vivimos días de tensión, recibíamos donaciones porque no teníamos para comer; nuestras familias nos bancaron durante meses en una lucha que no ofrecía certezas. Y sin embargo lo logramos: reabrimos el Hotel.
>
>     Decidimos que nuestra organización sería en forma de cooperativa, para ya no tener más patrones que nos explotaran y que estafaran al Estado. Decidimos que el Bauen éramos (como hoy somos) nosotros, decidimos que queríamos que el Bauen fuera (como es) de todos.
>
>     La cooperativa se constituyó en marzo de 2003, con solo 30 trabajadores. En todos estos años, con un esfuerzo enorme, realizamos una inversión de más de 20 millones de pesos para sostener nuestra casa. Nos transformamos en una empresa eficiente y sustentable, generando más de 100 puestos de trabajo. En la actualidad somos 130 asociados y asociadas, una verdadera familia cooperativa que defiende el trabajo y realiza acciones solidarias de manera permanente.
>
>     Podemos contarte mil historias. En todos estos años, dimos albergue a cuanto trabajador tuvo que hospedarse en la Ciudad. Somos sede social de otras cooperativas, como Señales, Cítrica y Tiempo Argentino. Aquí se alojaron el presidente de Bolivia, Evo Morales, Fernando Lugo, ex presidente de Paraguay, Danielle Miterrand, ex primera dama francesa, entre otros. También artistas como León Gieco, Dyango, Ataque 77, La Berisso, Bersuit Vergarabat, Andrea Prodan y la murga uruguaya Agarrate Catalina, por citar sólo algunos.
>
>     Ahora, un presidente decidió vetar la ley que determina la expropiación, una norma que dice que, por fin, el hotel es del Estado. En un desprecio al funcionamiento parlamentario, Mauricio Macri publica en el Boletín Oficial que cedernos el Hotel no se traduciría en un beneficio para la comunidad, que la expropiación implicaría un gasto para el gobierno. De la deuda que los antiguos dueños tienen con el Estado, no dice nada.
>
>     Macri afirma que favorece a un grupo pequeño. Sobre el hecho de dejar a 130 familias en la calle no se pronuncia.
>
>     Somos los trabajadores y trabajadoras del Bauen. Creemos que el Hotel es nuestra casa. Defenderemos la ley aprobada en el Congreso hasta el final.
>
>     Llamamos a todos los sectores a apoyar nuestra lucha y a ponerse la camiseta del Bauen. Este jueves a las 18 hs te esperamos en Callao 360 para brindar por el trabajo y también por la expropiación.
>
>
>  
> solidaritybauencooperative@gmail.com

 

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License