(Μυτιλήνη) Γράμμα του απεργού πείνας Μοχάμεντ Α. (03/01/2017)

Γράμμα του απεργού πείνας Μοχάμεντ Α. (03/01/2017)

αναδημοσίευση από Musaferat

Όταν απουσιάζουν οι χτύποι της καρδιάς μέσα στο κλουβί του θώρακα σταματάει κι η λειτουργία όλου του σώματος. Μπορεί ο πόνος να κυβερνήσει την καρδιά αλλά το πείσμα μέσα στο χρόνο να μην παραδίνεται…

 

Οι χτύποι του πόνου μέσα στο κλουβί της φυλακής

Να μην σε νοιάζει τι έχεις στα χέρια σου σήμερα γιατί ίσως  το χάσεις  αύριο. Ίσως μια μέρα έρθεις στη θέση μου και γίνεις εσύ ο επισκέπτης στη χώρα μου. Θα είμαι καλύτερος! Μην κοιτάς τη δύναμή σου σήμερα. Ίσως αύριο βρεθείς σε κάποιο νοσοκομείο κι ίσως εγώ να είμαι αυτός που θα σου δώσει το αίμα του. Η γενναιοδωρία είναι στους τρόπους μου…

Λες αν μιλήσω για το δίκαιο κι αυτά που νιώθω για όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους γύρω μου να με καταδικάσουν; Αν κρίνεται ένοχος όποιος μιλάει για δικαιοσύνη και δυναμώνει τον αδύναμο, όποιος στέκεται αντιμέτωπος με την αδικία, όποιος λέει ΟΧΙ!!!, αν είναι έτσι, δέχομαι την τιμωρία. Προτιμώ να πεθάνω τίμιος, θαρραλέος, αξιοπρεπής και λέγοντας την αλήθεια, παρά να ζήσω χωρίς τιμή, χωρίς αξιοπρέπεια, όντας υποκριτής. Ακόμα και το μισό θησαυρό του κόσμου να κατείχα δεν θα είχε καμία αξία αφού τίποτα απ’ όλα αυτά δεν εξαγοράζεται με χρήματα. Το λοιπόν, όλα αυτά είναι ο άνθρωπος. Αυτός δεν κοιτάζει χρώμα ή θρησκεία. Εδώ είμαστε όλοι ίσοι. Αν τιμωρούμαι επειδή είμαι άνθρωπος, αυτή είναι η ουσία του βασανιστηρίου: Μια ζωή χωρίς τιμή, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη. Μια ζωή όπου επικρατούν οι δειλοί. Θεέ μου! Πόσο βάρβαρη είναι η τιμωρία της συνείδησης…

Είμαι γεμάτος δύναμη και δεν σας αναγκάζω να με σεβαστείτε γιατί αυτή την ώρα, η δύναμή μου είναι φόβος. Τώρα δεν χρησιμοποιώ καθόλου τη δύναμή μου γιατί προσπαθώ να καταλάβω από τι υλικό είστε φτιαγμένοι και να μην επηρεαστώ. Γιατί είμαι σαν το χρυσό: Και να τον λιώσεις, θα παραμείνει χρυσός. Δεν αλλάζω. Δεν θα καταφέρετε να λιγοστέψετε τις δυνατότητες και τη δύναμή μου. Ακόμα κι αν δεν καλυτερέψετε τη συμπεριφορά σας απέναντι μου, δεν θα επιδιώξω να έρθω αντιμέτωπος μαζί σας, δεν θα γίνω σαν και σας. Θα παραμείνω όπως είμαι και κανείς δεν θα με σταματήσει να μιλάω για δικαιοσύνη.

Εδώ, σ’ αυτή την κοινωνία πολλοί νιώθουν τι θέλω να πω γιατί είναι γεμάτοι αισθήματα, μπορούν να καταλάβουν τους υπόλοιπους και γνωρίζουν τη σημασία της αλήθειας. Αντιλαμβάνονται την ευχαρίστηση στη μετάδοση της αγάπης μεταξύ όλων των δογμάτων. Τι όμορφο που είναι να ζεις σε μια κοινωνία που δεν ξέρει τα ψέματα  ή το μίσος και εύχεται για την αγάπη και την ειρήνη.

Θα υπερασπίζομαι τη δικαιοσύνη και την ισότητα, θα παλέψω την αδικία. Θα υποστηρίζω τον αδικημένο. Θα νιώθω τον πόνο των άλλων κι ας κοστίσει αυτό την ίδια μου τη ζωή. Όχι λοιπόν σε μια ζωή δίχως ισότητα!

Θα είμαι η πένα που εκτοξεύει μελάνι δικαιοσύνης ώστε να κερδίσει ο αδικημένος και να κατεδαφιστεί η αδικία.

Ερωτήσεις.

Πού είναι αυτοί που λένε πως υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα; Μήπως είναι απλά λόγια και δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα; Ψάχνετε την απάντηση; Συγγνώμη, δεν υπάρχει απάντηση.

Αυτή δεν είναι όλη η ιστορία. Είναι ο πρόλογος. Είκοσι δύο (22) μέρες χωρίς τροφή, δεν έχω άλλες αντοχές. Θέλω να σας μιλήσω για το ρατσισμό και την ηθική κάποιων. Να σας πω τι έγινε στην Αίγυπτο. Να σας μιλήσω για όλα…

Σας ευχαριστώ.

 

 

 

από Musaferat 14/01/2017 9:40 μμ.


When the heart becomes silent within the cage of the thorax, the entire body ceases its function. The pain might govern the heart but the true spirit lies in not giving up in time…

Heartbeats of pain in a prison cage

You shouldn’t care about what you might hold in your hands today because tomorrow you might lose it. One day you might find yourself in my place, you might be the visitor in my country. When that day comes I will be better than this! Don’t overestimate your power today, because tomorrow you might be in a hospital and I could be the one who donates blood. Generosity is in how I behave…

Do you think I could get convicted for speaking of justice and for all I feel for the suffering of the people around me? If people are found guilty for speaking of justice, for empowering the weak, for fighting against injustice and saying NO, then I accept the punishment. I would rather die an honest, courageous and decent man, telling the truth, than to live a life without honour and dignity, being a hypocrite. Even if I possessed half of the treasures of this entire world, that would mean nothing because you can’t buy these things with money. This is humanity. Not judging people by colour or religion. We are all equal here. If I am being punished for being human, then this is the purpose of torture: a life without honour, decency, justice. A life where the cowards reign. Oh my God! How brutal is this punishment of conscience…

I am full of strength and I am not forcing you to respect me because, at this time, my strength is fear. Now I am not using my strength because I am trying to understand what you are made of and to not be influenced by it. Because I am like gold: even if you melt it, it is still gold. I won’t change. You will not be able to decrease my potential and strength. Even if you don’t improve your behavior towards me I will not try to confront you, I will not become like you. I will remain as I am and nobody will stop me from speaking of justice.

Here, in this society many people feel what I mean to say because they are full of emotions, they have the ability to understand others and know the meaning of truth. They understand how good it feels to spread love among all religions. How beautiful it is to live in a society that does not know lies or hatred and only wishes for love and peace.

I will defend justice and equality and I will fight against injustice. I will support those who were treated unfairly. I will feel the pain of others even that costs my own lie. No, to a life without equality!

I will be the pen which spews the ink of justice so that the ones who suffered injustice would win and injustice would be demolished.

Questions:
Where are those who say they defend human rights? Are those just words and do not exist in reality? Are you looking for an answer? Sorry, there is no answer.
This is not the whole story. This was just an introduction. Twenty-two days without food, I have no more strength. I want to speak to you about racism and the ethos of some people. I want to tell you what happened in Egypt. To speak to you about everything…

Thank you

 

Translation through insurrectionnewsworldwide.com


Wenn die herz töne fehlen in dem Käfig des Körpers der ganze körper hört auf zu funktionieren.
Auch wenn der schmerz das herz beherrscht der widerstand gibt nicht auf .

Die herz töne des schmerzen in dem Gefängnis Käfig.

Kümmer dich nicht was du in die Hände hällst heute weil morgen hast du es schon verloren. Vielleicht eines Tages wirst du in meine Position sein und Besucher in mein Land sein. Ich werde besser sein!
Schau nicht an deine heutige kraft. Morgen kannst du im Krankenhaus sein und ich kann der sein der dir Blut spendet. Grosszugichkeit ist meine stärke.

Du denkst wenn ich darüber rede über Gerechtigkeit und über das was den Menschen um mich herum passiert das sie mich verurteilen werden? wenn der der über Gerechtigkeit redet und die schwachen stärkt als schuldig erklärt wird , der der nein sagt, dann akzeptiere ich die strafe.

Lieber will ich ehrlich, mutig und ehrenvoll sterben und die Wahrheit sagen , als weiter zu leben ohne ehre, verlogen. Auch wenn ich die hälfte der schätze diese Welt besitzen würde ,wäre es sinnlos weil nix davon kann man mit Geld kaufen. So ist der mensch. Der schaut nicht nach Hautfarbe oder Religion .Wenn ich bestraft werde weil ich ein mensch bin dann ist das der sinn der Folter. Ein leben ohne ehre, Respekt , Gerechtigkeit. ein leben wo die Feiglinge herrschen. Gott wie barbarisch ist die strafe des Gewissens.

Ich bin sehr stark und zwinge euch nicht mich mich zu respektieren im Moment, meine kraft ist die angst. Ich nutze gar nicht mein kraft jetzt ,weil ich dabei bin zu versuchen zu begreifen aus was für ein material ihr gemacht seid und versuche mich nicht beeinflussen zu lassen. Ich bin wie Gold: du kannst in schmelzen aber es verändert sich nicht es bleibt Gold. Ich ändern mich nicht. Ihr könnt mich nicht schwächer machen und meine Fähichkeiten vernichten. Auch wenn ihr euer verhalten gegenüber mich nicht verändert werde ich mich nicht mit euch in Konfrontation gehen. ich werde nicht so wie ihr werden. Ich werde bleiben der der ich bin und über Gerechtigkeit reden.

in diese Gesellschaft hier viele verstehen was ich sagen will weil sie voll mit Gefühle sind, verstehen einander und den wert der Wahrheit. Ihr begreift das Glück  liebe weiterzugeben. Wie schön ist es in eine Gesellschaft zu leben die lügen nicht kennt und hass und wünsche hat für liebe und frieden.

Ich werde die Gerechtigkeit verteidigen und Gleichheit, ich werde Ungerechtigkeit bekämpfen. Ich werde den ungerecht behandelten verteidigen. Ich werde den schmerz der anderen spüren auch wenn es mir mein leben kostet. Kein leben ohne Gleichberechtigung!

Ich werde der Stift sein der mit die Tinte der Gerechtigkeit schreibt für die rechte des ungerecht behandelten  und das die Ungerechtigkeit auseinander bricht.

Fragen:

Wo sind die die sagen das sie die Menschenrechte verteidigen? Sind es vielleicht nur Worte die nicht wirklich existieren? Sie suchen nach der Antwort? tut mir leid es gibt keine Antwort.

Das ist nicht die ganze Geschichte. Das ist nur das Vorwort. 22 tage ohne essen ,ich habe kein kraft mehr. Ich will gerne euch über Rassismus sprechen und über die Ethik manche menschen. Ich will gerne euch erzählen was in Ägypten passiert ist. Euch alles erzählen…..

Danke/3/1/2017

 

Translation through: kein mensch ist illegal

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License