Νέα καμπάνια για να καθιέρωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Rojava

απο το http://kurdishquestion.com/article/3668-new-campaign-to-establish-agricultural-cooperatives-in-rojava


Το Οικονομικό Συμβούλιο και η Kongreya Star‘s  (Συνομοσπονδία Γυναικών ) το Συμβούλιο Γυναικίας Οικονομίας στην Girkê  lege [Al-Muabbada], πραγματοποιεί μια εκστρατεία για το σχηματισμό γεωργικών συνεταιρισμών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη γεωργική περίοδο. Η εκστρατεία έχει σαν στόχο να σχηματίσει 13 γεωργικές συνεταιριστικές εταιρείες.
Το Οικονομικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Γυναικίας Οικονομίας  της Kongreya Star, σε συνεργασία με το Κέντρο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στην Τζιρκ lege, άρχισε να έχει σειρά συναντήσεων για τους ανθρώπους της πόλης της Girkê  lege και τα χωριά και τις πόλεις που ανήκουν σε αυτήν, προκειμένου να σχηματίσουν γεωργικούς συνεταιρισμούς για την προετοιμασία της νέας καλλιεργητικής περιόδου.
Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις στην  Girkê  lege, την κομόπολη της Jel Αγά και το χωριό Alya. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, σχηματίστηκαν έξι γεωργικές συνεταιριστικές εταιρείες.
Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε  στην πόλη της Girkê  lege και παραβρέθηκαν πολλοί άνθρωποι στην πόλη, ο συντονιστής του ΤΕΒ DEM [Κίνημα για μια Δημοκρατική Κοινωνία] Adnan Ibrahim μίλησε για τη σημασία των συνεταιριστικών εταιρειών στην προώθηση και την ανάπτυξη της οικονομίας και την προώθηση της κουλτούρα της συνεργασίας στο χώρο εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Shivan Deli,  συντονιστής στο Κέντρο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στην Girkê lege, διαβάστε το εσωτερικό σύστημα των συνεταιρισμών.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, δύο αγροτικοί συνεταιρισμοί σχηματίστηκαν με 40 μέλη ο κάθε ένας, και ένα διοικητικό όργανο εξελέγη για κάθε συνεταιρισμό.


Πώς εργάζονται οι συνεταιρισμοί  στην Rojava.
Κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές που οι συνεταιρισμοί ακολουθούν
Αυτό είναι ένα επίσημο φυλλάδιο που παράγεται από το Κέντρο Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας , το οποίο αποτελεί μέρος της ΤΕV DEM [Κίνημα για μια Δημοκρατική Κοινωνία]. Καθορίζει τις βασικές αρχές βάσει των οποίων οι συνεταιρισμοί στην Rojava λειτουργούν, με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά από πολλές συναντήσεις, τις οποίες παρακολούθησαν όλες τις οικονομικές επιτροπές της Rojava.


Αυτή η μετάφραση του βιβλίου προέρχεται από μια αραβική έκδοση, ενώ το εικονιζόμενο είναι στη κουρδική γλώσσα. Η μετάφραση έχει ελεγχθεί από τους φίλους της Rojava, που επιβεβαιώνουν ότι αυτή είναι η τρέχουσα και η πλήρης έκδοση κατά τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου. Το κουρδικό όνομα για το βιβλίο είναι "Rêziknameya kooperatîfa, xalên bingehîn", το οποίο μεταφράζεται περίπου ως "Συνεταιρισμοί: κατευθυντήριες γραμμές (βασικές αρχές)».

Εκδόσεις του Κέντρου Οικονομικής Ανάπτυξης - Rojava
Εσωτερικό σύστημα για τους συνεταιρισμούς:
     Βασικές έννοιες και διαδικασίες.
     Ιδιότητα του μέλους.
     Διαχείριση.
     Ενώνουμε τους συνεταιρισμούς.
     Χρηματοοικονομική διαχείριση.
     Διανομή των κερδών (Έσοδα - προμήθειες - κέρδος).
     Οι οικονομικές διαδικασίες.
     Συναντήσεις.
     συνθήκες εργασίας.
     Λογιστικά σφάλματα και ατασταλίες.
     Πρόληψη της αποκλειστικά οικονομικής δύναμης
Εσωτερικό σύστημα για τους συνεταιρισμούς:


  1. Βασικοί όροι και  διαδικασίες:


     α)Κανονισμοί και η λειτουργία σε μία κοινωνικό-οικονομική δημοκρατική βάση.
     β)Εργαζόμενοι πάνω στην ανάπτυξη της κοινοτικής ζωής και τη; συνεργατικής εργασίας διαμέσω οικονομικών γεγονότων με βάση κοινωνικά και φυσικά πρότυπα.
     γ)Η ελευθερία και η ισότητα ως αρχές για την πρακτική και διοικητική ζωή, και οι γυναίκες που παίρνουν την θέση που τους αξίζει σε όλες τις επιτροπές.
     δ)Δέσμευση στην εξασφάλιση των αναγκών της κοινότητας, των κομμούνων και των μελών τους.
    ε) Εργαζόμενοι για την επίτευξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πλαίσιο της συμμετοχικής εργασίας μέσω του διαλόγου που βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, την εργασία, την ηθική, και της δημοκρατίας και της συμμετοχής.
     στ)Παράλληλα με τη δέσμευσή του για την ευθύνη για τα μέλη του, πρέπει να συμμορφώνονται με τις ευθύνες τους προς το έθνος, την κοινωνία και την ανθρωπότητα γενικά (Σύμφωνα με ό, τι είναι δυνατόν)..


2. Ιδιότητα του μέλους:


    α) Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην κοινότητα και να γίνει μέλος του συνεταιριστικού κινήματος.
     β)Τα μέλη της κομμούνας που έχουν εγκριθεί από την κομμουνα έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη των συνεταιρισμών.
    γ) Οι αποφάσεις για τη χορήγηση ή την ανάκληση των συνεταιριστικών μελών λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις δημοκρατικές και κοινωνικές ηθικές αρχές
    δ) Τα μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τον συνεταιρισμό. Έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την υλοποίηση, την επιτήρηση και την παρακολούθηση των εφαρμογών.


3.Διαχείριση:

    α) Βασικοί όροι για τη διαχείριση:
    Οι όροι και οι διαδικασίες που προτείνει και αποφάσισε ο συνεταιρισμός είναι οι αρχές και τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από όλα τα μέλη.
    Τα μέλη της διοίκησης είναι τα ίδια εργαζόμενοι την ίδια στιγμή στο συνεταιρισμό, ο καθένας έχει δεσμευτεί να εργάζετε.
    Ένα μέλος μόνο απο κάθε οικογένεια μπορεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού, και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος των οργάνων.
    Το κάθε πρόσωπο  αναγνωρίζετε ως μέλος  μόνο μίας Επιτροπής και δεν έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συμμετοχή σε περισσότερες από μία Επιτροπή. Κανένας δεν μπορεί να είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος της  Επιτροπής Παρακολούθησης ταυτόχρονα.
    Η Διοικητική Επιτροπή είναι ξεχωριστή από την Οικονομική Επιτροπή, δεν επιτρέπεται  τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής να μπορούν να είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
    Η επιλογή και ο αποκλεισμός των μελών όλων των οργάνων γίνεται μέσω οργανωμένων δημοκρατικών εκλογών και η θήτευσή τους θα είναι για ένα έτος.
    Για να υπάρχει συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων και των σχεδίων, απαιτούνται το 60% των ψήφων  .
    Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταγράφονται και τεκμηριώνονται? Οι συναντήσεις τεκμηριώνεται με τη μορφή γραπτών αναφορών.
    Οι συναντήσεις  πραγματοποιούνται σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με ένα δομημένο πρόγραμμα, και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και προβλημάτων στην επικοινωνία, τρία μέλη μπορούν να παραβρίσκονται-πραγματοποιηούν τις συνεδριάσεις έκτακτης ανάγκης.
β) Η κοινωνία της Κομμούνας:
Θεωρείται ότι όλα τα μέλη του συνεταιρισμού είναι μέλη της κομμούνας και δημιουργούν μια θέση για τον εαυτό τους στην κοινοτική ζωή.
γ) Η Γενική Συνέλευση:
Όλα τα μέλη του συνεταιρισμού είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι τακτικές, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπάρχει μια εκτίμηση της γενικής κατάστασης και των γεγονότων των συνεταιρισμών. Καθορίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες και ορίζονται τα προγράμματα, που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των καθηκόντων και των ευθυνών.
δ) Η Διοικητική Επιτροπή:
     Η Διοικητική Επιτροπή σχηματίζεται μέσα στην Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τουλάχιστον τρία άτομα.
     Αυτή η Επιτροπή εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ενεργεί σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλει όλες τις εργασίες της στη Γενική ΣυνΗ Οικονομικής Επιτροπής:
ε) Οικονομική Επιτροπή
     Η Οικονομική Επιτροπή διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, και αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη. Η διάρκεια αυτής της επιτροπής είναι ένα έτος.
     Αυτή η Επιτροπή διαχειρίζεται την οικονομική δουλειά για τον συνεταιρισμό.
     Κάθε εβδομάδα θα υποβάλλει έκθεση των εργασιών της στη Διοικητική Επιτροπή, καθώς επίσης  υποβάλλει μηνιαία έκθεση στη Διοικητική Επιτροπή. Τριμηνιαία, υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις πράξεις της στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού.
     Η Επιτροπή καταγράφει τις εργασίες της στο λογιστικό βιβλίο κάθε μέρα, σε γραπτή έκθεση.
στ) Η Επιτροπή παρακολούθησης:
Η διαδικασία παρακολούθησης γίνεται γενικά απο τις συνεταιριστικές επιτροπές και τις συνεδριάσεις. Εάν είναι απαραίτητο, μια ειδική επιτροπή παρακολούθησης εκλέγετε από τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται από τουλάχιστον τρία άτομα. Τα μέλη δεν δικαιούνται να είναι μέλη άλλων επιτροπών, όπως η οικονομική ή διοικητική. Υποβάλλει έκθεση σχετικά με το έργο της στη Γενική Συνέλευση και στη Διοικητική Επιτροπή.
ζ) Συντονισμός των Συνεταιρισμών:
Ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των μελών των διοικητικών, οικονομικών και παρακολούθησης επιτροπών και άλλα τρία μέλη από το συνεταιρισμό. Η αποστολή αυτού του συντονισμού είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών και της διαχείρισης. Πραγματοποιεί μια συνάντηση μία φορά το μήνα, αξιολογούνται οι εκθέσεις των επιτροπών κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους και λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις Μετά από κάθε συνεδρίαση, μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τις μηνιαίες επιχειχηρηματικές δράσεις ετοιμάζετε και  υποβάλετε στην Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε τρεις μήνες.


4. Συμμετέχοντας στο συνεταιρισμό:


α) Η συμμετοχή στον συνεταιρισμό βασίζεται στο χρήμα, την εργασία και τη συμμετοχή σε ευθύνες. Το χαμηλότερο ποσοστό είναι ένα και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πέντε.
 β) Άνθρωποι με κεφάλαια μπορούν να ενταχθούν και να συμμετάσχουν στο συνεταιρισμό. Το ποσοστό μπορεί να αποκτηθεί μέσο δανεισμού από το ταμείο του συνεταιρισμού και να επιστραφεί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον συνεταιρισμό.
 γ) Το Ενεργό μέλος: Είναι το μέλος που συμμετέχει στις εργασίες του συνεταιρισμού με την ψυχική και σωματική του προσπάθεια.
 δ) Οικονομικό μέλος: Είναι το μέλος που συμμετέχει στις εργασίες του συνεταιρισμού μόνο με τα χρήματά του.


5, Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση:


    Υπάρχει ένα γενικό ταμείο για τον συνεταιρισμό μέσω του οποίου διαχειρίζεται όλες οι εισαγωγές και οι εξαγωγές του συνεταιρισμού. Αυτές οι εισαγωγές και οι εξαγωγές καταγράφονται καθημερινά και εισέρχονται στο λογιστικό βιβλίο.
    Η δημοσιονομική Επιτροπή υπολογίζει το σύνολο των μηνιαίων και ετήσιων επιχειρηματικώνδραστηριοτήτων και μετά την κατάρτιση των λογαριασμών, καταγράφονται σε δύο αντίτυπα, ένα για τη δημοσιονομική Επιτροπή και το άλλο για την υποβολή στην συνάντηση ή τη διαχείριση.


    Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης και τη διανομή των κερδών οι καθαρές εισαγωγές χωρίζονται σε τρεις βασικές ενότητες (κέρδος ... κλπ.):
  α)  Ένα τμήμα για τις απαιτήσεις και τις δραστηριότητες της επόμενης φάσης: όπου ο συνεταιρισμός να μπορεί να τρέξει τις προγραμματισμένες επιχειρήσεις και τα έργα στο πρόγραμμα και να εξασφαλίσει τις πρώτες ύλες, τεχνικά εργαλεία, επισκευές και αγορά εξοπλισμού ... ..κ.λπ.
   β) Ένα τμήμα που διανέμεται στα μέλη: κάθε μέλος παίρνει ανάλογα με την εργασία του και τις απαιτήσεις του με δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με την κατάσταση του συνεταιρισμού.
   γ) Ένα τμήμα που διανέμεται για τα έργα, τις δραστηριότητες και γενικές προμήθειες για την κοινωνία και την κοινότητα: αυτό εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα προμηθειών  υγείας και  εκπαίδευσης, βασικές ανάγκες (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, δρόμοι, αποχέτευση, καύσιμα, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις, όλες τις προμήθειες για την κοινωνία , και παρέχει υποστήριξη προς τα μέλη της κοινότητας σε ασθένεια και άλλες καταστάσεις.


    Η δημοσιονομική Επιτροπή μπορεί να παρακολουθεί τα οικονομικά αρχεία, όπως και όταν απαιτείται.


(Ιδρύματα και τα πρότυπα των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων)

Όλες οι δαπάνες πρέπει να καταγράφονται σε συστηματικούς λογαριασμούς. Δύο μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ένα μέλος της διοίκησης πρέπει να εγκρίνει τους λογαριασμούς.
Όλα πρέπει να καταγράφονται σε αυτά τα αρχεία λεπτομερώς /  ό, τι έχει δαπανηθεί το ποσό που έχει δαπανηθεί, ημερομηνία της ανταλλαγής, ο εκδότης ... κλπ.
Επιπλέον, όλες οι εισαγωγές και πωλήσεις πρέπει να καταγράφονται με αποδείξεις και τους λογαριασμούς. (Αυτά τα αρχεία δεν είναι λιγότερο σημαντικά από ό, τι τα προηγούμενα αρχεία
(Βιβλίο ημέρς)
Είναι απαραίτητο οι ώρες εργασίας να καταγράφονται, οι ώρες έναρξης για όλους τους εργαζόμενους και τους ωριαία εργαζομένους πρέπει να καταγράφονται όλες τις ώρες εργασίας στο βιβλίο. Το έργο που εκτελείται από τον εργαζόμενο θα πρέπει να τεκμηριώνονται, ώστε ο εργαζόμενος να ξέρει τι δουλειά κάνει και να  λαμβάνει την πληρωμή του στο τέλος του μήνα για το έργο αυτό.)


6. Κατανομή των Κερδών (εισόδημα - συμβάσεις - κέρδος):

Κέρδη (. Προμήθειες και κέρδη ... Κλπ) κατανέμονται στα τέλη του έτους ή κατά τη λήξη των εργασιών, σύμφωνα με τις οικονομικές εκθέσεις με την ακόλουθη μορφή:

    α) 50% μόνο για τους ιδιοκτήτες του κεφαλαίου και αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί εάν είναι απαραίτητο.
     β) 30% για το ταμείο του συνεταιρισμού, προκειμένου να αναζωογονηθεί και να αυξήσει τα οικονομικά του (κεφάλαιο) και το ποσοστό για την αύξηση του κεφαλαίου του συνεταιρισμού σε διάστημα πέντε ετών ως εξής:
     30% από το πρώτο έτος της ίδρυσής του.
     25% από το δεύτερο έτος.
     20% κατά το τρίτο έτος.
     15% κατά το τέταρτο έτος.
     10% κατά το πέμπτο έτος.
Που σημαίνει ότι το ποσοστό για το συνεταιρισμό πρέπει να φθάσει σε ένα επίπεδο 10% μέσα σε πέντε χρόνια, και το έτος κατά το οποίο το κεφάλαιο αυξάνει το ποσοστό ελαφρώς, ο αριθμός αυτός προστίθεται στο κοινό ταμείο για την αναζωογόνηση του συνεταιρισμού.
γ) 20% για το γενικό ταμείο της κομμούνας, προκειμένου να εξασφαλίσει τις γενικές απαιτήσεις της κοινωνίας και την ανάπτυξη της κοινότητας.


     Μηνιαίες αποδοχές που χορηγούνται στα μέλη των συνεταιρισμών ανάλογα με τις απαιτήσεις τους και στο τέλος του έτους ή στο τέλος κάθε εργασίας, κάθε μέλος κερδίζει συγκεκριμένες μετοχές ως εξής:
α)Τα μέλη που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεταιρισμού με τις γνώσεις τους και τις προσπάθειες απολαμβάνουν ένα υψηλό ποσοστό.
β)Τα μέλη που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεταιρισμού με μόνο το κεφάλαιό τους και δεν συμμετέχουν στην κοινότητα απολαμβάνουν το χαμηλότερο ποσοστό.
γ)Τα μέλη που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεταιρισμού με το κεφάλαιο, τη γνώση και την προσπάθεια απολαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό.


Ο απώτερος στόχος της συμμετοχής των μελών και των συμμετέχοντων στο συνεταιρισμό είναι να εργαστούν. Εάν κάποια εργασία δεν μπορεί να γίνει από τα μέλη τότε είναι επιτρεπτό να φέρει  ανθρώπους έξω από το συνεταιρισμό με την απαραίτητη ικανότητα να φέρουν σε πέρας το έργο. Η διάρκεια του έργου είναι έξι μήνες ή ένας χρόνος και στο τέλος του είτε θα γίνουν μόνιμα μέλη του συνεταιρισμού ή θα επωφεληθούν από και να μάθουν από την εμπειρία των μελών του συνεταιρισμού.


7.  Δημοσιονομικές διαδικασίες:

    α) Αν ο συνεταιρισμός υφίσταται απώλεια κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας, η διοίκηση θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα διοίκηση που διορίζεται με απόφαση μιας συνάντησης όλων των μελών.
     β)Αν ο συνεταιρισμός χάνει κατά το δεύτερο έτος της λειτουργίας, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών.
    γ) Αν ο συνεταιρισμός χάνει κάθε έτος, τα μέλη των διοικητικών και οικονομικών επιτροπών πρέπει να αντικατασταθούν, η απόφαση καταγράφεται και αυτά θα απαγορευτούν από τη συμμετοχή στις διοικητικές και οικονομικές επιτροπές για δύο χρόνια μετά την απώλεια.
    δ) Αν ο συνεταιρισμός έχει απώλειες δύο φορές κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων, στη συνέχεια, τα μέλη των διοικητικών και οικονομικών επιτροπών που ήταν η αιτία για τις απώλειες απαγορευονται από τη συμμετοχή στις διοικητικές και οικονομικές επιτροπές για δέκα χρόνια.


8. Συνεδριάσεις :


  α)  Η γενική κοινότητα και όλες οι επιτροπές των συνεταιρισμών πραγματοποιούν τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προκειμένου να πάρουν αποφάσεις και να αναπτύξουν σχέδια. Η γενική κοινότητα πραγματοποιεί την συνέλευση του συνεταιρισμού την τρίτη ημέρα κάθε μήνα και κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσουν το σχέδιο δράσης, το γενικό πρόγραμμα και λαμβάνουν αποφάσεις.
β) Επιτροπές και μονάδες του συνεταιρισμού πραγματοποιούν τις συναντήσεις τους, σύμφωνα με τις δραστηριότητές τους και πρέπει να συναντώνται τακτικά κάθε μήνα. Θα πρέπει να υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στις συνεδριάσεις του συνεταιρισμού, οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά κάθε μήνα.
  γ)  Κάθε επιτροπή πρέπει να καταγράφει κάθε εβδομάδα τις δραστηριότητές της στα βιβλία της, όπως και για τις δημόσιες συνεδριάσεις (μηνιαία συνάντηση, τριμηνιαίες συνεδριάσεις, η γενική συνέλευση και οι συναντήσεις έκτακτης ανάγκης) που θα οργανωθούν σε μορφές των αναφορών που υποβλήθηκαν σε συνεδριάσεις και άνω φορείς.
  δ)  Αν ένα μέλος παραλείψει μία γενική συνέλευση χωρίς άδεια ή δικαιολογία, θα πρέπει ο ίδιος να εξηγήσει. Αν υπάρχει μια επανάληψη και χάνει δύο φορές χωρίς άδεια και αιτιολόγηση, πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την απουσία του από τη γενική συνέλευση. Αν απουσιάζει από τη γενική συνέλευση τρεις φορές, των μελών του, μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης και αυτός μπορεί να στερηθεί όλα τα δικαιώματα και τις μετοχές του.


9. Συνθηκες εργασίας:


α) Το πρόγραμμα και η μέθοδος εργασίας που βασίζονται στην ασφάλεια της κοινωνίας, των ανθρώπων και της φύσης και φυσικά πρέπει να κάνει τα μέτρα ασφαλείας ως πρώτη προτεραιότητα.
 β) Τιμιότητα και  καθαριότητα στο χώρο εργασίας και υλοποίηση των άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τους κανόνες και την προστασία της  σωματική και πνευματικής υγείας.
   γ) Όλοι οι όροι εργασίας πρέπει να έχουν την ανθρώπινη ασφάλεια ως προτεραιότητα και τυχόν προβλήματα ή σοβαρά ατυχήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και να αναζητητε η κατάλληλη λύση . Θα πρέπει να ληφθεί μέριμναέτσι ώστε όλες οι απαιτήσεις, όπως για γιατρούς, φαρμακευτική υποστήριξη και εξοπλισμός υγειηνής να μπορούν να καλυφθούν .
   δ)  Με την εμφάνιση οποιουδήποτε σοβαρού ατυχήματος κατά τις εργάσιμες ώρες, ο συνεταιρισμός και η κοινότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί το τραυματισμένο άτομο και κατόπιν του θανάτου του εργαζομένου κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, ο συνεταιρισμός και η κοινότητα γίνονται χορηγός στην οικογένεια του εκλιπόντος.


10. Λογιστικά σφάλματα και  αμαρτίες: [Σημείωση του μεταφραστή: Βάζουν «αμαρτίες», αλλά θα μπορούσε να είναι λάθος  στη μετάφραση της λέξης, καθώς δεν υπάρχει αναφορά στη θρησκεία, θα μπορούσε να σημαίνει εγκλήματα, αλλά εγώ θα το θέσω ως γραμμένο σε ολόκληρη την παράγραφο ]

Αξιολόγηση των  λαθών και των λογιστικών σφαλμάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Κινήματος Δημοκρατικής Κοινωνίας και του Δικαστηρίου της κοινωνικής δικαιοσύνης


(Μεγάλα λάθη και αμαρτίες):
    α) Το να υπηρετείς τον εχθρό από την άποψη των στρατιωτικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών συμφερόντων ή προδοσία της κοινότητας και του απελευθερωτικού αγώνα του λαού.
     β) Του ρατσισμού και του σεχταρισμού: οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία δείχνει περιφρόνηση ή ελαχιστοποιεί τις διαφορετικές κουλτούρες των λαών των Κούρδων, Αράβων, οι Ασσύριοι, οι Σύριοι, οι Χαλδαίοι, Αρμένιοι, Γκάγκαν, Αλεβιτών, Σουνίτες ... Κλπ / εξευτελίζει τις παραδόσεις και την ιερότητα της κοινωνίας, τους μάρτυρες, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή καταστρέφει εικόνες και σημαίες.


(Σφάλματα και τις αμαρτίες της δεύτερης κατηγορίας):


    α) Κλοπή, απάτη, χειραγώγηση των δυνατοτήτων και των αξιών του συνεταιρισμού και της κοινότητας για προσωπικό συμφέρον και το κέρδος, την υπηρέτηση οικογενοιακών φέουδων, την σύσταση συμμοριών και την προπαγάνδιση ενάντια στην κοινωνία και την πρόοδό της.
     β) Όλα αυτά τα λάθη και τις αμαρτίες αξιολογούνται και καταγράφονται από την κοινότητα του δήμου και τη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού.


11. Αποτρέποντας Οικονομικά Μονοπώλια:


    α) Για να αποτραπούν τα μονοπώλια, το ποσό της συμμετοχής του κεφαλαίου καθορίζεται ως εξής: (Παράδειγμα)
    1) Το ανώτατο ποσό της συμμετοχής στο κεφάλαιο: δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο του κεφαλαίου για ένα εκατομμύριο ευρώ.
     2) Η μέση ποσότητα της συμμετοχής στο κεφάλαιο: δεν υπερβαίνει το μέσο όριο του κεφαλαίου για € 200.000.
    3)  Το χαμηλότερο ποσό της συμμετοχής στο κεφάλαιο: δεν υπερβαίνει το χαμηλότερο όριο του κεφαλαίου για € 50.000.
  β)   Καθένας που συμμετέχει σε διάπραξη οποιουδήποτε συνεταιρισμού δεν έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος Επιτροπής άλλου συνεταιρισμού.

 γ) Με βάση αυτά τα κριτήρια και τις αποφάσεις αυτο-δημοκρατίας η αποκλειστικά οικονομική δύναμη εμποδίζεται.

 Κέντρο Ανάπτυξης Κοινονικής Οικονομίας

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License