Αρνούμενοι να γίνουν πρόσφυγες και απορρίπτοντας την νοοτροπία του θύματος: Στρατόπεδο προσφύγων Mishtenur - Κομπάνι.

http://kurdishquestion.com/index.php/kurdistan/north-kurdistan/refusing-to-become-refugees-and-rejecting-victim-mentality-kobane-s-mishtanur-camp.html

 Παρά τις εκτεταμένες ζημιές στην πόλη, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 80%, το Kobane είχε μια σταθερή ροή  ανθρώπων που επιστρέφουν στο καντόνι από τις γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία. Επί του παρόντος, πάνω από 200.000 άνθρωποι από τον προηγούμενα 400.000 πληθυσμού έχουν επιστρέψει στο σπίτι και κάθε εβδομάδα μια σταθερή ροή  1500-3000 άνθρωποι επιστρέφουν στο καντόνι του  Kobane. Μέρος αυτής της διαδικασίας είναι, ως αποτέλεσμα των άθλιων συνθηκών στα στρατόπεδα στις γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης και ορατή φύσης της διαδικασίας ανοικοδόμησης στο Kobane η οποία έχει ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό των εκτοπισμένων να επιστρέψουν στην κοινότητά τους.


Ωστόσο, υπάρχουν πολλά προβλήματα και  προκλήσεις που αντιμετωπίζει το καντόνι στην ικανότητά του να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στους ανθρώπους που επιστρέφουν , τόσο στην πόλη όσο και στις γύρω επαρχία.


Η συνεχιζόμενη παρουσία του Daesh (ISIS) στις γύρο επαρχίες, η τοποθέτηση  παγίδων εκρηκτικών και οι νάρκες σε δεκάδες χωριά ως μια μορφή συνεχούς τρομοκρατίας του λαού του Kobane, η σύλληψη, η συνεχιζόμενη φυλάκιση ή το μαρτύριο πολλών ανδρών και γυναικών στα απομακρυσμένα χωριά σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές ευπαθείς οικογένειες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια, οικόπεδα και αγροκτήματα τους. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων των οποίων τα σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, στο Kobane και οι οποίοι δεν έχουν τα οικονομικά μέσα και την ικανότητα να τα ξαναχτίσουν. Υπάρχουν, επίσης, πολλές οικογένειες των οποίων τα σπίτια έχουν βρεθεί σε αυτό που αποκαλείται « Μουσείο Kobane », που είναι μια περιοχή  κατεστραμμένων κτιρίων στο κέντρο της πόλης, που ορίζεται ως δημόσιος χώρος και μια συμβολική υπενθύμιση της αντίστασης στο Kobane.


Κατά συνέπεια, το στρατόπεδο του Mishtanur  ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2015. Το στρατόπεδο στεγάζει σήμερα 5000 άτομα, που αποτελούν  περίπου 800 οικογένειες, με τους αριθμούς να αυξάνονται κάθε εβδομάδα.


Λόγω του συνεχιζόμενου κλεισίματος των συνόρων μεταξύ Τουρκίας-Rojava και ιδιαίτερα του Kobane έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολο για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης να φτάσει στο στρατόπεδο, καθώς προμήθειες βοήθειας που αποστέλλονται από διεθνείς ΜΚΟ έχουν σταματήσει στα σύνορα και εμπόδιζονται σκόπιμα στο να διαβούν το πέρασμα. Σε ευρύτερη κλίμακα, λόγω του μπλοκαρίσματος της διέλευσης των βασικών υλικών ανακατασκευής, όπως τσιμέντο, μέταλλο, γυαλί και άλλα υλικά ανοικοδόμησης η διαδικασία ανοικοδόμησης έχει επιβραδυνθεί σημαντικά στην πόλη του Kobane, πράγμα που σημαίνει ότι το στρατόπεδο θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι ουσιαστικά έργα έχουν ολοκληρωθεί για να στεγάσουν τους εκτοπισμένους.


Ως μια μορφή αποζημίωσης στις οικογένειες που πλήττονται, όπως εκείνων των οποίων τα σπίτια εμπίπτουν στην περιοχή του Μουσείου, το  Διοικητικό Συμβούλιο Ανασυγκρότηση  της Kobane παρήγαγε ένα έργο που ονομάζεται «Πρόγραμμα Νέας Γειτονίας", στην οποία  1500 τα σπίτια θα κατασκευαστούν για να στεγαστούν  οι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι και έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Το έργο έχει ξεκινήσει και είναι αρκετούς μήνες τώρα στην διαδικασία υλοποίησής του. . Ωστόσο, η πρόοδος εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τα υλικά κατασκευής και τα αντικείμενα που εισάγονται στην πόλη από την Τουρκία. Η εγγύτητα των συνόρων Τουρκίας-Kobane, η απόσταση από το καντόνι του Cezire , καθώς και η έλλειψη των υλικών, εξοπλισμού και μηχανημάτων στην Cezire σημαίνει ότι η κοινότητα είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη μεταφορά των αγαθών, υλικών και βοήθειας από την Τουρκία. Για το λόγο αυτό, τη διεθνή προσοχή και αλληλεγγύη απαιτείται επειγόντως για την ευαισθητοποίηση της έλλειψης ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου στο Kobane και τις εσκεμμένες προσπάθειες από τις τουρκικές αρχές για την δυσχέρινση της διέλευσης  βασικής και σωτήριας βοήθειας και εξοπλισμού.


Υπάρχουν μια σειρά από άλλες επείγουσες ανάγκες που απαιτούν την προσοχή, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για να κινηθούν  τα υπάρχοντα μηχανήματα, αυτοκίνητα, γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος και άλλος απαραίτητος εξοπλισμός για να κρατηθεί το στρατόπεδο σε λειτουργία. Τρόφιμα, φάρμακα, προμήθειες του χειμώνα,  υλικά υγιεινής και γυναικεία ρούχα παραμένουν άλλες βασικές ανάγκες.


Η οργάνωση Heyva Sor a Kurd  (Κουρδική Ερυθρά Ημισέληνος) έχει δημιουργήσει ένα ιατρικό κέντρο στο στρατόπεδο και καθημερινά παρέχει ιατρική βοήθεια και υποστήριξη σε 30-40 ανθρώπους στο στρατόπεδο. Ωστόσο, ο οργανισμός επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη φαρμάκων, εξοπλισμού και προμηθειών που έρχονται μέσα στο Kobane. Η Heyva Sor  a Kurd έχει επείγουσα ανάγκη εμβολίων για τα παιδιά, για παράδειγμα, καθώς και άλλα βασικά φάρμακα. Το ξέσπασμα της Φυματίωσης και άλλων επικίνδυνων και θανατηφόρων ασθενιών, όπως η λεϊσμανίωση και η έλλειψη ιατρών για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών σημαίνει ότι η κοινότητα έχει περιέλθει σε μία ακόμη πιο επισφαλή κατάσταση.


Παρά τις δυσκολίες αυτές εκτεταμένες προσπάθειες έχουν γίνει, εντός των ορίων της περιορισμένης χωρητικότητας του καντονίου, από το Διοικητικό Συμβούλιο Ανασυγκρότησης του Kobane  και απο τον  Δήμο του Kobane να καλύψουν το στρατόπεδο με τις  επείγουσες ανάγκες, όπως προμήθειες  για τον χειμώνα , μέσα από τη συνεχή υποστήριξη απο τους κουρδικούς δήμους του Αμέντ (Ντιαρμπακίρ) και Suruc στην Τουρκία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες που ζουν σήμερα στην πόλη της Kobane και τα γύρω χωριά, που στην πραγματικότητα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό, τι αυτοί στο στρατόπεδο. Το στρατόπεδο έχει καταφέρει να λάβει περιορισμένες προμήθειες και τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά για πολλές οικογένειες, ιδιαίτερα εκείνων που στερούνται της κεφαλίς του σπιτιού( συζήγου - μητέρας) είναι εξαιρετικά μικρή η βοήθεια και υποστήριξη. Το καντόνι έχει καταβάλει προσπάθειες για την παροχή δωρεάν καυσίμων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, καθώς και άλλα προγράμματα, όπως επιδοτούμενο ψωμί,  σιτάρι, σίκαλη και άλλους σπόρους για την περίοδο φύτευσης στους αγρότες, δωρεάν 1300 πρόβατα και κατσίκια στις φτωχότερες οικογένειες για να τους παράσχει  ένα μέσο για την ενθάρρυνση τους να είναι οικονομικά αυτάρκεις. Ένα άλλο βασικό έργο ήταν η επείγουσα κατασκευή δύο μεγάλων αρτοποιείων και ένα σιλό σιτηρών για την παροχή ψωμιού στα απομακρυσμένα χωριά και τους ανθρώπους. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την εκτεταμένη φυσική καταστοφή στο καντόνι, ως αποτέλεσμα του πολέμου, τα τραύματα που υπέστη η κοινότητα συναισθηματικά, σωματικά και ψυχολογικά, και το μέγεθος του αριθμού των ατόμων που έχουν επιρεαστεί απο αυτόν, είναι πολύ μεγαλύτερη η υποστήριξη και βοήθεια που απαιτείται για τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινότητας.


Ανεξάρτητα από τις υφιστάμενες προκλήσεις και τους κινδύνους, χιλιάδες επέλεξαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους και έχουν απορρίψει την ιδέα του να  γίνουν πρόσφυγες. Χιλιάδες περισσότεροι επιλέγουν να ζουν στον καταυλισμό Mishtanur κατά τη σκληρή περίοδο του χειμώνα, αντί να γίνουν πρόσφυγες στη Δύση. Η Ιδεολογική επιδιωξή  μας είναι να ενθαρρύνουμε την επιστροφή των ανθρώπων και να τους πίσουμε να συμμετέχουν ενεργά στην ανοικοδόμηση της κοινότητάς τους, να εμπλακούν στη διαδικασία ανοικοδόμησης και να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις από τους ανθρώπους μας ώστε να ανοικοδομήσουμε μια νέα οικολογική,  με απελευθερωμένα τα φύλα (αντρες γυναίκαες κλπ) και δημοκρατική κοινωνία . Η απουσία διεθνούς υποστήριξης στο πλαίσιο αυτό, και  το ζήτημα των συνόρων με την Τουρκία κάνει επίσης αυτή την διαδικασία όλο και περισσότερο επείγουσα και απαραίτητη.


Ακριβώς όπως απορρίπτουμε το να γίνουμε πρόσφυγες και την νοοτροπία του θύματος εδώ στην Kobane, θα συνεχίσουμε να παραμένουμε πάντα αισιόδοξοι και να επενδύσουμε αποφασιστικά στη δική μας συλλογική ικανότητα για την ανοικοδόμηση παρά την απομόνωση, παρά το ανθρωπιστικό εμπάργκο και παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή σιωπή και την έλλειψη υποστήριξης για την ανοικοδόμηση της κοινότητά μας. Η βαθιά και συνεχιζόμενη δέσμευσή μας για τη φυσική ανοικοδόμηση της κοινότητας μας είναι ένα πολιτικό μήνυμα σε όσους φιλοδοξούν να σπάσουν το πνεύμα της επανάστασης μας: την αντοχή μας, την ικανότητά μας να πιστεύουμε σε μια καλύτερη κοινωνία.  Το πνεύμα των μαρτύρων μας και οι θυσίες τους μας   διαποτήζουν με ένα  άρρηκτο πνεύμα αλληλεγγύης και μία ακλόνητη δέσμευση.


www.helpkobane.com

www.heyvasor.com

 

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License