FARE COME IN GRECIA!

κείμενο από τους τους συντρόφους της Autonomia Diffusa (Μιλάνο)

Κάντο όπως στην Ελλάδα!

Ας κάνουμε μια μικρή επισκόπηση του αγώνα που έχει ξεκινήσειι στην
Αθήνα ενάντια στις συλλήψεις για την 1ης Μαΐου στο Μιλάνο.

Στις 12/11 το πρωί η ΕΛΑΣ εισβάλει στα σπίτια 5 Ελλήνων συντρόφων, οι
οποίοι εκτός από φοιτητές είναι και μέλη της λαϊκής συνέλευσης της
Αγίας Παρασκευής, μίας απο τις πολλές συνελεύσεις στις συνοικίες της
Αθήνας που γεννήθηκαν ακριβώς την περίοδο 2009-2015 της κορύφωσης
της κρίσης. Τότε ήταν που νέοι, γέροι, μητέρες, μετανάστες , άνθρωποι
κάθε προέλευσης και ταυτότητας, αποφάσισαν να ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ συλλογικά
για να ζήσουν καλύτερα.

Ακριβώς λόγω αυτής της εμπειρίας, λίγες ώρες μετά τις συλλήψεις,
ακολουθεί η κατάληψη του δημαρχείου της Αγίας Παρασκευής, όπου
διεξάγεται μια συνέλευση αλληλέγγυων, συγγενών και δικηγόρων για να
καθορίσουν το περιεχόμενο και τη διεξαγωγή της καμπάνιας αλληλεγγύης
για την απελευθέρωση των συλληφθέντων και φυσικά την αποφυγή της
έκδοσής τους στην Ιταλία, όπου θα αντιμετώπιζαν βαρύτατες ποινές,
συνυπολογίζοντας και το γεγονός οτι τα εγκλήματα της «ερήμωσης/δήωσης»
και της «λεηλασίας» δεν προβλέπονται από τον ελληνικό ποινικό νόμο.
Μετά την δημόσια συνέλευση μια μεγάλη και ετερογενής διαδήλωση
διέσχισε τους δρόμους της συνοικίας για να γυρίσει στο κατειλημμένο
δημαρχείο.

Στις 13/11 μπροστά στο εφετείο της Αθήνας συναντήθηκαν εκατοντάδες
άτομα απαιτώντας να μην προφυλακιστούν και να μην εκδοθούν στην
Ιταλία οι 5 σύντροφοι και να σταματήσει κάθε δίωξη εις βάρος τους.
Μετά από αυτή τη διαμαρτυρία οι σύντροφοι αποφυλακίστηκαν με τους
όρους της παρουσίας τους στο αστυνομικό τμήμα 3 φορές την εβδομάδα και
της απαγόρευσης της εξόδου από την χώρα, έως ότου να αποφασίσει το
συμβούλιο εφετών για το ιταλικό αίτημα έκδοσής τους, σε 10 ή 20
ημέρες.

Αυτή ήταν μια πρώτη και σημαντική νίκη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε
και να προχωρήσουμε ενωμένοι ώστε όλοι οι σύντροφοι να απελευθερωθούν
και στην Ελλάδα και στην Ιταλία.

Σε κείνη τη πρωτομαγιά ήμασταν όλοι παρόντες. Λευτεριά σε όλους!   ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ >-------------------------------------------------------------------------------------------   FARE COME IN GRECIA!

Ecco qualche breve aggiornamento sulla campagna iniziata ad Atene contro gli arresti del primo maggio milanese.

Il 12 mattina la polizia greca entra nelle case di 5 compagni greci, che oltre ad essere studenti, sono attivi all’interno dell’assemblea popolare di Aghia Paraskevi, una delle numerose assemblee di quartiere di Atene a cui partecipano persone di ogni tipo, giovani,vecchi, madri, migranti e nate in particolare nel periodo 2008/2012 gli anni della manifestazione più acuta della crisi dove diverse persone decisero di autorganizzarsi collettivamente per vivere meglio.

 Proprio grazie a questo percorso , poche ore dopo gli arresti, si assiste da parte di più di un centinaio di persone all’occupazione del municipio di Agia Paraskevi dove si tiene in seguito un’assemblea di solidali, famigliari ed avvocati per fare il punto della situazione decidendo come cominciare la campagna di solidarietà per la liberazione degli arrestati e ovviamente la non estradizione in Italia dove rischiano pene altissime , tenendo presente che il reato di devastazione e saccheggio non è previsto dal codice penale greco. Dopo l’assemblea pubblica un corteo numeroso ed eterogeneo si e’ fatto sentire per le strade del quartiere per poi tornare al municipio occupato.

 Il 13 mattina sotto la corte di appello di Atene centinaia di persone di sono ritrovate per esigere la non custodia e il non trasferimento per i 5 compagni e la cessazione immediata di ogni persecuzione legale nei loro confronti. Al seguito di questo i compagni sono stati scarcerati con l’obbligo di firma 3 volte a settimana e l’obbligo di non poter lasciare il paese fino al pronunciamento della corte sulla loro estradizione ( tra 10-20 giorni si terrà questa corte).

Questa e’ stata una prima vittoria significativa ma bisogna continuare ad andare avanti uniti finché tutti i compagni non saranno liberi sia in Grecia che in Italia.

 Il primo maggio c’eravamo tutti. Liberi tutti.

O σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License