Η Αναρχία ενάντια στον πολιτισμό! [Bobby Whittenberg-James]

http://adamasto.squat.gr

 

 

Πάρα πολλές φορές, εμείς, ως αναρχικοί μπορεί να εγκλωβιστούμε σε μια ιδεολογία και ένα μοτίβο αντί να σκεφτόμαστε κριτικά και να ενεργούμε για να καλύψουμε τις τρέχουσες προκλήσεις. Η ιδέα του να παλέψουμε ενάντια στο καπιταλισμό και το κράτος ήταν σχετικά νέα στο δυτικό πολιτισμό, όταν οι πρώτοι άνθρωποι που ονομάστηκαν αναρχικοί με ένα πολιτικό νόημα πρόβαλλαν για πρώτη φορά τις ιδέες τους. Εμείς δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Εκείνοι δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, ή η κορύφωση της παραγωγής. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε αυτά τα ζητήματα. Οι περισσότεροι αναρχικοί δεν αμφισβητούν την εξόρυξη, την οικονομία, την τεχνολογία, την εξημέρωση, τη γεωργία, τη μαζική κοινωνία, ή τον πολιτισμό, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίσει να το κάνουμε εμείς.

 Τι είναι ο πολιτισμός;

Ο πολιτισμός μπορεί να οριστεί ως ένας τρόπος ζωής που βασίζεται πάνω στην αυξανόμενη αστικοποίηση και τις κοινωνικές σχέσεις που προκύπτουν από αυτήν. Οι αστικές περιοχές, γνωστές ως πόλεις, ορίζονται ως περιοχές με πληθυσμό τόσο πυκνό ώστε να απαιτείται η εισαγωγή των μέσων διαβίωσης για να διατηρήσουν την ίδια την πόλη και τον πληθυσμό της.

 Εκτός από μια αρχική γεωγραφική περιοχή, μια πόλη είναι χτισμένη, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των επιχειρήσεων, των κυβερνητικών κτιρίων, των υποδομών, κλπ. Αυτό δίνει στους ανθρώπους ένα μέρος για να ζουν, αλλά όχι τα μέσα. Εξαιτίας αυτού, ο πολιτισμός πρέπει να αναζητήσει εξωτερικές εκτάσεις για να εκμεταλλευτεί προκειμένου να συλλέξει τους πόρους για να συνεχίσει να υπάρχει, να χτίσει και να διατηρήσει σπίτια, γέφυρες, δρόμους, αποχετευτικά δίκτυα, υδρευτικά δίκτυα, ηλεκτρικές γραμμές, μέσα μαζικής μεταφοράς, τρόφιμα για τα εστιατόρια, ενδύματα για τα καταστήματα, είδη πολυτελείας για τους πολιτισμένους, προσωπικές μεταφορές, ψυχαγωγία, και ούτω καθεξής επ’ άπειρον. Τελικά, όσο οι πόλεις και οι πληθυσμοί μεγαλώνουν και ο πολιτισμός απαιτεί όλο και περισσότερες εξωτερικές χερσαίες εκτάσεις για να παρέχει αγαθά στους πολιτισμένους, ο πολιτισμός θα ανατρέξει σε γη όπου ζουν άλλοι άνθρωποι, των οποίων συνήθως ο τρόπος ζωής εξαρτάται από αυτή τη γη. Όταν οι πολιτισμένοι συναντούν τέτοιους ανθρώπους, τους δίνουν συνήθως τη δυνατότητα (αν δεν τους σκοτώσουν οριστικά) της εργασίας σε θέσεις υψηλής εκμετάλλευσης για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στους πολιτισμένους μένοντας στην παραδοσιακή γη τους, ή τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς τις πόλεις για να βρουν δουλειά, ή να τους πολεμήσουν .

 Επειδή οι περισσότεροι πολιτισμένοι άνθρωποι δεν καλλιεργούν τα δικά τους τρόφιμα, δεν φτιάχνουν τα δικά τους ρούχα, δεν χτίζουν τα δικά τους σπίτια, δεν έχουν πρόσβαση σε δικό τους νερό … επειδή οι πολιτισμένοι περνούν αυτές τις ευθύνες σε άλλους, πρέπει να γίνει κάποια ανταλλαγή. Εξαιτίας των απαιτήσεων της αύξησης του πολιτισμού, όλο και περισσότερη γη απαιτείται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για τους πολιτισμένους. Τελικά, αυτό σημαίνει ότι ο πολιτισμένος θα αντιμετωπίσει παραδοσιακές κοινότητες ή άλλους πολιτισμούς που ζουν στην γη που επιθυμεί να εκμεταλλευτεί …Ο πολιτισμός βλέπει πάντα το φυσικό κόσμο σαν «φυσικούς πόρους».

 Πόλεμος

 Ο οργανωμένος πόλεμος και η συστημική βία είναι το σήμα κατατεθέν του πολιτισμού. Χωρίς βία ως μορφή κοινωνικού ελέγχου στο εσωτερικό και κατάκτησης στο εξωτερικό, η απαραίτητη ιεραρχία για τη διατήρηση της μαζικής κοινωνίας δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί. Αν συγκρίνουμε τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες με τους αγρότες ή τους πολιτισμένους γείτονές τους, θα διαπιστώσουμε ότι ενώ στους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες υπάρχει μικρή ή καθόλου διαίρεση της εργασίας με βάση το φύλο, στους αγροτικούς πληθυσμούς, στους πολιτισμένους και σε αυτούς που ασχολούνται με την εξημέρωση υπάρχει εμμονή στον πόλεμο και την πατριαρχία. Η νόρμα φαίνεται να είναι πως με την αυξημένη πολυπλοκότητα και αυξημένη εξημέρωση και καλλιέργεια έρχονται αυξήσεις του ποσοστού της οργανωμένης βίας, ιεραρχίας και κυριαρχίας.

 Οι πόλεμοι και οι επεκτατισμοί με τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες ασχολούνται σήμερα δεν είναι μια ανωμαλία. Είναι η φυσική προέκταση ενός πολέμου που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό, ακόμα και πριν οι σταυροφόροι άποικοι θερίσουν τους Arawaks, ακόμη και πριν ο πολιτισμός αγγίξει την Ευρώπη … του πόλεμου ενάντια στη φύση και την πρωτόγονη ζωή από τους πολιτισμένους και τους εξημερωμένους.

 Σκαλίζοντας τις ρίζες

 Ως ριζοσπάστες (από το λατινικό radix-ρίζα) θα επιδιώξουμε να εξετάσουμε και να αμφισβητήσουμε τις βαθύτερες αιτίες. Η αναρχική παράδοση έχει προσδιορίσει ιστορικά τον καπιταλισμό ως μια ριζική αιτία. Ευτυχώς, εμείς, ως αναρχικοί δεν δεσμευόμαστε από κάποια παράδοση. Σίγουρα ο καπιταλισμός είναι κάτι απεχθές και θα πρέπει να καταργηθεί, αλλά δεν είναι ένα ριζικό πρόβλημα. Ο καπιταλισμός έχει τις ρίζες του στον πολιτισμό. Η κοινωνική διαστρωμάτωση και η ιεραρχία είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και τη συντήρηση της μαζικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πάρουμε όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη διατήρηση του πολιτισμού και να τις εξισώσουμε και να τους καταμερίσουμε εξίσου μεταξύ των ανθρώπων. Λόγω της πολυπλοκότητας του, ο πολιτισμός απαιτεί εξειδίκευση και ιεραρχία. Η αναρχία δεν μπορεί να πάρει απλά ένα σύνολο αντιλήψεων και να απαιτεί την τήρηση τους, ανεξάρτητα από νέες πληροφορίες. Όπως έχουμε αντιπαρέλθει σε θεσμούς και τους έχουμε τσακίσει όλο και περισσότερο, θα χρειαστεί πιθανότατα να αμφισβητήσουμε κάποια πράγματα που οι αναρχικοί πριν από μας δεν θα μπορούσαν. Αυτό δεν σημαίνει απομάκρυνση από την αναρχία, αλλά μάλλον απομάκρυνση από το δογματισμό και την ιδεολογία. Πολύ πριν από τον καπιταλισμό, ο πολιτισμός κατέστρεφε τον φυσικό κόσμο, τα οικοσυστήματα και τα είδη και έδιωχνε κοινότητες από τις περιοχές τους. Με ποιο πρότυπο λέμε ότι ο καπιταλισμός είναι μια ριζική αιτία; Βλέπουμε ότι η ιεραρχία και η κυριαρχία προήλθαν από τη νεολιθική επανάσταση και ότι μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής είχε αποψιλωθεί από τον πρώτο πολιτισμό. Πού ήταν ο καπιταλισμός σε όλα αυτά; Μπορεί ο καπιταλισμός να κατηγορηθεί για τη δουλεία που έχτισε τις πυραμίδες της Γκίζας; Για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία; Σίγουρα βλέπουμε την εξουσία και τον πολιτισμό να πλήττουν την ανθρωπότητα πολύ πριν ο καπιταλισμός φανεί στο προσκήνιο. Ο καπιταλισμός είναι μια άλλη εκδοχή του πολιτισμού. Δεν είναι μια ριζική αιτία.

 Γιατί εμείς, ως αναρχικοί είμαστε τόσο άτολμοι στο να θέσουμε νέα ερωτήματα και να πατήσουμε πάνω σε νέο έδαφος; Γιατί είναι απαραβίαστη η οικονομία, ο πολιτισμός, η τεχνολογία, η εξημέρωση, η μαζική κοινωνία, και η εξόρυξη;

 Βιωσιμότητα

 Οι αριστεροί αναρχικοί και οι λεγόμενοι πράσινοι καπιταλιστές και οικο-σοσιαλιστές έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τις λέξεις “βιώσιμος” ή “βιωσιμότητα” εξαιρετικά χαλαρά. Το να ζεις με όρους βιωσιμότητας σημαίνει να ζεις σε συμβίωση με τη γη και τους κατοίκους της. Για να είναι κάτι βιώσιμο σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό επ ‘αόριστον. Με άλλα λόγια, βιωσιμότητα σημαίνει τέλος στην εξόρυξη και τη χρήση των μη ανανεώσιμων “πόρων”. Το να αναφερθώ σε κάτι που είναι λιγότερο εκμεταλλευτικό ως “βιώσιμο” είναι απλά ανέντιμο. Κανένας πολιτισμός δεν υπήρξε ποτέ βιώσιμος.

 Προσωπικές καταναλωτικές επιλογές και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

 Ένας από τους πιο δημοφιλείς μύθους είναι ότι οι προσωπικές επιλογές των καταναλωτών μπορεί να μας κινήσουν προς μια κατεύθυνση της αειφορίας. Πριν αγοράσουμε κάτι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος ωφελείται από αυτό. Αν και δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι “κακό” στην προσπάθεια να κάνεις τις καταναλωτικές επιλογές που είναι λιγότερο εκμεταλλευτικές ή λιγότερο σκληρές (αν αυτό είναι δυνατόν) πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό μεταβάλλει μόνο ελάχιστα τα στοιχεία του υπάρχοντος συστήματος, χωρίς να αμφισβητεί την ίδια την ουσία του. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι παρόμοιες με την έννοια ότι προσπαθούν να λειτουργούν μόνο στο πλαίσιο της βιομηχανικής κοινωνίας και της κουλτούρας των εξαγωγών. Απλώς επιδιώκουν να αλλάξουν τις λεπτομέρειες, όχι να διευκολύνουν μια στροφή στα πρότυπα.

Ποιος πρέπει να πληρώσει για τα παιχνίδια σας; Ο πολιτισμός ως ανευθυνότητα.

 Αν κάποιος θέλει έναν υπολογιστή τότε φυσικά θα πρέπει να προέλθει από την περιοχή του. Αυτό το άτομο βρίσκει κάποιους ανθρώπους που θέλουν να φτιάχνουν υπολογιστές. Είναι ανεύθυνο να παίρνεις από τη γη περισσότερο από ότι μπορείς να επιστρέψεις, αλλά θα πούμε ότι αυτή η ομάδα ή η κοινότητα έχει αποφασίσει ότι θέλει υπολογιστές και μηχανές παραγωγής περισσότερο από ότι θέλει μια υγιή περιοχή. Αρχίζουν να φτιάχνουν ορυχεία για τα μέταλλα που απαιτούνται για την εργασία. Φυσικά χρειαζόμαστε επίσης περισσότερα από μέταλλα. Χρειαζόμαστε πετρέλαιο και μεγάλες ποσότητες νερού. Έτσι, η ομάδα κατασκευής των υπολογιστών εξορύσσει τη περιοχή της, κάνει γεωτρήσεις για πετρέλαιο, και χρησιμοποιεί το νερό κατά πολύ περισσότερο απ’ οτι έχουν στη διάθεσή τους στην περιοχή, και το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μολύνεται …

 Πού πάει η ρύπανση; Ποιος απορροφά το κόστος; Ποιος είναι υπεύθυνος για την καλλιέργεια τροφίμων για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη γη τους για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών; Τι περιοχή θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των μηχανημάτων που θα παράγουν τους υπολογιστές; Ποιος θα εργαστεί με επικίνδυνα υλικά; Ποιος παράγει τα εργαλεία από επικίνδυνα υλικά που θα φορέσουν, ενώ θα φτιάχνουν αυτούς τους υπολογιστές; Από που προέρχεται όλη η ποσότητα του νερού που απαιτείται για την παραγωγή; Σε ποιανών τις περιοχές και τις πηγές τροφής εγκαθιστούμε τα εργοστάσια; Πού πάνε οι ρύποι από τα εργοστάσια; Τι συμβαίνει όταν δεν μπορείς να σπρώξεις το κόστος του τρόπου ζωής σου σε κάποιον άλλο; Τι συμβαίνει όταν θα πρέπει να πληρώσεις για τα δικά σου παιχνίδια;

 Παραδοσιακές Κοινότητες

 Κάτι που σπάνια ακούω να συζητιέται στους αριστερούς / προοδευτικούς κύκλους είναι το ζήτημα της διεκδίκησης της γης των αυτοχθόνων. Ένας αριστερός πολιτισμός δεν θα είναι διαφορετικός από κάθε άλλο πολιτισμό στο μέτρο που θα απαιτεί την ίδια εξόρυξη, παραγωγή και καταναλωτική διαδικασία, που σημαίνει συνεχή ανάπτυξη και επέκταση. Είμαι εξαιρετικά απρόθυμος να πιστέψω ότι αυτή τη φορά ο πολιτισμένος δεν θα απαλλοτριώσει τη γη των παραδοσιακών κοινοτήτων για να τη μετατρέψει σε εμπόρευμα για κατανάλωση των πολιτισμένων.

 Γιατί θα πρέπει οι φωνές των αυτοχθόνων να μην είναι οι πρώτες που θα ακουστούν μετά την πτώση του πολιτισμού; Γιατί παίρνουμε ως δεδομένο ένα ευρωκεντρικό μοντέλο, βασισμένο πάνω στην κυρίαρχη κουλτούρα περισσότερο απ’ ότι στην ανάπτυξη ενός τρόπου ζωής παρόμοιου με αυτό των αυθεντικών ανθρώπινων κατοίκων της γης, εκείνων που τη γνώριζαν καλύτερα;

 Κοινωνία κατά πρόσωπόν

 Η αναρχία, η ακρατική συνύπαρξη, η ελευθερία, ένας κόσμος χωρίς εξουσία, είναι ο στόχος των αναρχικών εδώ και πολύ καιρό. Δεν οδηγούν όμως όλες οι ιδέες των αναρχικών στην αναρχία. Όταν ακολουθούμε τις αναρχικές ιδέες στη φυσική τους κατάληξη, διαπιστώνουμε ότι οι δομές που είναι αναγκαίες για να συντονίσουν και να διατηρήσουν τον πολιτισμό και τη μαζική κοινωνία είναι κατ ‘ανάγκη εξουσιαστικές και στρωματοποιημένες. Μόλις χάνεται η κατά πρόσωπον λογοδοσία, η προσωπική δύναμη και η προσωπική υπευθυνότητα χάνονται.

 Ο πολιτισμός είναι Εξουσία

 Ο πολιτισμός και η σύνθετη κοινωνία αναγκαία καταλήγουν στην κοινωνική διαστρωμάτωση και την ιεραρχία. Για να εκπληρωθούν επαρκώς όλες οι λειτουργίες που απαιτούνται για τη διατήρηση του πολιτισμού και της μαζικής κοινωνίας αναδύονται η εξουσία και η υποταγή, ο καταμερισμός εργασίας, η εξειδίκευση, κ.λπ. .

 Οι πρωτογονιστές αναρχικοί δεν υποστηρίζουν απλά ότι “ο τρόπος μας είναι καλύτερος”, αλλά επισημαίνουν με ένα βουνό από στοιχεία ότι οι απάτριδες, εξισωτικές κοινωνίες έχουν υπάρξει εδώ και χιλιάδες χρόνια και εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα σε αυτή τη μορφή ή ως ομάδες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ποτέ ένας μακροχρόνιος, σταθερός ακρατικός, ισότιμος πολιτισμός. Αυτό δεν είναι τυχαίο.

 Μπορεί να υπάρξει μια μακροχρόνια, βιομηχανική, ισότιμη, ακρατική μαζική κοινωνία; Αν η ιστορία αποτελεί μια κάποια ένδειξη, η απάντηση είναι “όχι”. Το βάρος της απόδειξης πέφτει σίγουρα σε αυτόν που το ισχυρίζεται. Η μαζική κοινωνία είναι τόσο πολύπλοκη και απαιτεί τόσα πολλά κινούμενα κομμάτια και συγκεκριμένα καθήκοντα που η εξειδίκευση και ο καταμερισμός της εργασίας δεν προκύπτουν από προτίμηση ή επιλογή αλλά από την ανάγκη τους στην μαζική κοινωνία.

 Οι πρωτογονιστές αναρχικοί μπορούν να δείχνουν το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης πριν από 10.000 χρόνια και τους σημερινούς κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, όπως τους Mbuti, τους Σαν, ή τους Αυστραλούς Αβορίγινες ως απόδειξη του ότι οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες δημιουργούν βιώσιμες, ακρατικές, ισότιμες κοινωνικές συνθήκες. Φυσικά δεν εξιδανικεύουν ή δικαιολογούν οποιοδήποτε από αυτούς τους ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο. Κανένα κοινωνικό δίκτυο ή κοινωνική ρύθμιση δεν είναι ποτέ τέλεια ή χωρίς λάθη ή ψεγάδια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένες μέθοδοι δεν μπορεί να είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Ως πρωτογονιστές αναρχικοί, πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές ρυθμίσεις των κυνηγών-συλλεκτών είναι γενικά προτιμότερες από εκείνες του πολιτισμού.

 Αιτιοκρατία (Ντετερμινισμός)

 Είναι λάθος να υποθέσουμε ότι όλα όσα υπάρχουν τώρα ήταν αναπόφευκτα. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιο ακριβές να εξετάσουμε όλα τα πράγματα που υπάρχουν τώρα ως αποτέλεσμα πολλών απιθανοτήτων. Οι καιροί που ζούμε δεν είναι το αποτέλεσμα μιας προκαθορισμένης, ενιαίας αφήγησης. Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα δράσεων, εσκεμμένων και μη σκόπιμων. Είναι αποτελέσματα επιλογών, εξαναγκασμών, συμπτώσεων.

 Για παράδειγμα, η ύπαρξη σου δεν ήταν αναπόφευκτη, αλλά το αποτέλεσμα μιας σειράς απίθανων γεγονότων, που προκάλεσαν τους παππούδες σου να συναντηθούν, και στη συνέχεια, τους γονείς σου, αυτό το συγκεκριμένο ωάριο, το συγκεκριμένο σπέρμα … Κατά τον ίδιο τρόπο, οτιδήποτε υπάρχει τώρα είναι το άθροισμα μιας σειράς γεγονότων άκρως τυχαίων. Το παρόν δεν ήταν αναπόφευκτο και το μέλλον είναι άγραφτο.

 Η πτώση του πολιτισμού

 Είμαστε σε μια άνευ προηγουμένου εποχή. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια οικονομία, έναν παγκόσμιο πολιτισμό. Η ιστορία μας λέει ότι οι πολιτισμοί καταρρέουν, το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια επιστροφή σε πιο αποκεντρωμένους τρόπους ζωής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψουμε ότι αυτό δεν είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα της πτώσης του παγκόσμιου πολιτισμού.

 Το να διαρρήξουμε τις σχέσεις μας με τον πολιτισμό, την οικονομία, και την εξημέρωση δεν έχει τίποτα να κάνει με το να “πάμε προς τα πίσω” ή να “γυρίσουμε πίσω το ρολόι.” Το να διορθώσουμε τα λάθη δεν είναι ζήτημα αντιστροφής μιας προκαθορισμένης τροχιάς. Ο πολιτισμός συνεχώς και ραγδαία καταστρέφει είδη, οικοσυστήματα, κοινότητες, και ανθρώπους. Είτε θα συντριβεί ο ίδιος από μόνος του είτε θα αναλάβουμε εμείς την ευθύνη και θα τον καταστρέψουμε οι ίδιοι, όσο πιο γρήγορα ο πολιτισμός διαλυθεί, τόσο λιγότερη καταστροφή θα υπάρξει όταν αυτό γίνει.

 Αν η αναρχία θέλει να ανταποκρίνεται στο σημερινό κόσμο θα πρέπει να είναι πράσινη, δηλαδή, θα πρέπει να επικεντρώνεται στην καταστροφή του πολιτισμού και στην αναζήτηση ενός τρόπου ζωής στον οποίο εμείς θα αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας ως μέρος του φυσικού κόσμου, και ως μια δύναμη σε αντίθεση με αυτόν.

 Πολεμώντας Για την Αναρχία,

 

Bobby Whittenberg-James

 

 

Μετάφραση από:

http://theanarchistlibrary.org/library/bobby-whittenberg-james-anarchy-against-civilization#toc9

από Σαρανταφεύγας 09/02/2013 9:53 πμ.


πια μ' αυτά τα κείμενα του κάθε "Αντισπισιστή wannabe Αναρχικού"...

Έχουν χιλιοειπωθεί, έχουν χιλιοσυζητηθεί, έχουν κριθεί, έχουν καταγραφεί κι έχουν προσπεραστεί από τους "εγκλωβισμένους αναρχικούς σε μια ιδέα" όπως τους αποκαλεί το κείμενο...

Εγκλωβισμένος είναι ο συγγραφέας γιατί έχει κολλήσει σε κάτι που έχει απασχολήσει τους κουμμουνιστές από το 1800 (μάλλον δεν θα το ήξερε)...

Παραθέτω ένα απόσπασμα του Έγκελς για τον πολιτισμό...

 

 

Τι είναι Πολιτισμός και ποιες οι αρετές του;

 

Ο Πολιτισμός είναι εκείνη η βαθμίδα εξέλιξης της κοινωνίας όπου ο καταμερισμός της εργασίας, η ανταλλαγή ανάμεσα σε άτομα που ξεπηδά από τον καταμερισμό αυτό και η εμπορευματική παραγωγή που τα συμπεριλαμβάνει και τα δυο, φτάνουν σε πλέρια ανάπτυξη και ανατρέπουν ολόκληρη την προηγούμενη κοινωνία. Η παραγωγή όλων των προηγούμενων κοινωνικών βαθμίδων ήταν ουσιαστικά κοινή, όπως επίσης και η κατανάλωση γινόταν με άμεσο μοίρασμα των προϊόντων μέσα στα πλαίσια μεγάλων ή μικρών κομμουνιστικών κοινοτήτων.

Αυτή η κοινότητα της παραγωγής γινόταν μέσα στα πιο στενά όρια, μα συνεπαγόταν την κυριαρχία των παραγωγών πάνω στη διαδικασία [προτσές] της παραγωγής τους και στο προϊόν τους. Ξέρουν τι γίνεται το προϊόν τους: το καταναλώνουν, δε φεύγει από τα χέρια τους. Κι όσο καιρό η παραγωγή γίνεται πάνω σ’ αυτή τη βάση δε μπορεί να υψωθεί πάνω από τα κεφάλια των παραγωγών, δε μπορεί να γεννήσει φασματικές και ξένες γι’ αυτούς δυνάμεις, όπως συμβαίνει κανονικά και αναπόφευκτα στον πολιτισμό.

Με τη Δουλεία, πού στον πολιτισμό πήρε την πιο πλέρια ανάπτυξη της, έγινε η πρώτη μεγάλη διάσπαση της κοινωνίας σε μια εκμεταλλεύτρια και μια εκμεταλλευόμενη τάξη. Αυτή η διάσπαση διατηρήθηκε σ’ όλη την περίοδο του πολιτισμού. Η δουλεία είναι η πρώτη μορφή της εκμετάλλευσης, πού χαρακτηρίζει τον αρχαίο κόσμο.

Την ακολουθία η δουλοπαροικία το μεσαίωνα και η μισθωτή εργασία στη νεότερη εποχή. Αυτές είναι οι τρείς μεγάλες μορφές της υποδούλωσης πού χαρακτηρίζουν τις τρείς μεγάλες εποχές του πολιτισμού. Τις τρείς αυτές εποχές τις συνοδεύει πάντα η δουλεία, στην αρχή, η ανοιχτή και τελευταία η σκεπασμένη.

Τη βαθμίδα της εμπορευματικής παραγωγής, με την οποία αρχίζει ο πολιτισμός, τη χαρακτηρίζει οικονομικά:

1) η εισαγωγή του μεταλλικού χρήματος, και μαζί του χρηματικού κεφαλαίου, του τόκου και της τοκογλυφίας,

2) η εμφάνιση των έμπορων σαν μεσάζουσας τάξης ανάμεσα στους παραγωγούς,

3) ή γέννηση της ατομικής ιδιοχρησίας της γης και της αποθήκης, και

4) η εμφάνιση της εργασίας των δούλων σαν κυρίαρχης μορφής της παραγωγής.

Η μορφή της οικογένειας πού αντιστοιχεί στον πολιτισμό και πού επικρατεί οριστικά μαζί του είναι η μονογαμία, η κυριαρχία του άντρα πάνω στη γυναίκα και η ατομική οικογένεια σαν οικονομική μονάδα της κοινωνίας.

Η συνόψιση της πολιτισμένης κοινωνίας είναι το κράτος, πού σε όλες τις τυπικές περίοδες είναι, χωρίς εξαίρεση, το κράτος της κυρίαρχης τάξης, και πού σε όλες τις περιπτώσεις παραμένει ουσιαστικά μια μηχανή για την υποταγή της καταπιεζόμενης και εκμεταλλευόμενης τάξης. Χαρακτηριστικό για τον πολιτισμό είναι ακόμα: από τη μια η σταθεροποίηση της αντίθεσης ανάμεσα στην πόλη και στην ύπαιθρο σαν βάση όλου του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, και από την άλλη η καθιέρωση της διαθήκης πού μ’ αυτήν ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαθέτει την ιδιοχρησία του ακόμα και μετά το θάνατο του.  Ό θεσμός αυτός πού χτυπά κατάμουτρα το παλιό καθεστώς των γενών ήταν ως την εποχή του Σόλωνα άγνωστος στην Αθήνα.

Στη Ρώμη καθιερώθηκε από νωρίς κιόλας, πότε ακριβώς δεν ξέρουμε. Στους γερμανούς τον εισήγαγαν οι παπάδες για να μπορεί ό αγαθούλης γερμανός να κληροδοτεί ανενόχλητα το μερίδιο του στην εκκλησία. Με αυτό το κοινωνικό καθεστώς ο πολιτισμός κατάφερε πράγματα, πού η παλιά κοινωνία των γενών δεν ήταν σε θέση ούτε και να τα φανταστεί. Μα τα πέτυχε υποκινώντας τα πιο βρωμερά ένστιχτα και πάθη των ανθρώπων που τα ανάπτυξε σε βάρος όλων των άλλων τους χαρισμάτων. Η χυδαία απληστία ήταν η κινητήρια ψυχή του πολιτισμού από την πρώτη του μέρα ως σήμερα: πλούτος και ξανά πλούτος, και πάλι πλούτος, πλούτος όχι της κοινωνίας, μα αυτού τού ενός άθλιου άτομου, αυτός ήταν ο μοναδικός τελικός σκοπός τουφών μαζί μ’ αυτά τού πεσόν έτοιμα στην ποδιά η εξέλιξη της επιστήμης και σε επανειλημμένες περίοδες η ανώτατη άνθιση της τέχνης, αυτό έγινε μόνο γιατί χωρίς αυτά δε θα ήταν δυνατό να πετύχει όλη αυτή τη συσσώρευση τού πλούτου της εποχής μας.

Μια και η βάση τού πολιτισμού είναι η εκμετάλλευση μιας τάξης από μιαν άλλη, όλη η εξέλιξη του κινείται μέσα σε μιαν αδιάκοπη αντίφαση. Κάθε πρόοδος της παράγωγης είναι ταυτόχρονα μια πισωδρόμησε στην κατάσταση της καταπιεζόμενης τάξης, δηλ. της μεγάλης πλειοψηφίας. Κάθε καλό για τους μεν είναι αναγκαστικά κακό για τους άλλους, κάθε καινούργια απελευθέρωση της μιας τάξης, είναι μια νέα καταπίεση για την άλλη τάξη. Το πιο χτυπητό παράδειγμα γι’ αυτό το δίνει η εισαγωγή των μηχανών, πού τα αποτελέσματα τους σήμερα είναι γνωστά σε όλον τον χάσμα. Κι αν, στους βάρβαρους μόλις μπορούσε να γίνει διάκριση ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις, ο πολιτισμός κάνει και τη διάκριση αυτή και την αντίθεση ανάμεσα τους ολοφάνερη και στον πιο ηλίθιο, παραχωρώντας σχεδόν όλα τα δικαιώματα σε μια τάξη, ενώ φορτώνει στην άλλη σχεδόν όλες τις υποχρεώσεις.

Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται. Εκείνο πού είναι καλό για την κυρίαρχη τάξη πρέπει νάνε καλό για ολόκληρη την κοινωνία, πού μ’ αυτή ταυτίζεται η κυρίαρχη τάξη. Όσο λοιπόν προχωρεί ό πολιτισμός, τόσο περισσότερο είναι υποχρεωμένος να σκεπάσει με το μανδύα της αγάπης τα κακά πού δημιούργησε με αναγκαιότητα, να τα εξωραΐζει ή να τα αρνείται, κοντολογίς να εισάγει μια συμβατική υποκρισία, πού δεν την ήξεραν ούτε οι πρώτες κοινωνικές μορφές, ούτε οι πρώτες βαθμίδες τού πολιτισμού, και τέλος, να την αποκορυφώνει με τον ισχυρισμό ότι η εκμετάλλευση της καταπιεζόμενης τάξης γίνεται από την εκμεταλλεύτρια τάξη μόνο και μόνο προς το συμφέρον της ίδιας της εκμεταλλευόμενης τάξης, κι αν η εκμεταλλευόμενη τάξη δεν το καταλαβαίνει αυτό, μα αντίθετα εξεγείρεται, αυτό αποτελεί την πιο πρόστυχη αχαριστία απέναντι ατούς ευεργέτες, τους εκμεταλλευτές.

[Φρειδερίκος Έγκελς, η καταγωγή της Οικογένειας, Διαλεχτά Έργα, τόμος Β', σελίδες, 373, 375-377].

Όχι άλλο κάρβουνο!!!

από Νίκος Κ. 09/02/2013 6:04 μμ.


Αγαπητέ "αδάμαστος":

Αντιλαμβάνεσαι την τεράστια πολιτική αντίφαση του να χρησιμοποιείς το πιο προβεβλημένο μέσο του σύγχρονου συστήματος, δηλαδή το διαδίκτυο;

από Μήτσος 09/02/2013 11:25 μμ.


Αντί να ξημεροβραδιάζεστε στο internet αναδημοσιεύοντας κείμενα, κάντε μια συνέλευση να μαζευτείτε κάμποσοι να κάνετε καμιά δράση. Κάντε μια συνέλευση "για την ολική απελευθέρωση" αδάμαστοι, συμπράξεις, αντισπισιστές και δε συμμαζεύεται και βγείτε στους δρόμους να δημιουργήσετε γεγονότα. Από αφισοκολλήσεις μέχρι μοιράσματα κι ότι μπορείτε να φανταστείτε. Αντε γιατί το πολύ το ιντερνετ κάνει το παιδί μπουχέσα.

από (αμερικάνικα, για την ακρίβεια) 10/02/2013 2:38 πμ.


Άλλο το culture, άλλο το civilization, άλλο το capitalism.

από αγριόγατα 10/02/2013 2:58 πμ.


https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1442925

για να μη τσουβαλιάζονται πολλά και διάφορα μέσα στο ένα συρταράκι και προάγεται η παραπληροφόρηση κι απο εδώ μέσα

η πορεία αυτή οργανώθηκε μέσα απο ανοικτές συνελεύσεις και υπήρχε και ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής στην πορεία ....     τι δε καταλαβαίνεις;

για το αδάμαστο και την σύμπραξη μπορεί να ισχύει αυτό αλλά όχι για τους αντισπισιστές αλλά  τι νόημα έχει η διάθεση κάποιων να τσουβαλιάζουν "όλα αυτά" σε ένα επειδή δεν συμφωνούν μέ κάποιο απο αυτά ή και όλα ....  αλλά υπάρχει ένα άλλο τσουβάλι με το οποίο συμφωνούν

αυτό όντως είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα για συζήτηση:

όπως το τι σχέση έχει ο πρωτογονιστής/πριμιτιβιστής, ο αντι-πολιτισμικός, ο μετα-πολιτισμικός, και ο αντισπισιστής.  Κι αυτό φαίνεται να έχει ενδιαφέρον γιατί απο τις συζητήσεις παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη σύγχυση.

 

Για να πούμε όμως και του στραβού το δίκιο όμως, αν το αδάμαστο με αυτή την υπογραφή βγει και πει "ΚΑΤΩ Ο ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΡΧΙΑ" πάλι την ίδια κριτική και αντιμετώπιση θα βρει εδώ.  " Τι λέτε ρε χίπηδες και το παρεάκι σας που δεν κάνετε συνελεύσεις και τι δουλειά έχετε να χρησιμοποιείτε pc αφού είστε εναντίον των βιομηχανικών προϊόντων ....."

Λες και είναι κάποιο μποτ στο ιντι και αυτόματα παίζει την κασέτα αυτή μόλις το φίλτρο πιάσει τη λέξη αδάμαστο.

 

ΥΓ  Ελπίζω αυτή τη φορά να μην έχουν ξεφύγει τα σχόλια μου από την αυστηρή πολιτική δημοσίευσης της ΣΟ

 

από μαζι 10/02/2013 8:42 πμ.


γενικά εχω δει να γινονται δρασεις απο το αδαμαστο

δειτε εδω

συζητηση βιομηχανικος κομμουνισμος ή αναρχια;

http://adamasto.squat.gr/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF/

συζητηση από τη μαζικη κοινωνια και το κρατος στην κοινοτητα και την αναρχια

http://adamasto.squat.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83/

http://adamasto.squat.gr/%CE%B4%CF%85%CE%BF-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE/

μοιρασματα στις σχολες για τη χαλκιδικη και παρεμβαση στο πολυτεχνειο

http://adamasto.squat.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B8/

 

το γεγονος οτι οι συντροφοι μεταφραζουν ενδιαφεροντα κειμενα απο εντυπα που εχουν βγει σε αλλες γλωσσες και γραφουν αρκετα δικα τους κειμενα εγω το  βρισκω αρκετα αξιολογο.

δυστυχως η κουβεντα στο φορουμ δεν ειναι καθολου συντροφικη και αυτο δυστυχως ισχυει για ολες τις συζητησεις με δικη μας ευθυνη,

το μεσο θα μπορουσε να χρησιμοποιειται για περαιτερω συζητηση πανω στα κειμενα ή τις δρασεις που αναρτωνται αλλα με τη μορφη ειλικρινους διαλογου και συνεχους προβληματισμου, όμως δυστυχως γινεται μονο κριτικη σε ρευματα και ομαδες συνολικα σαν καποιοι να κατεχουν τη μια και μοναδικη αλήθεια.

από Μήτσος 10/02/2013 4:20 μμ.


Χωρίς να κατηγορώ κανένα έκανα μια πρόταση εντελώς συντροφικά μπας και προσφέρετε κάτι κι εσείς στο ρημάδι το κίνημα. Αν νομίζετε ότι τα κείμενα που αναδημοσιεύετε προσφέρουν κάτι συνεχίστε έτσι. Εγώ φταίω που ασχολήθηκα, απολογούμαι.

από ας μην τα μπερδεύουμε αυτά... 10/02/2013 7:40 μμ.


το γεγονος οτι οι συντροφοι μεταφραζουν ενδιαφεροντα κειμενα απο εντυπα που εχουν βγει σε αλλες γλωσσες και γραφουν αρκετα δικα τους κειμενα εγω το  βρισκω αρκετα αξιολογο

Για την ακρίβεια δεν κάνουν μεταφράσεις αλλά αποδόσεις κειμένων από τα αγγλικά στα ελληνικά, με βάση τα δικά τους κριτήρια και τη δική τους ατζέντα παρουσίασης.

 


Όσο για το τι σχέση έχει ο πρωτογονιστής/πριμιτιβιστής, ο αντι-πολιτισμικός, ο μετα-πολιτισμικός, και ο αντισπισιστής νομίζω πως συνδέονται μέσω του ιδεαλισμού και της μεταφυσικής τους.

από εισάγεται με τον τόνο 10/02/2013 9:13 μμ.


Οι κύριοι αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε τίποτα βαριεστημένους επιδοτούμενους στη Β. Ευρώπη ή Β. Αμερική.

Αλήθεια στο Ντιτρόιντ γιατί δεν έχει ανθήσει ακόμα το όραμα του "αδάμαστου"; Από ό,τι ακούω από συντρόφους στην περιοχή, είναι εντελώς ακατοίκητες ολόκληρες εκτάσεις.


Υπάρχουν ένα σωρό φόρουμ που ασχολούνται ειδικά με αυτό. Εδώ είναι πολιτικό μέσο για αντιπληροφόρηση και δε θα καθήσουμε σιωπηλά να ανεχτούμε αυτό το χαβαλέ στυλ "λέω ό,τι μου γουστάρει χωρίς να με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα".

από ορίστε και μερικά ακόμα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10/02/2013 9:35 μμ.


Ευτυχώς ο νατοϊκός έβαλε και θαυμαστικό στον τίτλο γιατί αλλιώς μπορεί να να σταματάγαμε να είμαστε αναρχικοί κι έτσι.


Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένα σημαντικό ποσοστό της ανθρωπότητας στη γη αντιμετωπίζει άμεσα το φασμα της εξόντωσης εξαιτίας της επιβεβλημενης έλλειψης και των πλεον στοιχειωδών μέσων επιβίωσης. Άυτό το ποσοστό θα αυξάνόταν  δραματικά και το μεγαλύτερο ποσοστό της αθρωπότητας θα οδηγούνταν στην εξόντωση αν ακολουθούνταν τα "προγράμματα" ορισμενων που εμφανίζονται σαν αναρχικοί μιλώντας για ολική απελευθερωση κλπ. Εκείνο που θα ακολουθούσε την επιβολή των προγραμμάτων αυτών θα ήταν η ολική απελευθερωση από τα βάσανα της ζωής. Γιατί αν καταργήσουμε τη γεωργία όπως προτείνει ο Ζερζάν και την κτηνοτροφία όπως προτείνουν άλλοι (αντισπισιστές) οι πιθανότητες επιβίωσης της ανθρωπότητας πρακτικά εκμηδενίζονται. Αντί να διασωθούν τα εκατομμύρια που λιμοκτονούν σήμερα ή πεθαίνουν από έλλειψη πόσιμου νερού, φαρμάκων και υγιειονομικής περίθαλψης θα πέθαιναν δυστυχώς δισεκατομμύρια. Χωρίς να μπορούν πια να τραφούν με σταρι, μελι, γάλα, αυγά κλπ και τρεφόμενοι πια αποκλειστικά ως τροφοσυλλέκτες με καρπους και ρίζες, ντυμενοι μόνο με φυλλωσιές και κάνοντας αντι χρήση φαρμάκων γαργαρες με αλατόνερο πολύ λίγοι άνθρωποι θα επιζούσαν. Το να ζήσουμε σε μια γη χωρίς κυβερνήσεις, κρατη και σύνορα το καταλαβαίνω αλλά το να ψοφήσουμε μαζικά από ασιτία και αρρώστειες δεν το δέχομαι.


1  Καταρχάς δε θυμάμαι να διάβασα στη πολιτική δημοσίευσης στο μέσο αυστηρά υλιστικό κόσκινο ...  αυτό κολλάει στο σχόλιο "να πάτε αλλού εσείς οι ιδεαλιστές" ... που είπε ένας υλιστής φορουματζής.

Κι εγώ έχω αλλεργία στον ιδεαλισμό αλλά δε θα βγω και στους "δρόμους" να φωνάζω ιδεαλιστές κουφάλες έρχονται κρεμάλες!  (ντίν  ! )

2  Στις περισσότερες θεϊστικές αντιλήψεις επικρατεί άκρατος σπισισμός, όπου οι καλοί θεούληδες ή ο μοναδικός ό ένας ο δικός τους, έφτιαξε τον άνθρωπο ξεχωριστά, και τη φύση και τα ζώα προς εκμετάλλευση του ανθρώπου.  Σε αυτή τη λογική στηρίζεται ο βιομηχανισμός. Η μαζική εκμετάλλευση γής και ζωών (όχι ζώων απαραίτητα) από τον άνθρωπο και ποτέ το αντίστροφο.

3  Το καλό και το συμφέρον του εργάτη είναι πρωταρχική αξία του βιομηχανισμού, όλα τ'άλλα βρίσκονται σε δεύτερη τάξη.  Με αυτό το σκεπτικό, όπως στην ΒιοΜε έτσι και στις Σκουριές η αυτο-οργάνωση και αυτοδιαχείριση των χρυσωρύχων είναι ο απώτερος σκοπός "του κινήματος" .... (! ΝΤΟΪΝΓΚ)

4  Αντιφάσεις φιλοσοφικές, πολιτικολογία, πληκτρολογισμός, με μηδενική διέξοδο που στο μόνο που θα μπορούσε να αποσκοπεί η επιδίωξη του είναι σε αγεφύρωτα ρήγματα στο Όποιο μικρούλη κίνημα μπορεί να υπάρχει εκεί έξω πέρα από το μάτριξ του ιντιμίντια.

 

 

 

δουλευόμαστε ρε σύντροφοι, δε φαντάζομαι ότι κανείς που έχει πει κάτι σημαντικό εδώ ΔΕΝ ήταν στην πορεία στις 15/1  ...  εκεί μαζί ήμασταν όλοι ! (ντίν !)

Κι αυτό κάτι λέει!  (ντίν !)  " ... είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος ...." για ΤΙΣ κομμούνες

 

Αφιερώνω:

 

Γιάννης Ρίτσος - Γιὰ τὴν κόρη του... Πρωϊνὸ ἄστρο

Κοριτσάκι μου,
θέλω νὰ σοῦ φέρω
τὰ φαναράκια τῶν κρίνων
νὰ σοῦ φέγγουν στὸν ὕπνο σου.

Κοιμήσου κοριτσάκι.
Εἶναι μακρὺς ὁ δρόμος.
Πρέπει νὰ μεγαλώσεις.

Εἶναι μακρὺς
μακρὺς
μακρὺς ὁ δρόμος.

Τὸ παιδί μου κοιμήθηκε
κι ἐγὼ τραγουδάω...

Δύσκολα εἶναι, κοριτσάκι,
στὴν ἀρχή.

Τί νὰ πεῖς, δὲν ξέρεις.
Δύσκολα εἶναι στὴν ἀρχή.

Γιατὶ δὲν εἶναι, κοριτσάκι,
νὰ μάθεις μόνο
ἐκεῖνο ποὺ εἶσαι,
ἐκεῖνο ποὺ ἔχεις γίνει.

Εἶναι νὰ γίνεις
ὅ,τι ζητάει
ἡ εὐτυχία τοῦ κόσμου,
εἶναι νὰ φτιάχνεις, κοριτσάκι,
τὴν εὐτυχία τοῦ κόσμου.

Ἄλλη χαρὰ δὲν εἶναι πιὸ μεγάλη
ἀπ᾿ τὴ χαρὰ ποὺ δίνεις.

Νὰ τὸ θυμᾶσαι, κοριτσάκι.

από συμπερασματικά 11/02/2013 12:39 πμ.


Αφού κι ο Ρίτσος κομμάτι του πολιτισμού ήταν κι αυτός, ως ποιητής.


εκτός αν περιμενει να την χορτασουν, να την ποτίσουν, να την στεγασουν και να την φροντίσουν καποιοι άλλοι, μεγαλοι και και μικροί, επουρανιοι και επίγειοι θεούληδες και ιερατεία, δεν θα εισακούσει ποτέ ιδεαλιστικές ανοησίες σαν αυτές που πετανε όσοι δαιμονοποιούν τις υλικές ανάγκες της. Ο πολιτισμός από τον τροχό και την φωτιά μέχρι τη γραφή, τα μουσικά όργανα, το αλέτρι και το μυστρί δεν θα εγκαταλειφθεί επειδή το θελουν καποιοι ανόητοι. Όποιος δεν θελει να καλιεργούνται τα χωράφια, να υπάρχουν μελίσια ή κοτέτσια, μεταλλικά εργαλεία και φάρμακα, να σκίσει τα ρούχα του, να σπασει τα γιαλια του, να αφήσει να σαπίσουν τα δόντια του, να μην ξαναπλυθεί με σαπούνι και να τρέφεται κυνηγώντας σπόρους όπως τα σπουργίτια. Μετα, αν επιβιώσει ας έρθει να μας πει τις εμπειρίες του από την πρακτική εφαρμογή του αποκαλυπτικού ιδεολογήματος της ολικής απελευθέρωσης του κι αν μας πείσει βλέπουμε, γιατί προς το παρόν από βουδισμούς και νιρβανες, μαρτυρες χριστιανούς, new age και life style χορτάσαμε. Πάω να κανω κανένα ζεστό μπανάκι, τον πολιτισμό μου μέσα, και να φαω δυο αυγουλάκια μάτια γιατί πείνασα.  

από κάποιος 11/02/2013 9:35 πμ.


Το "ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ" από που κι ως που σου φαίνεται για αυτοδιαχειρισμένα ορυχεία; Για να υποστηρίξετε τη μεταφυσική σας είστε έτοιμοι να συκοφαντήσετε αγώνες τώρα;

 

Και να σου πω τι; Όλα αυτά περι καθαρώτητας και τι θα τρώμε και θα πίνουμε ψιλο ναζιστικές κατασκηνόσεις μου θημίζουν.

από GⒶraZero 11/02/2013 11:06 πμ.


Το "ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ" από που κι ως που σου φαίνεται για αυτοδιαχειρισμένα ορυχεία; Για να υποστηρίξετε τη μεταφυσική σας είστε έτοιμοι να συκοφαντήσετε αγώνες τώρα;

Γιατί η κριτική κάποιων για τις Σκουριές είναι η διαφθορά, η κερδοφορία του Μπόπμπολα και των Καναδών χωρίς (δημόσιο) όφελος [κρατικό θέλουν να πουν], η εκμετάλλευση του κοινού χωρίς την "κοινή" ωφέλεια.  Δεν λένε όλοι αυτοί που αγωνίζονται κάτω τα ξερά σας απ'το δάσος απ'όπου κι αν προέρχεστε.

Και να σου πω τι; Όλα αυτά περι καθαρώτητας και τι θα τρώμε και θα πίνουμε ψιλο ναζιστικές κατασκηνόσεις μου θημίζουν.

ψιλο και χοντρό μαλακίες λες, εγώ δε μίλησα ποτέ για το τι πρέπει να τρως ή όχι, ούτε για καμιά καθαρότητα, που τα βρήκες αυτά και τα προσάπτεις σε μένα;  Με έχωσες μέσα στο τσουβαλάκι σου; 

Και από πότε άρχισε το μέσο να δίνει έδαφος σε προσωπικού επιπέδου λάσπη αντικαθιστώντας τα επιχειρήματα με βάση αυτών που έχουν γραφτεί.

Να μας πεις γι αυτές τις κατασκηνώσεις αν ξέρεις κι αν κάνουν και μαθήματα ορθογραφίας ή με ποιο κουμπί ενεργοποιείς το speller

από σιγά μη θέλουν να γίνουν εργάτες ορυχείου! 11/02/2013 10:01 μμ.


Όταν οι κάτοικοι και οι αλληλέγγυοι λένε "όχι στο χρυσό" δεν εννοούν ότι θέλουν να τον εξορύξουν οι ίδιοι, αλλά ότι δε θέλουν να καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον. Άλλωστε θα ήταν και παράλογο κάποιος που βιοπορίζεται από μια δουλειά, για παράδειγμα παρέχοντας υπηρεσίες σε τουρίστες, να αφήσει αυτή τη δραστηριότητα για να μπει στα ορυχεία...!

Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι εκ του πονηρού και εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των εργολάβων.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License