Ξόδευαν δημόσιο χρήμα εις υγείαν της Siemens!

ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΣΕ 164 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΤΟ 2002 - 2009, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διασπάθιση του δημόσιου χρήματος υπέρ της Siemens αποκάλυψε το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας σ' ό,τι αφορά τις συμβάσεις που υπέγραψαν τα νοσοκομεία με τη γερμανική εταιρεία από το 2002 έως το 2009.

Πρόκειται για 164 συμβάσεις από τις συνολικά 500 που παραδόθηκαν σε δύο μεγάλες κούτες στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο.

Κοινό συμπέρασμα των Επιθεωρητών της Δημόσιας Υγείας είναι ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων επέτρεπαν στη Siemens να είναι ο μοναδικός μειοδότης των διαγωνισμών για την προμήθεια μηχανημάτων και νοσοκομειακών υλικών σε χαμηλές εν γένει τιμές. Ωστόσο, στη συνέχεια το κόστος για τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά εκτοξευόταν καθώς δεν υπήρχαν οι δεσμευτικοί όροι που θα υποχρέωναν την εταιρεία να προχωρήσει σε εξορθολογισμό των τιμών της.

Οι συμβάσεις σχετίζονταν με την προμήθεια αξονικών και μαγνητικών τομογράφων, τρίπλεξ, μηχανημάτων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κ.ά. Οι βουλευτές της επιτροπής, επικαλούμενοι το πόρισμα, υποστήριξαν ότι τόσο η απευθείας ανάθεση όσο και η απουσία διαπραγματευτικών όρων για τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά παραβίαζαν τις αρχές του ανταγωνισμού.

«Ο μοναδικός παίκτης στα δημόσια νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια ήταν η Siemens», παρατήρησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λ. Γρηγοράκος και ανέφερε ως πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του Θριάσιου Νοσοκομείου, που για την ετήσια αντικατάσταση των λυχνιών ενός αξονικού τομογράφου την πενταετία 2004-2009 καταβλήθηκαν στη Siemens 511.990 ευρώ.

Ο κατάλογος με τα νοσοκομεία αφορά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια. Απουσιάζουν τα Νοσοκομεία «Παπαγεωργίου», «Ωνάσειο» και «Ερρίκος Ντυνάν», για τα οποία, αν και λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις, δεν δόθηκαν στοιχεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

* ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟ- ΜΕΙΟ

Κατακυρώθηκαν υπέρ της γερμανικής εταιρείας τέσσερις συντηρήσεις και επισκευές ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων (ψηφιακός αγγειογράφος, αξονικός τομογράφος κ.ά.) και έξι προμήθειες λυχνιών και λοιπών ανταλλακτικών για τα μηχανήματα αυτά.

Το κόστος συντήρησής τους, ενώ μάλιστα σύμφωνα με την έκθεση ήταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός λειτουργίας και παρουσίαζαν προβλήματα, ήταν:

**Για τον ψηφιακό αγγειογράφο από το 2008-2010 καταβλήθηκαν 131.510 ευρώ.

**Για τον αξονικό τομογράφο από το 2007-2010 καταβλήθηκαν 90.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας, αναφέρεται ότι αν και στις συμβάσεις συντήρησης υπήρχε η δέσμευση ότι η συντήρηση θα γινόταν δύο ή τέσσερις φορές καθ' όλη τη διάρκεια της ετήσιας σύμβασης, η πληρωμή αντίθετα θα γινόταν ανά μήνα ή ανά τρίμηνο. Αποτέλεσμα τούτων ήταν να εκδίδονται τιμολόγια με συνημμένα πρωτόκολλα παραλαβής του νοσοκομείου, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική συντήρηση σύμφωνα με τα δελτία εργασίας της Siemens.

* ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Στον διαγωνισμό για την προμήθεια του αναισθησιολογικού μηχανήματος δεν βρέθηκε απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης, παρά το γεγονός ότι από τις τρεις συμμετάσχουσες εταιρείες αποκλείονται στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης οι δύο, ο διαγωνισμός συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με μία συμμετοχή χωρίς να αιτιολογείται η ενέργεια αυτή, με αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί ο απαιτούμενος διαγωνισμός.

* ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Για την ετήσια συντήρηση του αναισθησιολογικού μηχανήματος (2009-2010) δεν υπήρξε διαγωνισμός, αλλά κατακυρώθηκε με απευθείας ανάθεση στη Siemens. Δεν διαπιστώθηκε κανενός είδους διαπραγμάτευση μεταξύ νοσοκομείου και εταιρείας προς την κατεύθυνση επίτευξης καλύτερης τιμής της σύμβασης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά η εταιρεία να προσδιορίζει μονομερώς την τιμή της συντήρησης.

* ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Αφορά την προμήθεια ακτινολογικού μηχανήματος και σύμβαση συντήρησης τριών αναισθησιολογικών μονάδων.

Το 2001 το Δ.Σ. του νοσοκομείου εγκρίνει την προμήθεια δαπάνης 250 εκατομμυρίων δραχμών. Τον Ιούνιο όμως του 2002 και έπειτα από αίτημα του νοσοκομείου τροποποιείται η σύμβαση. Το νοσοκομείο συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές τον Μάρτιο του 2003 και προκηρύσσεται διαγωνισμός κατά τον οποίο η Phillips καταθέτει ένσταση κατά των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά παράβαση όμως της νομοθεσίας, δεν συγκροτείται επιτροπή ενστάσεων, αλλά με έγγραφο του διοικητή του νοσοκομείου υποστηρίζεται ότι δεν ευσταθούν τα επιχειρήματα της εταιρείας. Τελικά η επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται εισηγείται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υπέρ της Siemens. Κάτι που και τελικά γίνεται έναντι 84.960 ευρώ.

* ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

- Υπερηχοτομογράφοι: Ενώ το 2000 το νοσοκομείο προμηθεύεται σύστημα υπερηχοτομογραφίας 70,9 εκατομμυρίων δρχ. από αμερικανική εταιρεία, στη συνέχεια την αντιπροσωπεία την αναλαμβάνει η Siemens. Μόλις ολοκληρώνεται η διετής εγγύηση, η γερμανική εταιρεία προτείνει εναλλακτικές προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης συντήρησης, με αποτέλεσμα να ανέβει η τιμή. Τελικά και παρά την αντίθετη γνώμη των τεχνικών υπηρεσιών του νοσοκομείου, τον Απρίλιο του 2003 η διοίκηση προχωρά σε απευθείας ανάθεση του έργου.

- Συντήρηση ακτινολογικών μηχανημάτων: δόθηκε με απευθείας ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας στη Siemens, αν και υπήρχε όρος με τον οποίο μπορούσε μονομερώς το νοσοκομείο να αναθέσει σε τρίτη εταιρεία την αποκατάσταση βλάβης ή φθοράς των μηχανημάτων σε εύλογο χρόνο αν η Siemens δεν ανταποκρινόταν.

* ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαπιστώνεται απόκλιση 55.845 ευρώ από την προμήθεια αντιδραστήρων μικροβιολογικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, ενώ ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε υπέρ της Siemens με το ποσό των 139.230 ευρώ, στα τιμολόγια της εταιρείας φαίνονται μόνο οι 83.384 ευρώ.

Διαφορά ύψους 30.000 ευρώ στα ποσά των τιμολογίων της Siemens και σ' αυτά που αναφέρονται στο σχετικό διαγωνισμό διαπιστώνεται και για την παραλαβή οκτώ αναισθησιολογικών μηχανημάτων.

* ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗΣ

Αφορά την προμήθεια μαγνητικού τομογράφου αξίας 923.000 ευρώ το 2003. Η σύμβαση ήταν υπέρ των συμφερόντων της Siemens, καθώς η κατακύρωση αναφερόταν μόνο στο κόστος αγοράς του μηχανημάτων και δεν λάμβανε υπόψη το κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

Επίσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, αλλά και εργασιών συντήρησης των μηχανημάτων καταβλήθηκαν από το 2004-2009 συνολικά ποσά 700.500 ευρώ. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας αναφέρει ότι οι συμβάσεις έγιναν με απευθείας ανάθεση και με το ύψος της δαπάνης να ορίζεται από τον προμηθευτή. *


Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License