ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΟ ΣΤΕΡΙ


ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΟ ΣΤΕΡΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.-

 

Γνα να διευκολυνθεί η διάδοση και κυκλοφορία των κειμένων, που κατά καιρούς έχουν φτειαχτεί και κυκλοφορήσει, με στόχο :

την προώθηση και το δυνάμωμα της απαραίτητης ιδεολογικής και πολιτικής ζύμωσης ανάμεσα στις δυνάμεις του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος, την αντιπληροφόρηση ενάντια στη καθεστωτική διαστρέβλωση και παραπλάνηση και την προπαγάνδιση των σκοπών και του περιεχόμενου του επαναστατικού και λαϊκού αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και ιμπεριαλισμό.

Για να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη αυτών των κειμένων (που μέχρι τώρα έχουν φτειαχτεί) στους πιό καινούργιους αγωνιστές και να υπενθυμιστεί και στους παλιότερους, ώστε να μπορούν πιό εύκολα να τα βρίσκουν και να τα χρησιμοποιούν, για το στέριωμα και τη προώθηση της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής που κάνουν στον κάθε κοινωνικό χώρο και στον κάθε ιδιαίτερο τομέα προβλημάτων και

Για να βοηθηθεί η συζήτηση σχετικά με τις θέσεις, τις διαπιστώσεις, τις εκτιμήσεις, τα συμπεράσματα, τις τοποθετήσεις και τις αντίστοιχες κάθε φορά προτάσεις, που διαμορφωνόντουσαν στις διάφορες και διαφορετικές φάσεις της εξέλιξης της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας καθώς και για τις εμπειρίες που προκύπτανε από τον αγώνα ενάντια στο καθεστώς, έτσι ώστε όλα αυτά να μπορούν να είναι χρήσιμες βάσεις, τόσο για την καλύτερη κατανόηση της σημερινής καιτάστασης, όσο και για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής,

Φτειάξαμε αυτό το ενημερωτικό κείμενο για τα τέτοιου είδους ιδεολογικά και πολιτικά κείμενα που υπάρχουν, σημειώνοντας και ορισμένα βασικά στοιχεία για το καθένα, μαζί και με ορισμένες απαραίτητες υπενθυμίσεις και διευκρινήσεις.

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΗ ΤΟΥ Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα –ΕΛΑ-

 

1.- Το κύριο και βασικό ιδεολογικοπολιτικό κείμενο του Επαναστατικού Λαϊκού

Αγώνα - ΕΛΑ -. Αυτό φτειάχτηκε στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο Ι974 ώς τό Δεκεμβρη Ϊ975 και έχει σάν τίτλο ;"ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ" -  Έχουν γίνει τρείς εκδόσεις αυτού του κείμενου και υπάρχουν αρκετά αντίτυπα ακόμα από την έκδοση που έγινε τον ΙΟΥΝΗ ‘78.   Και οι τρείς εκδόσεις έχουν ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο, ενώ η έκδοση του ΙΟΥΝΗ 78, (που υπάρχει σε αρκετά αντίτυπα), έχει, μετά το τέλος του βασικού κείμενου, μια μικρή συμπλήρωση σχετικά με τις συνθήκες που τότε διαμορφωνόντουσαν και ένα ξεχωριστό φύλλο με ενημερωτικά στοιχεία (για τους πιό καινούργιους, τότε, συντρόφους) σχετικά με το πώς φτειάχτηκε αυτό το βασικό ιδεολογικοπολιτικό κείμενο του ΕΛΑ.-

 

2.- Το "4ο πληροφοριακό δελτίο του ΕΛΑ" . Αυτό κυκλοφόρησε τό Μάρτη 1980 και περιέχει: α) Ένα κείμενο για τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης για την τότε περίοδο, μαζί με τις διαπιστώσεις, τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα και τοποθετήσεις του ΕΛΑ, όπως.και ορισμένες διευκρινήσεις και τοποθετήσεις σχετικά με σημαντικά ιδεολογικοπολιτικά προβλήματα, β) Ένα κείμενο που ενημέρωνε για όλες τις μέχρι τότε βίαιες-δυναμικές ενέργειες, γ)  Ένα κείμενο με τεχνικές πληροφορίες για εμπρηστικούς καν πυροδοτικούς μηχανισμούς και δ)  Ένα πολιτικό κείμενο σχετικά με την όξυνση της αστυνομοκρατίας εκείνη τη περίοδο και για την γενικώτερη σημασία της προβλεπόμενης μονιμοποίησης και επέκτασης της κρατικής τρομοκρατίας.

 

3.- Έκδοση του ΕΛΑ που ολοκληρώθηκε καί άρχισε να κυκλοφορεί στις 22 Σεπτέμβρη 1981 λίγο πριν τις εκλογές που επρόκειτο να οδηγήσουν στην "αλλαγή κυβέρνησης". Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης αφορούσε την λαθεμένη τοποθέτηση που προερχότανε από την "17 ΝΟΕΜΒΡΗ" σχετικά, τόσο με τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα-προτάσεις για την πολιτική κατάσταση και την επερχόμενη εκλογική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ, όσο και για τις διαπιστώσεις, εκτιμήσεις και συμπεράσματα, αυτής της λαθεμένης τοποθέτησης, σχετικά με την δράση των δυνάμεων του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος. Αυτή η έκδοση [σ 2] περιέχει επίσης και ολόκληρο το κείμενο που προερχότανε από την "17 ΝΟΕΜΒΡΗ», για να μπορεί να γίνεται η σύγκριση, δεδομένου ότι η ίδια η «17 ΝΟΕΜΒΡΗ» δεν το κυκλοφόρησε, αρκούμενη σε μερικές επιστολές σε εφημερίδες. (Το σύνολο αυτής της έκδοσης του ΕΛΑ αναδημοσιεύτηκε και στην ΑΚΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τεύχος 42).-

 

4.-. Έκδοση του ΕΛΛ τον Γενάρη 1982.  Αυτή η έκδοση είναι ένα ιδεολογικοπολιτικό κείμενο, που αναφέρεται στα κυρία χαρακτηριστικά της τότε περιόδου, δηλαδή αμέσως μετά την εκλογική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ και στις συνθήκες που διαμορφωνοντουσαν, μαζί και με τις διαπιστώσεις, τις εκτιμήσεις, τα συμπεράσματα και την τοποθέτηση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα, που είτανε και η βάση για την συνέχεια της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής στην τότε, δύσκολη και γεμάτη αυταπάτες και αποπροσανατολισμούς, περίοδο. Αυτό το κείμενο ξαναδημοσιεύτηκε και στο 44ο τεύχος της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Φλεβάρης 1982, τελευταίο τεύχος) και στην επόμενη έκδοση του ΕΛΛ, που έγινε τον Ιούνη-Ιούλη 1982.-

 

5.- 12η έκδοση του ΕΛΑ για την ιδεολογοκοπολιτική ζύμωση, την προπαγάνδιση την αντιπληροφόρηση. Αυτή ξεκίνησε στις αρχές του Ιούνη και ολοκληρώθηκε στις 31 Ιούλη 1982. Αυτή η έκδοση περιέχει : α) ένα εισαγωγικό κείμενο μαζί με ένα κατάλογο όλων των μέχρι τότε εκδόσεων, β) ένα κείμενο για το πρόβλημα των καθεστωτικών φυλακών και της πολιτικής πρακτικής αλληλεγγύης, γ) ένα κείμενο για την τακτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ενάντια στους προλετάριους και για την προώθηση του καθυστερημένου εκσυγχρονισμού του καπιταλιστικού κράτους στην Ελλάδα, δ) ένα κείμενο για την αναγκαιότητα της συνέχειας στην πρακτική της αντιπληροφόρησης όπως και της προπαγάνδισης και της ιδεολογικοπολιτικής ζύμωσης, ε) ένα κείμενο με ορισμένες βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες και χρήσιμες για την αντιμετώπιση των κρατικών μηχανισμών καταστολής στις περιπτώσεις μαχητικών συγκρούσεων στους δρόμους, στ) ένα κείμενο για την αναγκαιότητα της συνέχειας και της μονιμότητας που χρειάζεται να έχει η αντικαθεστωτική πολιτική πρακτική. Αυτό περιλαμβάνει και την παρουσίαση των βίαιων-δυναμικών ενεργειών που έγιναν μετά την εκλογική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ και μέχρι την 31η Ιούλη 1982. Επίσης υπάρχει και μιά συνολικώτερη παρουσίαση των βίαιων-δυναμικών ενεργειών στα 8 χρόνια (τότε) της ύπαρξης και της δράσης του ΕΛΑ και τέλος ζ) περιλαμβάνεται :και η ανατύπωση του κείμενου που αναφέραμε προηγούμενα (έκδοση του ΓΕΝΑΡΗ 1982).-

Σ’ όλα αυτά τα κείμενα, υπάρχουν και οι σχετικές πληροφορίες, ενημερώσεις και στοιχεία, μαζί με τις αντίστοιχες προτάσεις για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων και για την προώθηση της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής.

 

6.-.Έκδοση του ΕΛΑ στα τέλη Γενάρη 1984.- Αυτή η έκδοση έχει σαν βασικό της περιέχομενο ενα πολιτικό κείμενο με τίτλο : ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ και αναφέρεται στα προβλήματα που υπάρχουν (περίοδος 1981-82-83) μέσα στις δυνάμεις του λαϊκού και επαναστατικού κινήματος σε σχέση με την διαμορφωνόμενη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Επίσης περιέχει, ένα σύντομο χρονικό για τις ενέργειες επαναστατικής και λαϊκής βίας που έγιναν στη χώρα μας μετά τις εκλογές του Οκτώβρη 1981, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της εκτέλεσης του μεγαλοεκδότη Γ. Αθανασιάδη, ένα κείμενο για το ρόλο και τη δράση των εφοπλιστών στην Ελλάδα και τέλος   την "πολιτική-ανακοίνωση" της "ομάδας Επαναστατικής Λαϊκής Αλληλεγγύης" για την ανατίναξη δύο αυτοκίνητων μέσων του αντιδραστικού Σαουδαραβικού κράτους στο Π. Ψυχικό.

 

7.- Ένα πολιτικό κείμενο που έγινε την 1η Αυγούστου 1985 • Αυτό το κείμενο περιέχει τι; διαπιστώσεις, τις εκτιμήσεις, τα συμπεράσματα και την τοποθέτηση και τις προτάσεις του ΕΛΑ σχετικά με την κοινωνική και πολιτική κατάσταση, που διαμορφώνεται μετά τις τελευταίες εκλογές που έγιναν στις 2 Ιούνη 1985. Είναι ένα κείμενο που έχει την συγκεκριμμένη ιδεολογική και πολιτική βάση, που πάνω της μπορεί να στηριχτεί η ενεργοποίηση και η δράση των δυνάμεων τον επαναστατικού και λαϊκού κινήματος στη σημερινή περίοδο. Αυτού του κειμένου, έχει γίνει και δεύτερη έκδοση τον Μάρτη 1986, επειδή εξαντληθήκανε τα αντίτυπα της αρχικής έκδοσης.

 

8.- Έκδοση του ΕΛΑ που φτειάχτηκε στη διάρκεια του Αύγουστου 1985. Αυτή άρχισε να κυκλοφορεί από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη 1985. Αυτή περιέχει μιά μεγάλη σειρά από διάφορα πολιτικά και ενημερωτικά κείμενα, παλιότερα και πιό πρόσφατα, και ησκοπιμότητα της είτανε πα. είναι να δίνει μια πιό συνολική [σ3] εικόνα για την δραστηριότητα αντιπληροφόρησης, ιδεολογικοπολιτικής ζύμωσης και προπαγάνδισης, που σαν μόνιμες και βασικές ανάγκες της επαναστατικής διαδικασίας και δράσης (που εδώ και πάνω από έντεκα χρόνια υπάρχουν), μπορούν να είναι στηρίγματα για την παραπέρα προώθηση της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής. Επίσης σ’ αυτή την έκδοση περιλαμβάνεται σαν αρχικά-εισαγωγικό κείμενο, το κείμενο της 1ης Αυγούστου 1985 που παραπάνω αναφέραμε, καθώς και μιά τοποθέτηση για την αναγκαιότητα και τη πολιτική σημασία της χρηματικής ενίσχυσης. Τέλος, έχουν προστεθεί, στην διάρκεια που κυκλοφορούσε και οι ανακοίνωσεις σχετικά με την εκδήλωση της πολιτικοαστυνομικής σκευωρίας του καθεστώτος ενάντια στις δυνάμεις του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος και για τις προσπάθειες που μόνιμα κάνει για να υπονομεύσει πολιτικά, να προκαλέσει σύγχιση και αποπροσανατολισμό και να διαβρώσει και πολιτικά και αστυνομικά τις οργανωμένες και τις οργανωνόμενες επαναστατικές και λαϊκές δυνάμεις.-

 

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΩΣ ΤΟ 1982.

Έχουν φτειαχτεί και κυκλοφορήσει σαραντατέσσερα (44) τεύχη της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Το πρώτο κυκλοφόρησε τον Μάη 1975 και το 44ο τον Φλεβάρη 1982. Στα τεύχη 40 (Μάης 1981) και 41 (Ιούνης 1981), είναι γραμμένες διεξοδικά, εκτός από τα άλλα κείμενα που περιέχονται, οι εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα από την εφτάχρονη περίπου πορεία και εξέλιξη της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Επίσης στο 42ο τεύχος (Σεπτέμβρης 1981) υπάρχει ένα συμπλήρωμα αυτών των εκτιμήσεων και συμπερασμάτων, ενώ τα τεύχη 43 και 44 που έγιναν, μετά την εκλογική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβρη 1981, στο τέλος του 1981 και στις αρχές του 1982, ολοκληρώνουν την περίοδο ύπαρξης του έντυπου ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. Στα ίδια αυτά τα τελευταία τεύχη υπάρχουν, εκτός από τα άλλα κείμενα και οι τοποθετήσεις και προτάσεις για την συνέχεια της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής, τόσο στον ιδιαίτερο (όχι όμως ξεχωρισμένο) τομέα της ΛΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, όσο και για τον γενικώτερο επαναστατικό και λαϊκό αγώνα ενάντια στο καθεστώς.

Στο 7ο έκτακτο τεύχος της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ είναι διεξοδικά γραμμένο το περιεχόμενο όλων των μέχρι τότε τευχών που είχανε κυκλοφορήσει (32). Επίσης στο ίδιο τεύχος, έχουν ξαναγραφτεί τα βασικά κείμενα που προσδιορίζανε την αναγκαιότητα, το περιεχόμενο, τις επιδιώξεις και την πολιτική σημασία της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ σε σχέση με την συνολικότερη επαναστατική πολιτική πρακτική. Γι αυτούς τους λόγους το 7ο έκτακτο τεύχος έχει την ιδιαίτερη σημασία : α) να δίνει μια συνολική εικόνα για την μέχρι τότε δραστηριότητα, περιεχόμενο και εξέλιξη της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και β) να δίνει μιά σειρά πληροφορίες που στη βάση τους να μπορούν να προσδιοριστούν και να αναζητηθούν συγκεκριμμένα τεύχη, που μπορεί να θεωρηθούν πιό χρήσιμα για την δραστηριότητα ομάδων αγωνιστών. Το 7ο έκτακτο τεύχος υπάρχει σε περιορισμένο σχετικά αριθμό αντιτύπων, γι αυτό καλό θα είναι όσοι το έχουν, να κάνουν ανατύπωση (π.χ. με φωτοτυπίες) για να διευκολύνουν και όσους δεν το έχουν και τους πιό καινούργιους αγωνιστές. Μετά το 7ο έκτακτο τεύχος, που είτανε το 33ο στη σειρά, φτειαχτήκανε και κυκλοφορήσανε ακόμη 11 τεύχη.  (Το 8ο και 9ο έκτακτο και τα 36-37-38-39-40-4Ι-42-43-44).

Όλα τα τεύχη της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ υπάρχουν. Τα 32 πρώτα, υπάρχουν σε βασικά λίγα αντίτυπα, όπως και το επόμενο (33ο ή 7ο έκτακτο) με το ιδιαίτερο περιεχόμενο που παραπάνω αναφέραμε. Τα επόμενα υπάρχουν σε αρκετά αντίτυπα, έτσι οι σχετικές ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται ανάλογα με τα υπάρχοντα αντίτυπα και παράλληλα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και όσες δυνατότητες ανατύπωσης υπάρχουν, όταν και όπου χρειάζεται κάτι τέτοιο λόγω της εξάντλησης των παλιότερων τευχών.

Εκτός από την ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ υπάρχουν και τεύχη άλλων εκδόσεων, σε περιορισμένο σχετικά αριθμό αντιτύπων, που έχουν γίνει για την εξυπηρέτηση των ίδιων στόχων. Αυτά είναι, είτε μεμονωμένες εκδόσεις όπως π.χ. η έκδοση αλληλεγγύης στην ομάδα Λαϊκή Εξουσία", η έκδοση για την "ελεύθερη ραδιοφωνία", η έκδοση "ΝΟΕΜΒΡΗΣ 73" για την λαϊκή εξέγερση που έγινε τότε κλπ, είτε είναι σχετικά πιό μόνιμες προσπάθειες για ειδικώτερα (αλλά όχι ξεχωρισμένα) προβλήματα, όπως π.χ. η ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, τα 5 τεύχη της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ και άλλα.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

Σχετικά με το πρόβλημα των τεχνικών πληροφοριών και γνώσεων, που ειναι [σ. 4] απαραίτητες και χρήσιμες για την επαναστατική πολιτική πρακτική, υπάρχουν ορισμένα κείμενα που έχουν φτειαχτεί σε ξεχωριστές εκδόσεις ή που περιέχονται μέσα σε άλλες και που μπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτή τη κατεύθυνση. Αυτά είναι :

1.- Ένα κείμενο με αναλυτικές πληροφορίες, στοιχεία και συγκεκριμμένες-δοκιμασμένες, τεχνικές γνώσεις για οτιδήποτε αφορά τα εκρηκτικά υλικά, τους πυροδοτι κούς μηχανισμούς και την προμήθεια-φύλαξη-συντήρηση και χρησιμοποίηση τους. Έχουν γίνει δύο εκδόσεις, σε όχι μεγάλη ποσότητα αντιτύπων. Υπάρχουν λίγα βασικά αντίτυπα μόνο από τη δεύτερη έκδοση του -ΕΛΑ- (Γενάρης 1976). Σχετικά.με το ίδιο θέμα, υπάρχουν και μερικά ακόμη κείμενα, με πιό συνοπτικές πληροφορίες, που έχουν γίνει κατά καιρούς για την εξυπηρέτηση της ίδιας ανάγκης και που κι' αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν.

2.- Για τη "βόμβα Μολότωφ" έχει γίνει μια "αφίσα" από τον ΕΛΑ που δίνει συνοπτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατασκευή και χρήση της. Για το ίδιο θέμα έχουν γραφτεί πιό αναλυτικές σχετικές πληροφορίες και τεχνικές γνώσεις στο "4ο πληροφοριακό δελτίο του ΕΛΑ - Μάρτης 1980" και έχουν ξαναγραφτεί μαζί με κάποιες προσθήκες-βελτιώσεις στην "Ι2η έκδοση ιδεολογικοπολιτικής ζύμωσης, προπαγάνδισης και αντιπληροφόρησης του ΕΛΑ - Ιούνης 1982". 'Επίσης έχουν γίνει κι' άλλες εκδόσεις από ομάδες αγωνιστών, με περιεχόμενο τις τεχνικές γνώσεις σχετικά με το φτειάξιμο και τη χρήση της "βόμβας Μολότωφ", που κι' αυτές υπάρχουν και συμπληρώνουν τα σχετικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα και χρήσιμα σε όλους.

3.- Για τις εμπρηστικές βόμβες γενικώτερα και για τους τρόπους πυροδότησης τους, έχουν γραφτεί και υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες στο "4ο πληροφοριακό δελτίο του ΕΛΑ - Μάρτης 1980".

4.- Για τις μαχητικές συγκρούσεις στους δρόμους με τα όργανα καταστολής και τρομοκρατίας που το καθεστώς χρησιμοποιεί ενάντια στις λαϊκές και επαναστατικές δυνάμεις και γενικώτερα ενάντια σ' όλους τους σημερινούς προλετάριους, έχουν γραφτεί και υπάρχουν μια σειρά από πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες στην "12η έκδοση του ΕΛΑ - ΙΟΥΝΗΣ 1982". Στην ίδια έκδοση υπάρχουν και μερικές στοιχειώδεις πληροφορίες για τήν -αντίμετώπισn τραύματος στα άκρα και για τα βασικά φάρμακα που χρειάζονται για το στήσιμο ιατρείου, που να μήν είναι ελεγχόμενο από τους καταδιωκτικούς και χαφιέδικους μηχανισμούς του καθεστώτος. Πάντως σ'αυτή τη περίπτωση, το πιό σημαντικό είναι να υπάρχουν αγωνιστές με τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες, που να προσφέρουν τις δυνατότητες τους σ' αυτό το σημαντικό πρόβλημα.

5.- Για μιά αυτοδύναμη και προφυλαγμένη δυνατότητα έκδοσης κειμένων, υπάρχουν με συνοπτικό τρόπο, όλες οι βασικές πληροφορίες, σε μια σχετική μ' αυτό το πρόβλημα έκδοση του ΕΛΛ. Πιό διεξοδικές πληροφορίες και γνώσεις για το ίδιο θέμα, υπάρχουν στο 39ο τεύχος της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.

6.- Γνώσεις, πληροφορίες και εμπειρίες σχετικές με διάφορα σημαντικά προβλήματα, όπως π.χ. η αντιμετώπιση των καταδιωκτικών και χαφιέδικων μηχανισμών του καθεστώτος σε περιπτώσεις, "έρευνας"-"ανάκρισης"-"σύλληψης" κλπ, υπάρχουν γραμένες, σε διάφορα τεύχη της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και σε ειδικές και σε περιορισμένο σχετικά αριθμό αντιτύπων, εκδόσεις, σχετικών μ' αυτά τα προβλήματα, κειμένων του -ΕΛΑ-. Για ορισμένα απ' αυτά τα προβλήματα έχουν γραφτεί οι σχετικές πληροφορίες και γνώσεις, συμπληρωμένες και επεξεργασμένες κατά περίπτωση και σε άλλες εκδόσεις που έχουν φτειαχτεί και κυκλοφορήσει από διάφορες ομάδες αγωνιστών.

7.- Για άλλα θέματα και προβλήματα, που οι τεχνικές γνώσεις είναι εντελώς απαραίτητες, όπως π.χ. για τα "ηλεκτρονικά", για τα "μαγνητόφωνα" και για άλλα σημαντικά, ή που μπορούν να είναι χρήσιμες όπως π.χ. "το ρίξιμο προκηρύξεων" σε διάφορους ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, "το άνοιγμα πανώ" σε διάφορες περιστάσεις και άλλα σημαντικά, υπάρχουν γραμμένες ορισμένες βασικές πληροφορίες με σποραδικό τρόπο σε διάφορα μικρά κείμενα. Θα είτανε βοηθητικό και χρήσιμο να μπορούσε να γίνει μια συστηματοποίηση και έκδοση τους σε έντυπα κείμενα, ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση των σχετικών πληροφοριών, τεχνικών γνώσεων και εμπειριών σε περισσότερους αγωνιστές, για να τις χρησιμοποιήσουν κατάλληλα στην επαναστατική πολιτική πρακτική τους.

Τέλος χρειάζεται σ'αυτό το σημείο να επισημάνουμε, ότι όλες αυτές οι τεχνικές γνώσεις και πληροφορίες δεν είναι βέβαια ούτε "πλήρεις" ούτε "τελειωμένες".

[σ5]

Χρειάζεται δηλαδή πάντοτε, να ανανεώνονται, κύρια με την καλλιέργεια της εφευρετικότητας των αγωνιστών μέσα στα προβλήματα που βάζει η προσπάθεια στεριώματος και ανάπτυξης της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής.· Χρειάζεται ακόμα, η συμπλήρωση τους με καινούργιες γνώσεις και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις εμπειρίες της ίδιας της εξέλιξης του επαναστατικού λαϊκού αγώνα καθώς και η καλύτερη συστηματοποίηση και η βελτίωση τους (ποσοτικά και ποιοτικά), για να μπορούν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για -να αντιμετωπίζονται οι αυξανόμενες ανάγκες και οι επιδιώξεις της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής.

 


εκανα copy paste σαν html και το εκανε text. στο κειμενοεπεξεργαστή ειχε κρατήσει τις παραγράφους!αν ειναι καντε κοπυ παστε απο το λινκ που εχω βαλει στην περίληψη

από .. 18/06/2010 1:39 μμ.


ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΕΔΟΛΟΓΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ – ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.·

 

1.-              Στο χρονικό διάστημα, από τα τέλη του 1974 μέχρι τώρα, έχουν φτειαχτεί και κυκλοφορήσει από τον Εεαναστατικό Λαϊκό Αγώνα -ΕΛΑ- διακόσια (200) περίπου πολιτικά κείμενα με τη μορφή της προκήρυξης ή της ανακοίνωσης, βασικά σε συνδυασμο με συγκεκριμμένες βίαιες-δΰναμϊκες ενεργειες ενάντια σε καθεστωτικούς στόχους, αλλά και ορισμένα που δεν είναι άμεσα συνδυασμένα με τέτοιες συγκεκριμμένες ενέργειες.

 

Αυτά τα πολιτικά κείμενα (προκηρύξεις και ανακοινώσεις) υπάρχουν σε περιορισμένο σχετικά αριθμό αντιτύπων τα πιο παλιά και σε περισσότερα τα πιό πρόσφατα Επίσης τα πιό». πολλά απ αυτά τα κείμενα - σχεδόν όλα - περιέχονται και μέσα στις άλλες εκδόσεις αντιπληροφόρησης, ιδεολογικοπολιτικής ζύμωσης και προπαγάνδισης που έχουν γίνει και που αναφέρονται διεξοδικά σ'αυτό εδώ το κείμενο·

 

2.-              Έχουν γίνει επίσης και πολλά άλλα και διάφορα πολιτικά κείμενα που αναφέρονται σε εκτιμήσεις, τοποθετήσεις και συμπεράσματα για τα διάφορα και διαφορετικά προβλήματα που έχουν αντιμετωπιστεί και που δημιουργούνται στην εξέλιξη της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής. Το περιεχόμενο τους βέβαια είναι πολυπίκοιλο και μονο συνοπτικά μπορούμε να το περιγράψουμε :

 

---Για τα διάφορα οργανωτικά προβλήματα.·

---Αναλύσεις, διαπιστώσεις και εκτιμήσεις, τοποθετήσεις διαφόρων ομάδων συντρόφων τόσο για γενικώτερα θέματα, όσο και για πιό ειδικά προβλήματα.

---Για τις διαδικασίες, τις προσπάθειες και τα προβλήματα δραστηριοποίησης και συσπείρωσης δυνάμεων.·

---Για ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με συγκεκριμμένες βίαιες-δυναμικές ενέργειες και για την "κριτική-συμπεράσματα" μετά από διάφορες τέτοιες ενέργειες.

---Για το ξεκαθάρισμα διαφόρων προβλημάτων και των διαφορών που προκύπτουνε κατά καιρούς.

---Για εκτιμήσεις, διαπιστώσεις, συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με την δραστηριότητα σε άλλους τομείς της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής (εκτός δηλαδή από τις άμεσες βίαιες-δυναμικές ενέργειες ενάντια σε καθεστωτικούς στόχους).

---Για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και των προβλημάτων που δημιουργούνται απ'αυτές.

---Για την προετοιμασία της τελικής διατύπωσης διαφόρων ιδεολογικών-πολιτικών κειμένων.

---Για τους προβληματισμούς, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των "μικρών"

και ουσιαστικών συνεδρίων που έχουν γίνει κατά καιρούς.

---Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις περιπτώσεις χτυπήματος από τον εχθρό.

---Για την προφύλαξη και τη προστασία των αγωνιστών, των υλικών μέσων και της δυνατότητας συνέχειας της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής.

---Για διάφορες χρήσιμες πληροφορίες και απλές αλλά συγκεκριμμένες τεχνικές γνώσεις.

---Για την ανάγκη, τις δυνατότητες και τους τρόπους ουσιαστικής συνεργασίας με άλλες δυνάμεις του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος, καθώς.και για το πρόβλημα της ενότητας.

---Για το χτύπημα και για το ξεπέρασμα των λαθών, των αυταπατών, των συγχίσεων, των αδυναμιών και κύρια της τάσης που εκδηλώνεται και κατά καιρούς κυριαρχεί για να θεωρητικοποιούνται οι αδυναμίες και οι συγχίσεις και έτσι να προβάλλονται και σαν "προσόντα», που στην ουσία χρησιμοποιούνται, για να κρύβουν την πολιτική ηττοπάθεια, το βόλεμα, τη μετανόηση, αλλά και για την ουσίαστι-[σ6]κή αποδοχή της ιδεολογικής κυριαρχίας του καθεστώτος και την προβολή στόχων -προοπτικών παι επιδιώξεων που δεν εκφράζουν ούτε το περιεχόμενο, ούτε το σκοπό του επαναστατικού και λαϊκού αγώνα. Όλα τα τέτοιου είδους κείμενα που έχουν γίνει και έχουν κυκλοφορήσει σε περιο-ρισμένο κάθε φορά αριθμό αντιτύπων, υπάρχουν για την κατάλληλη, ουσιαστική χρήση ιδεολογικοπολιτικής ζύμωσης και ξεκαθαρίσματος σχετικά μ'αυτά τα προβλήματα.

3.- Υπάρχει σε λίγα σχετικά αντίτυπα το "Εσωτερικό Δελτίο Νο1 του ΕΛΑ", που

κυκλοφόρησε το Φλεβάρη 1975 και περιέχει ορισμένα από τα στοιχεία και τις αναλύσεις που χρησιμευσανε στην προετοιμασία του βασικού ιδεολογικοπολιτικού κείμενου του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΛ -. Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης του καπιταλισμού στη χώρα μας και δείχνουν το γεγονός ότι ποτέ στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να υπάρξει η λεγόμενη εθνική αστική τάξη, ούτε και πρόκειται να γίνει πια κάτι τέτοιο, άρα είναι εντελώς λαθεμένο να προβάλλονται στόχοι-περιεχόμενα και συμμαχίες που να στηρίζονται σ'αυτή τη λαθεμένη υπόθεση, πράγμα που πολλές φορές ήταν - μέχρι και σήμερα - βασική αιτία αποτυχίας του λαϊκού και επαναστατικού κινημάτός και καταστροφικών συνεπειών γι'αυτό. Επίσης αυτά τα στοιχεία αναφέρονται βέβαια και στους ταξικούς αγώνες και τις πολιτικές συγκρούσεις στη χώρα μας, που και από τη μεριά τους σαν παράγοντας των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, βεβαιώνουν την παραπάνω αλήθεια και ιστορική πραγματικότητα, την εξέλιξη της οποίας και σήμερα ζούμε μέσα στο βασικά ενιαίο και ιεραρχημένο παγκόσμιο καπιταλιστικό- ιμπεριαλιστικό σύστημμα.

Διευκρίνηση : Φαίνεται πιά ότι στην "Ε.Ο. Ι7Ν" επικράτησε η πολιτική επιλογή (τουλάχιστο για την τωρινή περίοδο και για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα), που υποστηρίζει την παραπάνω λαθεμένη υπόθεση και κατά συνέπεια προβάλλει και προτείνει σαν περιεχόμενο και σαν στόχο του αγώνα, μια ριζική πολιτική, κατά κύριο λόγο, αναδιάρθρωση, μέσα στα βασικά πλαίσια του υπάρχοντος καθεστώτος. Αυτή η ιδεολογικοπολιτική βάση, σαν περιεχόμενο και σαν αντίστοιχους στόχους και προοπτική του αγώνα, πάντα απασχολούσε την "Ε.0.Ι7.Ν", χωρίς όμως να την εκφράζει κιόλας και χωρίς να την κυριαρχεί μέχρι το 1981. Στην διάρκεια του Ι981 προβλήθηκε σαν επιλογή της και επισημοποιήθηκε 3 περίπου μήνες πρίν τις εκλογές που επρόκειτο να οδηγήσουν στην Πασόκικη κυβέρνηση, με παράλληλη οξεία επίθεση της, ενάντια σε κείνους που δεν την είχανε και ενάντια βασικά στον Επαναστατικό Λαϊκό Αγώνα -ΕΛΑ-.

Αυτή η επιλογή είτανε που την οδήγησε σε πολιτική απόφαση για αναστολή της δράσης της (όπως η ίδια η "Ε.0.Ι7Ν" διακήρυξε και το 1981 και το Νοέμβρη του 1983, με το πολιτικό κείμενο που συνώδευε την εκτέλεση του βορειοαμερικάνου πράκτορα Τσάντες), που στην ουσία διάρκεσε 4 περίπου χρόνια, από τις αρχές του 1980 μέχρι τα τέλη του 1983.

Η επανάληψη της δράσης της, τον Νοέμβρη 1983 και η πολιτική ανακοίνωση που συνόδευε την ενέργεια της εκτέλεσης του βορειοαμερικάνου πράκτορα Τσάντες, έδωσε για ένα χρονικό διάστημα την βάσιμη πιθανότητα και δυνατότητα, ότι μπορούσε και πάλι, να επικρατήσει μια διαφορετική πολιτική επιλογή, τέτοια που να βάζει σαν περιεχόμενο, στόχους και προοπτική του αγώνα, την αναγκαιότητα της επαναστατικής αλλαγής της κοινωνίας ενάντια στο συνολικό καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό καθεστώς και όπως αυτό υπάρχει, εκφράζεται και κυριαρχεί-εξουσιάζει σήμερα στη χώρα μας.  Από τις αρχές όμως του 1985, φάνηκε πως επιβλήθηκε και οριστικοποιήθηκε μέσα στην "Ε.Ο.17Ν", η επιλογή της ριζικής πολιτικής αναδιάρθρωσης μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος καθεστώτος, πράγμα που έγινε ξεκάθαρο με τα πολιτικά της κείμενα που εξηγούσαν και τοποθετούσαν την πολιτική πρακτική της.

Το πολιτικό κείμενο που συνόδευε την βίαιη-δυναμική ενέργεια της "Ε,Ο.Ι7Ν" ενάντια στα ΜΑΤ, που οπωσδήποτε και σαν ενέργεια και σαν κείμενο ξέφευγε από αυτά τα πλαίσια, ανακλήθηκε στην ουσία του αμέσως, μετά- 3-4 μέρες; με την γνωστή "διευκρινιστική-ανακοίνωση" της ίδιας της "Ε.0.Ι7Ν". Το πολιτικό κείμενο που συνόδευε την τελευταία ενέργεια της "Ε.Ο.Ι7Ν", στις 8 Απρίλη 1986 (εκτέλεση του βιομήχανου Δ.Αγγελόπουλου), επισφραγίζει και κάνει εντελώς ξεκάθαρη αυτήν την διαφορετική πολιτική επιλογή της "Ε.Ο.Ι7Ν", που είναι άγνωστο για πόσο καιρό θα διαρκέσει. Εμείς πάντως θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι για πάντα.

Σημείωση: Η παραπάνω τοποθέτηση, είναι διεξοδικά προσδιορισμένη, όπως και [σ7] οι συνέπειες και οι αντίστοιχες προτάσεις στα πολιτικά κείμενα . α) Έκδοση του ΕΛΑ, που έγινε στις 22 Σεπτέμβρη 1981 και περιέχει και την τοποθέτηση της "Ε.Ο. Ι7Ν" και την τοποθέτηση του ΕΛΑ και β)  Έκδοση του ΕΛΑ στις 31 Γενάρη 1984» στο κείμενο με τίτλο «ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ".

Επίσης είναι διευκολυτικά για την καλύτερη κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στις δύο αυτές διαφορετικές πολιτικές επιλογές και τις αντίστοιχες αντιλήψεις και πολιτικές συμπεριφορές, τόσο τα κείμενα της "Ε.Ο.Ι7Ν" που ακολούθησαν μετά την επισημοποιημένη τοποθέτηση της λίγο καιρό πριν τις εκλογές ταυ 1981, όσο και τα κείμενα του ΕΛΛ, του ΓΕΝΑΡΗ 1982, της 1ης Αυγούστου 1985, όπως και τα "κείμενα-ανακοινώσεις" για τις βίαιες-δυναμικές ενέργειες που έχει κάνει ο ΕΛΑ από το 1981 μέχρι τώρα.  (Για όλα αυτά τα κείμενα υπάρχουν πιο διεξοδικές αναφορές, σε άλλες σελίδες αυτού εδώ του ενημερωτικού κείμενου). -- Τον Μάρτη 1975 ακολούθησε και μια έκδοση με μια πρώτη διατύπωση του βασικού ιδεολογικοπολιτικού κείμενου του ΕΛΑ, που έγινε για να καλυφθούν οι τότε ανάγκες της ιδεολογικής και πολιτικής ζύμωσης σαν υποστήριγμα της δραστηριοποίησης και συσπείρωσης δυνάμεων.

4•- Το "Εσωτερικό Δελτίο Νο2 του ΕΛΑ" που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη 1975. Κι' αυτό το κείμενο επίσης υπάρχει σε περιορισμένο πιά αριθμό αντιτύπων και έχει σαν ιδιαίτερο περιεχόμενο: Ορισμένες διαπιστώσεις και εκτιμήσεις για το βιομηχανικό προλεταριάτο και την εργοστασιακή οργάνωση στην Ελλάδα καθώς και τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν για τη μορφή οργάνωσης των εργοστασιακών επιτροπών και σωματείων σε σχέση και αντιπαράθεση με τις κλαδικές οργανώσεις και σωματεία που τότε προωθούσαν τα καθεστωτικά κόμματα και οι κρατικοσυνδικαλιστές και εργατοπατέρες, στην βάση βέβαια, όλα αυτά, των συγκεκριμμένων συνθηκών και των καταστάσεων που τότε υπήρχανε.

5•- Το "πληροφοριακό Δελτίο ΝοΙ του ΕΛΑ" που φτειάχτηκε στο τέλος του 1976 και

στην αρχή_του_1977 και έχε ι σαν περιεχόμενο την ενημέρωση σχετικά με τη δράση δυνάμεων του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος. Πιό συγκεκριμμένα περιέχει κείμενα : Σχετικά με την εκτέλεση του βασανιστή Μαλλιού (για το ίδιο θέμα υπάρχουν και άλλα κείμενα στο 12ο τεύχος της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) - σχετικά με άλλες βίαιες-δυναμικές ενέργειες που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο - αναδημοσίευση προκηρύξεων και ανακοινώσεων και άλλες ενημερώσεις.

Σημείωση : Την εκτέλεση του βασανιστή Μπάμπαλη πραγματοποίησε στις 31 Γενάρη –ημέρα Τετάρτη- 1979 και ώρα 21.35 ακριβώς, η "ομάδα ΙΟΥΝΗΣ 78" του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα-ΕΛΑ-. Η σχετική πολιτική ανακοίνωση και άλλα κείμενα γι αυτή την ενέργεια υπάρχουν στο 24ο τεύχος της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και έχει αναδημοσιευτεί και στο 40ο τεύχος της. ( Εκτός από το ότι είναι γραμμένη και στις εφημερίδες της 1 Φλεβάρη 1979). Από το ίδιο το περιεχόμενο του κείμενου αυτής της πολιτικής ανακοίνωσης φαίνεται η πολιτική ταυτότητα της ομάδας ΙΟΥΝΗΣ 78 σαν αναπόσπαστου τμήματος του ΕΛΑ.  Η τυπική γνωστοποίηση αυτού του γεγονότος θα συνδυαζότανε και με ουσιαστική επαναστατική πολιτική ενέργεια, τότε που θα γινότανε και αναγκαίο και πραγματοποιήσιμο ανάμεσα στις άλλες και πολλές διαφορετικές αναγκαιότητες και προβλήματα που υπάρχουν, προβλήματα και αναγκαιότητες που ο καθένας καταλαβαίνει ότι υπάρχουν.

Η τυπική γνωστοποίηση τελικά έγινε σε χρόνο και με τρόπο που είτανε εξαναγκαστικά για μας, χωρίς αυτή η τυπική γνωστοποίηση να μπορεί να συνδυαστεί άμεσα, τότε και έτσι που έγινε, και με κάποια συγκεκριμμένη εκδήλωση βίαιας-δυναμικής ενέργειας κατά του καθεστώτος. Είτανε όμως παρόλα αυτά απαραίτητο, εκείνη τη στιγμή, κομμάτι της επαναστατικής πολιτικής διαδικασίας και πρακτικής, γιατί συνέβαλε στην απόκρουση της καθεστωτικής πολιτικοαστυνομικής σκευωρίας που εξαπολύθηκε στη διάρκεια του Σεπτέμβρη 1985 και που εκτός από τα άλλα έδειχνε και τη προσπάθεια πολιτικής υπονόμευσης και σπίλωσης των επαναστατικών και λαϊκών δυνάμεων, με τη χρήση πλαστοποιημένων κειμένων και "πολιτικών υπογραφών". Τα πλαστοποιημένα κείμενα είτανε φτειαγμένα από αντιγραφές, από την ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΡΗΣΗ, από προκηρύξεις που είχανε κυκλοφορήσει σε πολιτικές συγκεντρώσεις, από άρθρα και κείμενα που είχαν δημοσιευτεί σε αριστερά περιοδικά και από την πολιτική ανακοίνωση για την εκτέλεση του Μπάμπαλη. Οι πλαστοποιημένες πολιτικές υπογραφές είτανε, της ομάδας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ - που κι αυτή είναι ομάδα του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα - της ομάδας ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΛΗ καί η έμμεση αλλά σαφής πλαστοποιημένη αναφορά και στην ομάδα ΙΟΥΝΗΣ 78 και [σ8] στην «Ε.Ο. 17Ν», ενώ είχε προηγηθεί λίγο καιρό νωρίτερα και η εμφάνιση της πλαστής χαφιέδικης κατασκευής με όνομα Αντιιμπεριαλιστική Αντιαμερικανική Πάλη. Το πλαστοποιημένο κείμενο που είχε αντιγραφεί από την πολιτική ανακοίνωση της εκτέλεσης του βασανιστή Μπάμπαλη δεν είχε ακόμα καμμιά υπογραφή, δηλαδή στη θέση τής θα βάζανε και πάλι μια άλλη πλαστοποιημένη πολιτική υπογραφή, είτε από τις προηγούμενες, είτε οποιαδήποτε άλλη οι ΚΥΠίτικοι μηχανισμοί θα έκριναν πιό υπηρετική για τα σχέδια τους της πολιτικοαστυνομικής σκευωρίας ενάντια σ'όλες τις δυνάμεις του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος και της πολιτικής υπονόμευσης και σπίλωσης του αντικαθεστωτικού και επαναστατικού και λαϊκού αγώνα. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι τα σχετικά πολιτικά κείμενα που αναφέρονται στην πρόσφατη προσπάθεια πολιτικοαστυνομικής σκευωρίας του καθεστώτος ενάντια στις δυνάμεις του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος, είναι : το πολιτικό κείμενο του ΕΛΑ, που έγινε την 1ην Αυγούστου 1985, και η πιό πρόσφατη επανέκδοση του Μάρτη 1986 - η ανακοίνωση του ΕΛΑ στις 23 Σεπτέμβρη 1985, όπως και της «17 ΝΟΕΜΒΡΗ» στις 21 Σεπτέμβρη Ι985.   Στη καλύτερη κατανόηση της προετοιμαζόμενης πολιτικοαστυνομικής σκευωρίας είναι χρήσιμα και τα εξής πολιτικά κείμενα :

Η πολιτική ανακοίνωση για το βίαιο-δυναμικό χτύπημα στη βορειοαμερικανική εγκασταση "ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΛΑΣ" στο Καβούρι (2 Ιούλη 1985), που περιέχεται και στην έκδοση ιδεολογικοπολιτικής ζύμωσης, αντιπληροφόρηση ς και προπαγάνδισης του ΕΛΑ που έγινε τον Αύγουστο 1985.

Η πολιτική ανακοίνωση για την απόπειρα χτυπήματος της βορειοαμερικανικής βάσης Ν. Μάκρη που δεν μπόρεσε, δυστυχώς, να ολοκληρωθεί εξ αιτίας χτυπήματος (15 Ιούλη 1985) και το πολιτικό κείμενο με τίτλο ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ με αφορμή την έκδοση «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ" (Ιούνης-Ιούλης 1985). Υπενθυμίζουμε ακόμα τις παλιότερες ανάλογες προσπάθειες του καθεστώτος, όπως π.χ. τη χρήση της πλαστοποιημένη ς πολιτικής υπογραφής ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΛΗ στην περίπτωση της εκτέλεσης του μεγαλοϊδιοχτήτη εφημερίδων Γ. Αθανασιάδη το Μάρτη του 1983, ενώ η ίδια η ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΛΗ δεν είχε καμμιά σχέση, πράγμα που και πολύ σωστά τότε το κατήγγειλε (ένα πολιτικό κείμενο σχετικά μ αυτή την υπόθεση υπάρχει στην "Εκδοση του ΕΛΑ - 31 Γενάρη 1984").

Επίσης πολιτικά κείμενα σχετικά με τις διάφορες κατά καιρούς προσπάθειες που κάνει το καθεστώς για να προωθεί τις πολιτικοαστυνομικές του σκευωρίες και την πολιτική υπονόμευση και σπίλωση των δυνάμεων του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος υπάρχουν στα τεύχη 40-41-42 της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΕ. Τέλος για την πιό παρατεταμένη χρονικά πολιτικοαστυνομική σκευωρία, που είτανε και η αρχή για τις τέτοιου είδους πρακτικές των καθεστωτικών μηχανισμών στη σημερινή περίοδο, δηλαδή για την πολιτικοαστυνομική σκευωρία που εξαπολύθηκε αμέσως μετά την ένοπλη συμπλοκή έξω από την AEG όπου και δολοφονήθηκε ο επαναστάτης αγωνιστής και ιδρυτικό μέλος του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- και της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, Χρήστος Κασίμης και είχε σαν κύριο στόχο το θάψιμο της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής του ΕΛΑ, του ίδιου του συντρόφου Χρήστου Κασίμη και την τρομοκράτηση όλων των λαϊκών και επαναστατικών δυνάμεων στη χώρα μας, υπάρχουν γραμμένα όλα τα σχετικά πολιτικά κείμενα στα τεύχη 17-18-19-20-21-22-23 της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.

 

6.- Το «πληροφοριακό δελτίο Νο2 του ΕΛΑ" που είχε τη μορφή ενός φάκελλου και φτειάχτηκε το Γενάρη 1979. Αυτός έχει σαν περιεχόμενο : α) ένα κατάλογο για ολες τις μέχρι τότε βίαιες-δυναμικές ενέργειες που είχε κάνει ο Ε.Λ.Α. ενάντια σε καθεστωτικούς στόχους, με τελευταία (μέχρι τότε), την πυρπόληση αυτοκίνητου μέσου της αστυνομίας στο ΙΣΤ'αστυνομικό τμήμα που έγινε τη νύχτα της 12ης Γενάρη 1979 και β) όλα τα πολιτικά κείμενα τα σχετικά με την ένοπλη συμπλοκή που έγινε στις 19-20 Οκτώβρη 1977, στη διάρκεια της προσπάθειας για ένα βίαιο-δυναμικό χτύπημα ενάντια στην πολυεθνική εταιρεία A.E.G., που είχε σαν αποτέλεσμα τη δολοφονία του επαναστάτη, αγωνιστή και ιδρυτικού μέλους του Ε.Λ.Α. και της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, του συντρόφου Χρήστου Κασίμη. Δηλαδή : Την πολιτική ανακοίνωση για το βίαιο-δυναμικό χτύπημα ενάντια στην ΑΕG με ημερομηνία "Τετάρτη 19 Οκτώβρη 1977" - την πολιτική ανακοίνωση για την ένοπλη συμπλοκή, τις συνθήκες και τα αποτελέσματα της, που έγινε δύο μέρες αργότερα, στις 21 Οκτώβρη 1977 - την πολιτική ανακοίνωση για το βίαιο-δυναμικό χτύπημα που έγινε στις 11 Δεκέμβρη 1977 στο κινητό συνεργείο τηλεπικοινωνιών της αστυνομίας στου Ζωγράφου και την πολιτική ανακοίνωση για την πυρπόληση του ασυρματοφόρου της αστυνομίας στο ΙΣΤ'τμήμα (Κολιάτσου) που παραπάνω αναφέραμε και η οποία περιέχει και την ολοκληρομένη τοποθέτηση για όλα τα γεγονότα της περιόδου από 19-20 Οκτώβρη 1977 μέχρι 13 Γενάρη 1979 καθώς και την τυπική γνωστοποίηση ότι η «ομά-[σ9]δα Χρήστος Κασίμης" είναι αναπόσπαστο τμήμα της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής του ΕΛΑ. Τέλος αυτός ο φάκελλος περιέχει και όλες τις άλλες ανακοινώσεις του ΕΛΛ για τις βίαιες-δυναμικές ενέργειες που έκανε στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αυτός ο φάκελλος κυκλοφόρησε σε πολλά αντίτυπα στα τέλη του Γενάρη 1979 αλλά και αργότερα. Επίσης γνωστοποιήθηκε με διάφορους τρόπους και σε δημοσιογράφους, και άλλες "προσωπικότητες"» ώστε να μήν μπορούν να παριστάνουν τον ανήξερο και ανεύθυνο, ούτε τότε ούτε και τωρα βέβαια. Το περιεχομενο του, είναι επίσης γραμμένο και στο "23ο τεύχος της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που φτειάχτηκε το Γενάρη 1979.

Επίσης όλα τα τεύχη της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ από το Ι7ο (Δεκέμβρης 1977) ως και το 23ο, περιέχουν ενημερωτικά στοιχεία και πολιτικά κείμενα για την πολιτικοαστυνομική σκευωρία του καθεστώτος και την πολιτική αντιμετώπιση και απόκρουση της, μέσα από την σταθεροποίηση και ανάπτυξη της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής, όπως επίσης και τις διαπιστώσεις, συμπεράσματα,. τοποθέτησεις και προτάσεις για όλη αυτή τη περίοδο και για την επόμενη που ερχότανε και ξεκίνησε με την εκτέλεση του βασανιστή Μπάμπαλη.

Σημείωση : Είναι προφανές ότι εκείνοι που αυθαίρετα και πονηρά χρησιμοποίησαν σαν δήθεν πολιτική "υπογραφή τους", το όνομα του επαναστάτη, αγονιστή, συντρόφου Χρήστου Κασίμη, προσπάθησαν να οικειοποιηθούν και να εκμεταλλευτούν με τη μέθοδο της πλαστοποιημένης εμφάνισης τους, ένα όνομα που τίποτα κοινό δεν έχουν μ'αυτό, ούτε πολιτικά, ούτε συναγωνιστικά. Παράλληλα, μ'αυτό το τρόπο σκορπίζουν συγχίσεις και αποπροσανατολισμό, που είναι επιδιώξεις των μηχανισμών του καθεστώτος για πολιτική υπονόμευση και σπίλωση τοων δυνάμεων του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος και της πρακτικής τους. Αυτοί δεν έχουν βέβαια, ούτε είχανε ποτέ καμμιά σχέση με τον Επαναστατικό Λαϊκό Αγώνα -ΕΛΑ- ούτε με την "ομάδα Χρήστος Κασίμης του ΕΛΑ", ούτε με τον επαναστάτη, αγωνιστή, το σύντροφο Χρήστο Κασίμη.

Αξίζει να σημειώσουμε ακόμα ότι : Συνεχίσανε να χρησιμοποιούν αυτή την "υπογραφή παρά τη «δήλωση» τους ότι θα την εγκαταλείψουν και αφού προσπάθησαν να εμφανίσουν "αγνές προθέσεις", χωρίς όμως να παραλείψουν μπόλικη ψευδολογία και χυδαιολογία. - Είναι οι μόνοι που αδιαφορήσανε εντελώς για την πολιτικοαστυνομική σκευωρία που εξαπόλυσε το καθεστώς στη διάρκεια του Σεπτέμβρη 1985 και για την αποδειγμένη χρήση που κάνει πλαστοποιημένων "κειμένων" και "υπογραφών" και ενδιαφερθήκανε μόνο για ακόμη περισσότερες ψευδολογίες και χυδαιότητες ενάντια σε κείνους που δεν τους αφήνουν να συνεχίσουν την πλαστοποιημένη "δράση" τους.

-  Αδιαφορούν εντελώς για το γεγονός και της παλιότερης χρήσης πλαστοποιημένου ονόματος σαν "υπογραφή", που έγινε στην περίπτωση της εκτέλεσης του Γ. Αθανασιάδη και κάνουν κι' αυτοί το ίδιο, δηλαδή χρησιμοποιούν σαν "υπογραφή τους" ένα πολιτικό όνομα και το περιεχόμενο που αυτό έχει εκφράσει και εκφράζει, που δεν έχουν τίποτα κοινό μ'αυτό. - Είναι οι μόνοι που υποστηρίξανε ανοιχτά και με ανακοίνωση τους την χαφιέδικη Κυπίτικη κατασκευή της Α.Α.Π., και εξακολουθούν να την υποστηρίζουν και μετά την πιό πρόσφατη εμφάνιση τους στις 22/3/86.

- Φτειάχνουν κάθε φορά και εντελώς διαφορετική στην ουσία και το περιεχόμενο "πολιτικού είδους ανακοίνωση", από "γενικόλογη αναρχοαυτόνομη" σε "σοβαρή και σκέτη αντιαμερικανική" και από "αριστερίστικη κομματική" σε "εθνικο-πατριωτική", πράγμα που εκτός από το ερώτημα, γιατί αλλάζουν τις "πολιτικές τους βάσεις" σαν πουκάμισα, τουλάχιστον δείχνει το ότι καμμιά σχέση ποτέ δεν είχανε με το περιεχόμενο και τους στόχους της επαναστατικής πολιτικής πρακτικής και αυτό ανεξάρτητα από τα ενδεχόμενα λάθη που γίνονται. - Ψευδολογήσανε ανοιχτά ότι δήθεν ο ΕΛΑ ανάλαβε την ευθύνη ενέργειας που κάνανε αυτοί (αυτό βέβαια, εκτός από τα άλλα, είναι και αστείο καλαμπούρι), ενώ αυτό που πράγματι έγινε, είτανε η τοποθέτηση της οποιασδήποτε βίαιας-δυναμικής ενέργειας ενάντια στους βορειοαμερικάνους και άρα και της κάθε συγκεκριμμένης τέτοιας ενέργειας, στη προοπτική που συμβάλλει στην ανάπτυξη του αγώνα ενάντια στο καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό καθεστώς. Κάτι τέτοιο έχει γίνει πολλές φορές από διάφορες ομάδες αγωνιστών και για διάφορες βίαιες-δυναμικές ενέργειες που θέλανε κι 'αυτοί να τις υποστη-ρίζουνε πολιτικά και έτσι να τις προπαγανδίσουνε, χωρίς να σημαίνει ότι αυτοί οι ίδιοι τις κάνανε και έτσι χρειάζεται να γίνεται. Ποτέ κανείς δεν σκέφτηκε ότι επειδή ο ΕΛΛ, ή η "17Ν", ή άλλες ομάδες, όταν έχουνε αναφερθεί και υποστηρίζει πολιτικά ενέργειες που δεν έχουν κάνει αυτοί οι ίδιοι, θα έπρεπε να εξαπολυθεί χυδαιολογία και ψευδολογία ενάντια τους. Αυτό το γεγονός όμως, έδειξε ότι τα κίνητρα και οι προθέσεις αυτών που εξακολουθούν να κάνουν χρήση "ονόματος" που δεν τους ανήκει, μόνο στην ανάπτυξη του αντικαθεστωτικού αγώνα δεν [σ10] αποσκοπούν και ταυτόχρονα με δολιότητα και υποκρισία κάνουν τους "αδιάφορους για το γεγονός ότι αυτοί είναι, που με τη πλαστοποιημένη χρήση υπογραφής (που μόνο οι καθεστωτικοί μηχανισμοί αποδειγμένα έχουν κανει, τόσο στην περίπτωση της εκτέλεσης του Γ. Αθανασιάδη, όσο και στην πιό πρόσφατη σκευωρία που εξαπολύσανε το Σεπτέμβρη 1985). Εκτός από τα άλλα, προσπαθούν να πλιατσικολογήσουν και συγκεκριμμένες βίαιες-δυναμικές ενέργειες με τις οποίες δεν έχουν σχέση και επαναστατική πολιτική οντότητα που επίσης δεν διαθέτουν - αυτές δηλαδή τις βίαιες-δυναμικές ενέργειες και αυτή την επαναστατική πολιτική πρακτική που εκφράζει, το όνομα και η δράση του επαναστάτη, αγωνιστή Χρήστου Κασίμη και η "ομάδα Χρήστος Κασίμης του ΕΛΛ". Δεν διστάσανε ακόμα, να χρησιμοποιήσουν και να κρυφτούν πίσω από το όνομα του δολοφονημένου αγωνιστή Χρήστου Τσουτσουβή, που ποτέ δεν διανοήθηκε, προκειμένου να προωθήσει έμπρακτα τις δικές του επιλογές, (που οπωσδήποτε ήταν διαφορετικές από την πολιτική πρακτική του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα-ΕΛΛ- μετά το 1980), να χρησιμοποιήσει το σφετερισμό πολιτικού ονόματος σαν "υπογραφή", γεγονός που δείχνει πως ούτε και μ'αυτόν τον αγωνιστή δεν έχουν καμμιά ουσιαστική σχέση. Το ότι σ’ αυτή την "δράση" τους, για σφετερισμό και πλιατσικολογία συγκεκριμμένης επαναστατικής πολιτικής πρακτικής, βρίσκουν πρόθυμους, εξυπηρετικούς και συντονισμένους βοηθούς, δημοσιογράφους, εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης του καθεστώτος, δεν τους ενοχλεί βέβαια. Σε όλους όμως τους δημοσιογράφους που ψευδολογούν, καμωμόμενοι ότι δεν "ξέρουν", τους υπενθυμίζουμε ότι γνωρίζουν όλα τα παραπάνω ενημερωτικά πολιτικά κείμενα (της περιόδου 19 Οκτώβρη 1977-15 Γενάρη 1979), όπως και τα πιό πρόσφατα, δηλαδή α) την ανακοίνωση για την βίαια-δυναμική ενέργεια ενάντια στη βορειοαμερικανική εγκατάσταση "Απόλλων Παλάς" - 2 Ιούλη 1985 β) την ανακοίνωση για την απόπειρα χτυπήματος στην βορειοαμερικανική βάση στη Ν.Μάκρη -15 Ιούλη 1985 γ) την έκδοση ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ με αφορμή το "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ" - Ιούνης, Ιούλης 1985 δ) το πολιτικό κείμενο του ΕΛΑ της Ιης Αυγούστου 1985 ε) την ανακοίνωση για την σημασία και την αναγκαιότητα των βίαιων-δυναμικών ενεργειών ενάντια στους βορειοαμερικανούς στις 13 Σεπτέμβρη 1985 και στ) την πολιτική ανακοίνωση για την πολιτικοαστυνομική σκευωρία του καθεστώτος - 23 Σεπτέμβρη 1985. Υπάρχουν λοιπόν, όλα αυτά και τα ξέρουν, άρα είναι προτιμώτερο αυτοί οι δημοσιογράφοι και οι εφημερίδες, να πάψουν να είναι όργανα στην σκόπιμη καλλιέργεια συγχίσεων και αποπροσανατολισμών και έτσι να μήν γίνονται συνένοχοι στην επιχείρηση πολιτικής υπονόμευσης και σπίλωσης των δυνάμεων του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος. Όσο για τους "αγνούς αγωνιστές", που χρησιμοποιούν σαν μέθοδο προβολής τους τη χρήση πλαστοποιημένου ονόματος, πάντα θα ελπίζουμε ότι θα σταματήσουν να το κάνουν και θα βάλλουν σαν κίνητρο και σκοπό της δραστηριότητας τους την προώθηση του αντικαπιταλιστικού και αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα και όχι την σπίλωση του επαναστατικού λαϊκού αγώνα και τη καταστροφή του ΕΛΑ. Τέλος, εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε και να εντάσσουμε την κάθε ενέργεια ενάντια στους βορειοαμερικανούς ιμπεριαλιστές και τρομοκράτες, όπως και τις άλλες αντικαθεστωτικές βίαιες-δυναμικές ενέργειες, στην προοπτική της ανάπτυξης του επαναστατικού και λαϊκού αγώνα ενάντια στο σημερινό καθεστώς, γιατί εκεί ανήκουν, παρά το ότι μερικές φορές μπορεί να συμβαίνει, όπως η ίδια η πραγματικότητα μας δείχνει, οι σκοποί και τα κίνητρα αυτών που υλοποιούν κάποιες απ' αυτές, να μην είναι παρά τέτοιοι που να επιδιώκουν να εξυπηρετούν την πολιτική υπονόμευση και σπίλωση δυνάμεων του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος.

 

7. Το "πληροφοριακό δελτίο Νο3 του ΕΛΑ». Αυτή η έκδοση φτειάχτηκε στις 8-12 Ιούνη 1979 και κυκλοφόρησε σε πολλά αντίτυπα κύρια στη διάρκεια του Ιούνη 1979 και μετά. Αυτό έχει σαν περιεχόμενο την αντιμετώπιση της "θυματολογίας" που κάνει το καθεστώς και της μόνιμης προσπάθειας που επίσης κάνει, για να παραχαράξει την ουσία χαι τη σημασία του αγώνα που γίνεται ενάντια του και για να νομιμοποιεί και να καλλιεργεί την καθημερινή επίσημη και νόμιμη εγκληματική του δραστηριότητα ενάντια σ'όλους τους προλετάριους και την κρατική βία και τρομοκρατία ενάντια σ’όλες τις επαναστατικές και λαϊκές δυνάμεις.

 

8. Στο χρονικό διάστημα από τον Αυγουστο του 1974 και μέχρι τώρα, έχουν γίνει

εκτός απ' όλα όσο ήδη έχουμε αναφέρει σ’αυτό το κείμενο, και μιά σειρά έμπρακτων προσπαθειών για συμμετοχή και συμβολή στην έκδοση κειμένων αντιπληροφόρησης, προπαγάνδισης και ιδεολογικοπολιτικής ζύμωσης, που διάφορες ομάδες πολιτικής πρωτοβουλίας και λαϊκής αντίστασης ενάντια στο καθεστώς έχουν κάνει είτε για γενικώτερα θέματα του αντικαθεστωτικού αγώνα, είτε σε πιο ιδιαίτερους [σ11] κοινωνικούς χώρους και προβλήματα.

Όλα αυτά τα κείμενα επίσης υπάρχουν σε περιορισμένο αριθμό αντίτυπων, μαζί και με αρκετές προκηρύξεις και ανακοινώσεις σχετικά με βίαιες-δυναμιπές ενέργειες που κι' άλλες ομάδες άγωνιστών, εκτός του ΕΛΑ, έχουν κάνει σαν έμπρακτη εκδήλωση της πολιτικής τους πρωτοβουλίας και πρακτικής, σαν συμμέτοχη δηλαδή και συμβολή στην προσπάθεια προώθησης του αντικαπιταλιστικού και αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα ενάντια στη κυριαρχία και εξουσία του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού καθεστώτος.

9.- Τέλος υπάρχουν σε αρκετά αντίτυπα και δυό ακόμη εκδόσεις αντιπληροφόρησης, ιδεολογικοπολιτικής ζύμωσης και προπαγάνξισης, μιά παλιότερη και μιά πιό καινούργια, που επίσης πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες για την προώθηση της επαναστατικής πολιτικής πραχτικής. Αυτές είναι : α) Η έκδοση μιάς Ομάδας Πολιτκης Πρωτοβουλίας, που έγινε στις 22 Γενάρη 1982, τρείς μήνες μετά την «αλλαγή κυβερνησης» που έφερε την Πασόκικη κυβερνηση, καϊ περιέχει 4 κείμενα με ενημερωτικά στοιχεία για την κατάσταση σε ορισμένους κοινωνικούς χώρους εξαναγκαστικής καπιταλιστικής εργασίας (ναυτεργάτες-λογιστές-μεγάλες τεχνικές εταιρείες) καθώς και για το πρόβλημα των "απολύσεων" (ένα "χρονικό" και ένα γενικώτερο κείμενο πολιτικών συμπερασμάτων και προτάσεων με αφορμή αυτό το πρόβλημα) και β) Η έκδοση πόυ έγινε από μιά ομάδα αγωνιστών, με την αφορμή της έκδοσης σε βιβλίο~του «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΛΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ από τον δημοσιογράφο Γ. Καράμπελλα. Αυτή η έκδοση φτειάχτηκε στη διάρκεια του ΙΟΥΝΗ-ΙΟΥΛΗ 1985 και έχει σαν περιεχόμενο την διεξοδική παρουσίαση διαπιστώσεων και συμπερασμάτων σχετικών με τα προβλήματα, που προκύπτανε από την έκδοση αλλά και το περιεχόμενο του βιβλίου "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ". Αυτή η έκδοση, που έχει τίτλο ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ με αφορμή την έκδοση "TO EΛΛHΝIKO ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ», είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα του βιβλίου, για όσους το έχουν διαβάσει, αλλά έχει και αυτοδύναμη αξία και σημασία για όσους δεν έτυχε να διαβάσουν αυτό το βιβλίο.

 

Τελειώνοντας αυτό εδώ το ενημερωτικό κείμενο, θέλουμε μ'αυτή την ευκαιρία να ξαναπούμε:

Πιστεύουμε ότι το επαναστατικό και λαϊκό κίνημα στη χώρα μας, χρειάζεται σήμερα να βάλλει σαν προοπτική του και σαν συγκεκριμμένη επιδίωξη της δράσης του, μιά μόνιμη και συνεχόμενη επαναστατική πολιτική προσπάθεια με το κατάλληλο περιεχόμενο, που να οδηγεί στην αποτίναξη της ιδεολογικής κυριαρχίας που ασκεί σ’ όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής το καπιταλιστικό και ιμπεριαλιστικό καθεστώς (και τις συνέπειες δηλαδή, που έχει στην καθημερινή ζωή και την πολιτεκή πρακτική), για να μπορέσει έτσι να ξεφύγει από τον πολιτικό έλεγχο που ασκούν οι κομματικοί φορείς του καθεστώτος (τόσο οι παλιότεροι, όσο και οι πιό "νέοι" που κάθε τόσο φτειάχνει) και ιδιαίτερα οι κάθε είδους ρεφορμιστές και έτσι να ξεμπλοκαρίζεται από τις οργανωτίστικες δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι κάθε είδους κομματικοί κρατικοσυνδικαλιστικοί οργανισμοί της καπιταλιστικής και ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας και εξουσίας.

Αυτή η μόνιμη και συνεχόμενη πολιτική-προσπάθεια για την προώθηση και τη κατάκτηση της αυτοδυναμίας του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, από τους όρους και τις δεσμεύσεις που καλλιεργεί και επιβάλλει η σημερινή οικονομικο-πολιτική εξουσία και οι συνεργάτες-συνένοχοι της, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική και να προχωράει χωρίς την παράλληλη οργάνωση των επαναστατικών και λαϊκών δυνάμεων με άμεσο στόχο την έμπρακτη προώθηση της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ. Αυτή η σύγκρουση χρειάζεται να υλοποιείται με όλους τους τρόπους και σ'όλους τους ιδιαίτερους (όχι όμως ξεχωρισμένους) τομείς της σημερινής-καινωνικής πραγματικότητας, μαζί και με την σταθεροποίηση και τη διάδοσή-ανάπτυξη της επαναστατικής και λαϊκής βίας, που είναι και η απαραίτητη συνθήκη για να μπορούν να προχωράνε και να πετυχαίνουν αυτοί οι στόχοι.

Αυτή η επαναστατική πολιτική αντίληψη και πρακτική, παρά τη λασπολογία, το θάψιμο, την διαστρέβλωση, την άγρια ενάντια της επίθεση, τις ανυπέρβλητες σχεδόν, πολλές φορές αντικειμενικές δυσκολίες και υποκειμενικές ελλείψεις και παρά τις ύπουλες προσπάθειες που κάνουν οι χαφιέδικοι καθεστωτικοί μηχανισμοί στο σύνολο τους, για να προκαλέσουν πολιτική διάβρωση, υπονόμευση και σπίλω-[σ12] ση, σήμερα υπάρχει, σαν ένα δεδομένο της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας, μετά από πάνω από 11 χρόνια συγκεκριμμένης και συνεχόμενης πρακτικής, γιατί εκτός από τα άλλα είναι και απαραίτητος και καθοριστικός παράγοντας των' κοινωνικών συγκρούσεων και των ταξικών αγώνων.

Εκείνο που χρειάζεται είναι να φτάσουμε στο σημείο που η εξέλιξη των ταξικών αγώνων και των κοινωνικών συγκρούσεων να μην καθορίζεται μόνο από τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια αυτών που κατέχουν την πολιτικο-οικονομική εξουσία και αυτών που είναι όργανα και συνένοχοί τους. Χρειάζεται αντίθετα, να αρχίσει να μπορεί να καθορίζεται ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ όλο και πιό πολλών οργανωμένων και οργανωνόμενων δυνάμεων του λαϊκού και επαναστατικού κινήματος, που γεννιούνται μέσα στις ταξικές συγκρούσεις και καλλιεργούν την επαναστατική ταξική συνείδησή τους μέσα στον αντικαθεστωτικό, δηλαδή τον επαναστατικό και λαϊκό αγώνα που γίνεται στους διάφορους κοινωνικούς χώρους και για την αντιμετώπιση των οξυνόμενων προβλημάτων που δημιουργεί, αναπαράγει και συσσωρεύει η παρατεινόμενη εξουσία των καπιταλιστών και ιμπεριαλιστών.

Για να εξυπηρετηθούν όλες αυτές οι επιδιώξεις, πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει συγκεκριμμένα και η παραπέρα διάδοση και κυκλοφορία των κειμένων που αναφέρουμε, γιατί αυτά δεν είναι κατά κανένα τρόπο ακαδημαϊκού είδους αφηρημένες θεωρητικολογίες, αλλά άμεσα αποτελέσματα και εμπειρίες έμπραχτης και συγκεκριμμένης δράσης αγωνιστών του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος, Αυτός είναι, μαζί και με τις ορισμένες απαραίτητες διευκρινήσεις που περιέχονται, και ο λόγος για τον οποίο φτειάξαμιε αυτό το ενημερωτικό κείμενο.

Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας - ΕΛΑ -              17 Απρίλη 1986 -

 

 

http://www.bradykiesling.com/ela_bibliography.htm

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License